# Познания

Разпоредби за възрастта на гумите

Законодателство за гумите на 10-годишна възраст

Изисквания за годишния преглед на превозното средство

Ако за гума на която и да е ос бъде установено по време на проверката, че е с код за датата на производство отпреди 9 или 10 години, се издава препоръка.

Гумите с код за датата на производство отпреди повече от 10 години, които се използват на предни (управляващи) оси на превозни средства за превоз на стоки с декларирано брутно тегло над 3500 кг, микробуси, големи автобуси и пътнически автобуси, се считат за опасна неизправност.

Издава се незабавна забрана и забраната се обозначава с „S“. Обозначената с „S“ забрана автоматично генерира последващо действие с оператора от DVSA.  Опасната неизправност за гума с код за датата отпреди повече от 10 години се отнася и за задните оси на микробуси, ако са с единични колела.

A man from the Conti360 Breakdown service inspects a truck tire

Четливост и показване на кода за датата на производство

Ако кодът за датата на производство е нечетлив, например поради износване, или не се вижда, тогава: 

  •   За всяка ос (с изключение на предна управляваща ос) се издава малка неизправност, като заменената гума трябва да бъде изследвана при първа възможност 
  • За всяка предна (управляваща) ос или единично поставено колело на микробус се издава голяма неизправност 
  • За код за датата на производство, който не се вижда поради позицията на поставени по двойки колела, се издава препоръка​​

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА: „Нечетлив код“ означава код, който не може да бъде прочетен и включва доказателства, че нарочно е бил премахнат. „Код, който не се вижда“ означава, че кодът не може да бъде намерен върху гумата, ако например е бил пропуснат от производителя и не е свързан с DOT на външния страничен борд.

Какво трябва да предприемат автопарковете?

Управляваните от Conti360° Solutions автопаркове могат да са сигурни, че са въведени надеждни графици за поддръжка на гумите, при които гумите се оценяват въз основа на употребата, пробега и възрастта, както и че се проверяват редовно за щети и колебания на налягането – все изключително важни аспекти на безопасността на гумите. Съветваме всички оператори да работят в близко сътрудничество с доставчика си на обслужване, за да се уверят, че възрастта на гумите е включена адекватно в правилата за поддръжка на гумите и в договорите за снабдяване с гуми.