# Емисии на CO₂ и VECTO

Да стигнеш далеч с нисък разход

Защо съпротивлението при търкаляне на гумите е от значение

Защо съпротивлението при търкаляне на гумите е ключово за подобряване на икономичността на гориво и намаляване на емисиите на CO₂

Съпротивлението при търкаляне на гумите представлява един от седемте параметъра, които VECTO използва за изчисляване на горивната ефективност на тежкотоварния автомобил. Като се има предвид, че то обуславя до една трета от разхода на гориво на автомобила, разбирането как въздейства съпротивлението при търкаляне и какво трябва да се направи, за да се намали то, е от решаващо значение за намаляване на емисиите на въглероден диоксид. Освен че помага на индустрията да се бори с изменението на климата, подобрената ефективност на гумите с ниско съпротивление при търкаляне позволява на мениджърите на автопаркове и собствениците на тежкотоварни автомобили да се подготвят за предстоящите регламенти на ЕС, които в близко бъдеще се очаква да направят задължително намаляването на емисиите на СО2. За повече информация относно подобряването на икономичността на гориво при използване на гуми с ниско съпротивление при търкаляне, вижте нашето разяснително видео.

Какво представлява съпротивлението при търкаляне на гумите?

Съпротивлението при търкаляне може да се определи като количеството използвана енергия, за да измине гумата определено разстояние. Това е една от петте сили – заедно с гравитацията, аеродинамиката, инерцията и механичното триене – които трябва да бъдат преодолени, за да може един автомобил да се придвижи напред.  Съществуват редица фактори, които оказват влияние върху съпротивлението при търкаляне: дизайнът, бордът, брекерът, страничния борд, протекторът и налягането на напомпване на самата гума, товарът и разпределението му в автомобила, пътните условия и времето. Разгледайте нашата информационна графика, за да научите повече за вътрешните и външните фактори, които могат да бъдат оптимизирани за подобряване на икономията на гориво, в т.ч. посредством гуми с ниско съпротивление при търкаляне.

Great in fuel efficency: The Conti EcoRegional. Гума Continental с ниско съпротивление при търкаляне

Как производителите на гуми намаляват съпротивлението при търкаляне и как мениджърите на автопаркове могат допълнително да го намалят

Най-важният фактор за намаляване на съпротивлението при търкаляне се отнася до хистерезиса – процес, възникващ при огъване на гумата при контакт с пътната настилка, което води до загуба на енергия, възпрепятстваща момента на движение напред. Проучванията показват, че хистерезисът съставлява до 85 – 90% от съпротивлението при търкаляне, което превръща намаляването му в основна цел. По-голямата част от енергията, разсейвана чрез хистерезиса, се губи в контакта с протектора на гумата и до голяма степен зависи от използваната каучукова смес. Независимо от това, роля играят и други фактори, като налягането в гумите, баланса на колелата, теглото на автомобила, товарът и неговото разпределение. Колкото повече налягането в гумите спадне под оптималното ниво например, толкова по-голямо ще бъде съпротивлението при търкаляне. Ако гума на 22,5-инчово колело е напомпана с 20% под препоръчаното налягане, съпротивлението при търкаляне ще се увеличи с около 6% в сравнение с гума с правилното въздушно налягане.

Как хистерезисът влияе върху съпротивлението при търкаляне Как хистерезисът влияе върху съпротивлението при търкаляне

Как да намалите съпротивлението при търкаляне на гумите на вашия автопарк:

  • Отчетете теглото, товара и разпределението на товара, за да избегнете излишна гравитационна сила върху отделните колела
  • Проверете правилната регулировка на колелата
  • Редовно проверявайте гумите за износване на протектора и възможни вътрешни повреди.
  • Заменете износените гуми, когато е необходимо

При избор на гуми не правете компромис между икономичността на гориво и пробега

Подобряване на съпротивлението при търкаляне, без да се нарушават управлението, сцеплението и пробегът, е деликатна задача. Независимо от това, благодарение на подобренията в технологиите и производствените процеси тези понякога взаимоизключващи се цели могат да бъдат постигнати. Днес се предлага широка гама от гуми, при които за намаляване на съпротивлението при търкаляне са използвани иновативни каучукови смеси, като същевременно притежават дълъг експлоатационен живот, предлагайки голям пробег и подобрявайки ефективността в различни реални сценарии на движение по пътищата. Гумите Continental Conti EcoRegional HD3 притежават например усъвършенствана шарка на протектора, с малко празно пространство, водещо до по-малко деформиране и по-голям пробег, като същевременно осигуряват оптимизирано управление, сцепление и поведение върху мокри настилки, което ги прави идеалният избор за движение по хълмисти, ветровити регионални пътища.

Fleet manager using a mobile phone and digital tablet while working in a warehouse. Мениджърите на автопаркове трябва да вземат решение кои гуми за тежкотоварни автомобили предлагат най-добрите характеристики

Значението на гумите в борбата с промените в климата нараства

Гумите винаги са оказвали съществено въздействие върху всичко – от надеждността и безопасността до текущите разходи за автопарка и комфорта на водача. Не е новина и фактът, че те играят важна роля в борбата с промените в климата, като спомагат за намаляване на разхода на гориво и емисиите на CO2 от тежкотоварните автомобили. В съответствие с това ние винаги сме полагали извънредни грижи за производството на безопасни, надеждни продукти, осигуряващи най-добрата комбинация от икономия на гориво, устойчивост и дълготрайност.

Новост е сертификатът VECTO за съпротивление при търкаляне, който се предоставя на производителите на тежкотоварни автомобили при закупуването на всяка гума. За мениджърите на автопаркове това означава, че новите тежкотоварни автомобили пристигат с подобрена икономия на гориво и намален процент на емисии. След като намаляването на емисиите придобие задължителен характер и за другите участници в отрасъла за логистика и транспорт, операторите на автопаркове вече ще бъдат подготвени да ги посрещнат с нови автомобили, сертифицирани съгласно VECTO. Дотогава можем да Ви помогнем да оптимизирате гумите на Вашия автопарк, за да постигнете правилния баланс между съпротивлението при търкаляне и другите фактори за ефективност.

Truck on a motorway in the Mountains in front of a green field. Подходящите гуми правят тежкотоварния транспорт по-устойчив

Vecto и разпоредби за CO2 емисии

Vecto и разпоредби за CO2 емисии

pdf 281 KB