# Познания

Европейски разпоредби за повреди

Как да останете в безопасност при повреда

В случай на повреда е важно да предприемете следните мерки:

 • Спрете в аварийната лента (банкета) и включете аварийните светлини
 • Облечете светлоотразителната си жилетка (предпазна жилетка)
 • Поставете предупредителния триъгълник на 30 м (100 м на магистрали) зад превозното средство
 • Скрийте се зад предпазната ограда и уведомете полицията или пътна помощ трета страна

Някои държави обаче имат местни разпоредби относно повредите. Затова съставихме списъка по-долу, за да гарантираме, че знаете какво да правите във всяка държава.

Continental ви пожелава безопасно пътуване.

Warning triangle; truck in background

Колекция от спешни номера

Разберете какво да правите в случай на повреда – независимо къде в Европа сте!

Щракнете върху държавите по-долу, за да видите какво се изисква от правна гледна точка и с кого да се свържете при спешен случай.

Последни актуализации

Дания (09.2021 г.): Нов телефонен номер

Испания (10.2021 г.): Актуализация на ограниченията за поставяне

Словения (10.2021 г.): Актуализация на ограниченията за поставяне

Спешни номера и законови изисквания за отделните държави:

 • Зимните гуми не са задължителни
 • Шиповете не са разрешени
 • Вериги за сняг за задвижващата ос трябва да бъдат налични в превозното средство
 • На планински пътища е препоръчително да се използват зимни гуми от 01.11 до 30.04.

Map of Andorra
 • Зимните гуми не са задължителни
 • M+S и алпийски символ (3PMSF)
 • Вериги за сняг според пътните знаци
 • Трябва да се използват вериги за сняг, ако зимните условия или пътните знаци го изискват

 • Според ситуацията в зависимост от зимните условия на пътя от 01.11 до 15.04.
 • Валидност за превозни средства с тегло до 3,5 тона
 • Маркировка M+S
 • Минимална дълбочина на протектора: 4,0 мм
 • Ако са сложени летни гуми, веригите за една задвижваща ос са задължителни
 • Гумите с шипове са разрешени от 01.11 до 15.04.
 • Ако са сложени гуми с шипове, те са задължителни за всички оси (вкл. ремаркета)

Map of Belarus
 • Зимните гуми са задължителни от 01.12 до 01.03.
 • Валидност за превозни средства до 3,5 тона
 • Минимална дълбочина на протектора 4,0 мм
 • Зимните гуми трябва да се поставят на всичките 4 оси
 • Могат да се използват гуми с шипове, както и всички други зимни гуми
 • Маркировка M+S

Map of Belgium
 • Зимните гуми не са задължителни
 • Гуми с маркировка M+S с по-нисък скоростен индекс се допускат от 1 октомври до 30 април (задължително е максималната скорост да бъде обозначена на таблото)
 • Гуми с маркировка M+S със същия/по-висок скоростен индекс се допускат целогодишно
 • Гуми с алпийски символ (3PMSF) с по-нисък скоростен индекс се допускат целогодишно (задължително е максималната скорост да бъде обозначена на таблото)

Map of Bosnia
 • Зимните гуми са задължителни от 15.11 до 15.04.
 • Валидност за превозни средства с тегло до 3,5 тона и с не повече от 8 места
 • Маркировка M+S
 • Минимална дълбочина на протектора 4,0 мм
 • Шиповете не са разрешени

Map of Bulgaria
 • Зимните гуми не са задължителни
 • Шиповете не са разрешени
 • Минимална дълбочина на протектора 4,0 мм, задължително от 01.11 до 31.03. 

Map of Croatia
 • Зимните гуми са задължителни
 • От 15.11 до 15.04
 • С тегло до 3,5 тона
 • Маркировка M+S
 • Минимална дълбочина на протектора 4,0 мм

Map of Cyprus
 • Зимните гуми не са задължителни
 • Валидност за превозни средства с тегло до 3,5 тона

Map of Czech Republic
 • Според ситуацията в зависимост от зимните условията на пътя от 01.11 до 31.03.
 • Маркировка M+S
 • Минимална дълбочина на протектора 4,0 мм

 

Map of Denmark
 • Зимните гуми не са задължителни
 • Гумите с шипове са разрешени от 01.11 до 15.04.

Map of Estonia
 • Използването на зимни гуми е задължително от 01.12 до 01.03.
 • Маркировка M+S
 • Минимална дълбочина на протектора 3,0 мм
 • Гуми с шипове могат да се използват от 15.10 до 31.03.
 • От 01.12.2022 г. се изисква алпийски символ (3PMSF) за гумите с шипове (с изключение на гумите POR)

Map of Finland
 • Използването на зимни гуми е задължително от 01.11 до 31.03, ако условията на пътищата го изискват
 • Минимална дълбочина на протектора 3,0 мм
 • Гуми с шипове могат да се използват от 01.11 до 31.03 или до първия понеделник след Великден, извън този период могат да се използват при зимни условия
 • Валидност за превозни средства с тегло до 3,5 тона
 • Маркировка M+S
 • Гуми с маркировка M+S могат да продължат да се използват до 30 ноември 2024 г. След това само гумите с алпийски символ (3PMSF) или гумите с шипове ще се считат за зимни гуми

Map of France
 • Съгласно решение на префекта превозните средства трябва да използват оборудване за зимни условия (зимни гуми и/или вериги за сняг) през периода от 01.11 до 31.03.
 • Зимните гуми трябва да бъдат обозначени с алпийски символ (гумите с маркировка M+S са разрешени до 01.11.2024 г.)
 • Вериги за сняг според пътните знаци
 • Трябва да се използват вериги за сняг, ако зимните условия или пътните знаци го изискват

Map of Germany
 • В зависимост от зимните климатични условия
 • Зимните гуми в зависимост от пътната ситуация са задължителни
 • Валидност за превозни средства с тегло до 3,5 тона
 • Маркировка M+S
 • Минимална дълбочина на протектора 1,6 мм

Map of Greece
 • Зимните гуми не са задължителни
 • Валидност до 3,5 тона
 • Веригите за сняг са разрешени, ограничение на максималната скорост 50 км/ч

Map of Hungary
 • Зимните гуми не са задължителни

Map of Iceland
 • Зимните гуми не са задължителни
 • Минимална дълбочина на протектора 1,6 мм

Map of Ireland
 • Зимните гуми не са задължителни
 • Валидност за превозни средства с тегло до 3,5 тона

Map of Italy
 • Зимните гуми са задължителни на отделни места от 15.11 до 15.04.
 • Валидност за превозни средства с тегло до 3,5 тона
 • Маркировка M+S
 • Удължаване: 1 месец за поставяне (15.10 до 15.11) и 1 месец за сваляне (15.04 до 15.05)
 • Минимална дълбочина на протектора 1,6 мм
 • Зимни гуми се допускат през лятото (16.05 до 14.10), ако скоростният индекс е същият или по-висок от този в регистрационните документи на превозното средство

Map of Latvia
 • Зимните гуми са задължителни от 01.12 до 01.03.
 • Маркировка M+S
 • Минимална дълбочина на протектора 4,0 мм
 • Гуми с шипове могат да се използват от 01.10 до 01.05.

Map of Liechtestein
 • Няма общи разпоредби за зимните гуми, възможни са регионални разпоредби при зимни условията на пътя (напр. проходи)
 • Минимална дълбочина на протектора за зимните гуми 1,6 мм
 • В случай на пътен инцидент с летни гуми при зимни условия имайте предвид, че може да съществуват проблеми с отговорността
 • Ако властите обявят задължително използване на вериги за сняг, се допускат само вериги за сняг (може да се направи изключение за превозни средства със задвижване на четирите колела)
 • Използване на вериги за сняг при наличие на съответните пътни знаци и условия
 • Гуми с шипове се допускат за превозни средства с брутно тегло <7,5 тона между 1 ноември и 30 април или на заснежени пътища
 • Mакс. скорост 80 км/ч
 • Превозните средства с гуми с шипове трябва да бъдат означени със стикер за 80 км/ч

Map of Lithuania
 • Зимните гуми са задължителни от 01.11 до 01.04.
 • Маркировка M+S
 • Минимална дълбочина на протектора 1,6 мм
 • През задължителния зимен период могат да се използват гуми с шипове, както и всички други зимни гуми
 • Минимална дълбочина на протектора 3,0 мм

 

Map of Luxembourg
 • В зависимост от зимните климатични условия
 • Валидност за превозни средства с тегло до 3,5 тона
 • Маркировка M+S
 • Минимална дълбочина на протектора 1,6 мм

Map of Macedonia
 • Зимните гуми са задължителни от 15.11 до 15.03.
 • Маркировка M+S
 • Минимална дълбочина на протектора 4,0 мм
 • Шиповете не са разрешени

Map of Malta
 • Зимните гуми не са задължителни
 • Валидност за превозни средства с тегло до 3,5 тона

Map of Moldavia
 • В зависимост от зимните климатични условия от 01.12 до 31.03.
 • Валидност за превозни средства с тегло до 3,5 тона
 • Маркировка M+S
 • Шиповете са разрешени от 01.12 до 01.03.

Map of Montenegro
 • Зимните гуми са задължителни от 15.11 до 01.04.
 • Зимните гуми са задължителни за превозни средства с тегло до 3,5 тона
 • Минимална дълбочина на протектора 4,0 мм
 • Маркировка M+S

Map of Netherlands
 • Зимните гуми не са задължителни

Map of Norway
 • В зависимост от зимните климатични условия
 • Валидност за превозни средства с тегло до 3,5 тона
 • Специално разработени за употреба през зимата M+S и/или алпийски символ (3PMSF)
 • Минимална дълбочина на протектора 3,0 мм
 • Гумите с шипове са разрешени
 • От 01.11 до първия понеделник след Великден в южните части
 • От 15.10 до 30.04 в северните части

Map of Poland
 • Зимните гуми не са задължителни
 • Валидност за превозни средства с тегло до 3,5 тона
 • Вериги за сняг са разрешени само на пътища, покрити със сняг и лед
 • Гумите с шипове не са разрешени

Map of Portugal
 • Зимните гуми не са задължителни

Map of Romania
 • В зависимост от зимните климатични условия
 • Валидност за превозни средства с тегло до 3,5 тона
 • Маркировка M+S
 • Минимална дълбочина на протектора 1,6 мм

Map of Russia
 • Зимните гуми са задължителни от 01.12 до 28.02.
 • Маркировка M+S и алпийски символ (3PMSF)
 • Минимална дълбочина на протектора 4,0 мм
 • Ако се използват гуми с шипове, трябва да са на всички позиции
 • Зимните гуми трябва да се поставят на всички позиции
 • Шиповете са забранени от 01.07 до 30.09.

Map of Serbia
 • В зависимост от зимните климатични условия
 • От 01.11 до 01.04
 • Зимните гуми са задължителни за превозни средства с тегло до 3,5 тона
 • Маркировка M+S
 • Минимална дълбочина на протектора 4,0 мм

Map of Slovakia
 • В зависимост от зимните климатични условия
 • От 15.11 до 31.03
 • Валидност за превозни средства с тегло до 3,5 тона
 • Маркировка M+S
 • Минимална дълбочина на протектора 3,0 мм
 • Трябва да се използват вериги за сняг, ако пътните знаци го изискват и зимните условия го позволяват
 • Използването на гуми с шипове е забранено

Map of Slovenia
 • Зимните гуми са задължителни от 15.11 до 15.03.
 • Валидност за превозни средства с тегло до 3,5 тона
 • Маркировка M+S
 • Минимална дълбочина на протектора 3,0 мм
 • Шиповете не са разрешени

Map of Spain
 • Не се изисква използването на зимни гуми
 • Валидност за превозни средства с тегло до 3,5 тона
 • Минимална дълбочина на протектора 1,6 мм

Map of Sweden
 • В зависимост от зимните климатични условия от 01.12 до 31.03.
 • Валидност за превозни средства с тегло до 3,5 тона
 • Маркировка M+S
 • Минимална дълбочина на протектора 3,0 мм
 • Гумите с шипове са разрешени от 01.11 до 15.04.

Map of Switzerland
 • Няма общи разпоредби за зимните гуми, възможни са регионални разпоредби при зимни условията на пътя (напр. планински проходи)
 • Минимална дълбочина на протектора за зимните гуми 1,6 мм
 • В случай на пътен инцидент с летни гуми при зимни условия имайте предвид, че може да съществуват проблеми с отговорността
 • Ако властите обявят задължително използване на вериги за сняг, се допускат само вериги за сняг (може да се направи изключение за превозни средства със задвижване на четирите колела)
 • Използване на вериги за сняг при наличие на съответните пътни знаци и условия
 • Гуми с шипове се допускат за превозни средства с брутно тегло <7,5 тона между 01.11 и 30.04 или на заснежени пътища
 • Mакс. скорост 80 км/ч
 • Превозните средства с гуми с шипове трябва да бъдат означени със стикер за 80 км/ч

Map of Turkey
 • Зимните гуми са задължителни от 01.12 до 01.04.
 • Валидност само за товарни превозни средства (включително таксиметрови автомобили, лекотоварни и тежкотоварни камиони и автобуси)
 • Минимална дълбочина на протектора 1,6 мм
 • Маркировка M+S

Map of Ukraine
 • Зимните гуми не са задължителни

Map of United Kingdom
 • Зимните гуми не са задължителни
 • Валидност за превозни средства с тегло до 3,5 тона