# Емисии на CO₂ и VECTO

Предстоят промени. Ние сме готови, а вие?

Всичко за разпоредбите за емисиите на CO₂ и VECTO

Това е годината за действия.

За да продължим да движим света, всички ние трябва да действаме и да инвестираме в промените днес. Не само за да бъдем конкурентоспособни в бъдеще, но преди всичко да живеем на една по-здрава планета. Затова намаляването на разхода на гориво и следователно и на емисиите на CO₂ е от ключово значение. За справяне с промените на климата в съответствие с Парижкото споразумение бяха въведени първите разпоредби за емисии на въглероден диоксид за нови тежкотоварни превозни средства (HDV). Това ще означава намаляване на средните емисии на CO₂ от нови тежкотоварни превозни средства с 15% до 2025 г. и с 30% до 2030 г. в сравнение с 2019/2020 г. За да гарантира постигането на целите за намаляване, Европейската комисия въведе инструмент за симулации, наречен VECTO – съкращение на Vehicle Energy Consumption Calculation Tool (Инструмент за изчисление на разхода на енергия на превозните средства).

Всичко за разпоредбите за емисиите на CO₂ и VECTO

Кой ще бъде засегнат от разпоредбите? Как новите разпоредби за емисиите на CO₂ ще направят автомобилния транспорт по-ефективен? Какво е VECTO? Как ще осигурява по-голяма прозрачност за разходите на вашия автопарк? И кои са основните фактори за разхода на гориво и емисиите на CO₂? Прочетете информационната графика, за да разберете.

ИНФОРМАЦИОННА ГРАФИКА

ИНФОРМАЦИОННА ГРАФИКА

pdf 281 KB

Научете повече за разпоредбите за емисиите на CO₂, VECTO и защо тези неща са толкова важни.

Първите разпоредби за емисии на въглероден диоксид (CO₂) в Европа за тежкотоварни автомобили (HDV) имат една много проста цел: да намалят значително емисиите на CO₂ от тежкотоварни автомобили и автобуси. За да гарантира постигането на тези цели за намаляване, Европейската комисия въведе инструмент за компютърни симулации, наречен VECTO – съкращение на Vehicle Energy Consumption Calculation Tool (Инструмент за изчисление на разхода на енергия на превозните средства). С помощта на VECTO производителите на превозни средства могат да симулират разхода на гориво и съответно емисиите на въглероден диоксид за различни конфигурации тежкотоварни автомобили.

Научете повече за разпоредбите за емисиите на CO₂, VECTO и защо тези неща са толкова важни.
A fleet manager wearing glases at the door of his office

Как ще бъде засегнат вашият транспортен бизнес?

Новите разпоредби имат за цел да намалят емисиите на въглероден диоксид (CO2). За да бъде постигната тази цел, производителите на тежкотоварни автомобили трябва да инвестират в разработването на технологии, които правят превозните им средства по-ефективни, защото разходът на гориво е пряко свързан с емисиите. Това ще доведе не само до използването на по-малко гориво от автопарка ви в бъдеще, но и ще осигури по-голяма прозрачност по отношение на индивидуалните конфигурации на превозни средства.

Кои конфигурации на превозни средства са засегнати?

Разпоредбите са приложими за голям диапазон от тежкотоварни автомобили – с две и повече оси, както и за камиони без ремарке или съчленени. Тези видове превозни средства са източник на 70% от общите емисии на CO₂ от тежкотоварни автомобили. Разпоредбите постоянно се преразглеждат и разширяват, за да включват допълнителни конфигурации тежкотоварни автомобили, ремаркета и автобуси и групи превозни средства. Допълнителни разпоредби влязоха в сила през януари 2020 г.

Знаете ли, че?

Нивото на емисиите на CO₂ е пряко свързано с разхода на гориво. Трите основни фактора, които влияят на разхода на гориво и емисиите, са двигателят на превозното средство, аеродинамичното съпротивление и съпротивлението при търкаляне на гумите.

Less fuel consumption means lower CO2 emissions.

3 основни фактора влияят на разхода на гориво и емисиите на CO₂: двигателят, аеродинамиката и съпротивлението при търкаляне на гумите.

engine, aerodynamics and the rolling resistance of tires affect fuel consumption and CO₂ emissions