You are currently at our Bulgaria website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

Софтуер на преносимото устройство

създателя на отчети и други декларации

Тук можете да намерите софтуера на преносимото устройство, създателя на отчети и други декларации.

Софтуер

Инструкции за актуализация на преносимото устройство.  (Парола за всички архивирани файлове: conti)

Инструкции за актуализация на преносимото устройство

Инструкции за актуализация на преносимото устройство

pdf 199 KB

Софтуер и актуализация на клиента

Софтуер и актуализация на клиента

zip 13 MB

Актуализация на фърмуера на клиента 7.12

Актуализация на фърмуера на клиента 7.12

zip 851 KB

Създател на отчети

Създателят на отчети ви дава възможност да създавате отчети за:

  • Монтиране
  • Пробно шофиране
  • Диагностика (DTC - кодове за проблеми при диагностиката)
  • Следене на налягането в гумите чрез преносимото устройство

Първо разархивирайте файла. За да използвате създателя на отчети, активирайте макросите, преди да използвате този инструмент. В горната част ще се покаже предупреждение за сигурността с текста „Some active content is disabled“ (Част от активното съдържание е деактивирано). Щракнете върху „Options…“ (Опции...) и изберете „Enable this content“ (Активирай това съдържание). Изберете езика си и направете справка с таблицата в Excel „Help“ (Помощ) за инструкции как да използвате създателя на отчети.

Ако получите съобщение, че макросите са блокирани, моля, направете следното:

Отворете файла и го запазете с друго име с разширението на файла „.xlsm“. Моля, затворете документа и го отворете отново.

Създател на отчети на ContiPressureCheck

Създател на отчети на ContiPressureCheck

zip 3 MB

Декларации

Общ преглед за хомологация на преносимото устройство

Общ преглед за хомологация на преносимото устройство

pdf 402 KB

Декларация за съответствие за преносимото устройство

Декларация за съответствие за преносимото устройство

pdf 892 KB

Общ преглед за хомологация на зарядното устройство на преносимото устройство

Общ преглед за хомологация на зарядното устройство на преносимото устройство

pdf 435 KB