# CO₂ Емисии & VECTO

Ефекти за вашия бизнес

Ще имат ли отношение новите разпоредби и VECTO към вашия бизнес?

Накратко: Бизнесът ви ще се възползва от по-голяма прозрачност и подобрена икономия на гориво.

Новите разпоредби имат за цел да намалят емисиите на въглероден диоксид (CO₂). За постигане на това производителите на тежкотоварни автомобили трябва да инвестират в разработването на технологии, които правят превозните им средства по-ефективни, защото разходът на гориво е пряко свързан с емисиите. Стандартизирането на начина, по който CO₂ емисиите от тежкотоварни автомобили се измерват, чрез VECTO трябва да донесе някои големи предимства за вашия автопарк. Най-важното е, че има потенциала да помогне за намаляване на оперативните разходи и ще доведе до използването на по-малко гориво и отделянето на по-малко CO₂ от вашия автопарк, като същевременно ще осигурява по-голяма прозрачност по отношение на сравняването на различни конфигурации превозни средства.

Въпреки че настоящите разпоредби са насочени към производителите на тежкотоварни автомобили, скоро се очакват допълнителни разпоредби, които ще засегнат операторите на автопаркове.

Подобрена икономичност

Като насърчава производителите да намалят емисиите на своите превозни средства, програмата за намаляване на CO2 емисиите (Регламент 2019/1242 на ЕС) и VECTO ще доведат до разработването на технологии за икономия на гориво. Независимо дали това ще доведе до повече тежкотоварни автомобили да разчитат на хибридни задвижващи системи или до допълнителни намаления на триенето при търкаляне на гумите, резултатът е един и същ: по-ниски оперативни разходи за автопарковете.

Според Асоциацията на европейските автомобилни производители (ACEA), която заявява също, че горивото допринася за 30% от общите оперативни разходи:: “Икономичността е един от най-важните конкурентни фактори при разработването и продажбата на тежкотоварни автомобили и автобуси. Затова пазарните сили гарантират непрекъснат прогрес по отношение на икономичността и намаляването на CO2 емисиите.”

Новите цели за намаляване на CO2 емисиите ще поставят още по-голям акцент върху това, като същевременно ще повлияят на процеса на закупуване. Досега за операторите на тежкотоварни автомобили купуването на подходящото превозно средство за бизнеса им бе объркващо. Съществува огромно разнообразие от предлагани превозни средства, но няма общ еталон за сравнението им.

A Truck passes a gas station during night.

По-голяма прозрачност и контрол

Едно от основните предимства на VECTO ще бъде въвеждането на прозрачност в процеса на закупуване на тежкотоварен автомобил и даването на по-голям контрол в ръцете на купувача. Датите, въвеждани в симулацията на VECTO от всички производители, ще бъдат сертифицирани посредством едни и същи процеси. Разходът на гориво на превозните средства ще бъде подкрепен от сертифицирани сравнителни данни, защото VECTO ще показва резултатите за различни конфигурации на оборудване за икономия на гориво. Това означава, че купувачите ще получават „файл с информация за клиента“ от дилъра заедно с всяко ново превозно средство. Цифрите за еталон за разход и производителност по отношение на CO2 емисиите ще дават възможност на купувачите да сравняват точно сходни тежкотоварни автомобили в автомобилното представителство.

Тъй като данните включват също и цифрите за триене при търкаляне за всички гуми на превозните средства, купувачите ще могат да използват тази информация, за да конкретизират своите тежкотоварни автомобили според вида работа, която ще извършват, и да виждат кои гуми са най-подходящи, тъй като това зависи до голяма степен от профила на дейността на даден автопарк. 

Надеждата на Европейската комисия е пазарът да се саморегулира в по-голяма степен. Тежкотоварни автомобили, които харчат повече гориво, ще бъдат изместени с намаляването на продажбите. По-чистите тежкотоварни автомобили ще се радват на по-голям успех, което ще насърчи още иновации от производителите в стремежа им да продават по-икономични превозни средства.

Но истинският печеливш ще бъдем всички ние и околната среда, благодарение на тези значително по-ниски CO2 емисии.

A fleet manager wearing glases at the door of his office