# CO₂ Emissions & VECTO

Přichází změna. Jsme připraveni. A vy?

Vše o emisních předpisech CO₂ & VECTO


Tento rok je rokem akce

Abychom udrželi náš svět v pohybu, musíme všichni jednat a investovat do změn již dnes. Nejen proto, abychom si udrželi konkurenceschopnost i v budoucnu, ale především proto, abychom žili na zdravější planetě. Proto je klíčové snížit spotřebu pohonných hmot a tím i emise CO₂.
V rámci boje proti změně klimatu byly v souladu s Pařížskou dohodou zavedeny první předpisy o emisích oxidu uhličitého pro nová těžká nákladní vozidla (HDV). Ty budou znamenat snížení průměrných emisí CO₂ z nových těžkých nákladních vozidel o 15 % do roku 2025 a o 30 % do roku 2030 ve srovnání s rokem 2019/2020. Aby bylo zajištěno splnění cílů, zavedla Evropská komise simulační nástroj nazvaný VECTO - zkratka pro Vehicle Energy Consumption Calculation Tool (Nástroj pro výpočet spotřeby energie vozidel).Vše o emisních předpisech CO₂ & VECTO

Koho se nařízení týkají? Jak nové předpisy o emisích CO₂ zefektivní silniční dopravu? Co je to VECTO? Jak zajistí větší transparentnost výdajů vašeho vozového parku? A jaké jsou hlavní faktory spotřeby paliva a emisí CO₂? Přečtěte si infografiku a dozvíte se to.Zjistěte více o emisních předpisech CO₂, VECTO a proč jsou tyto věci tak důležité.

První evropský předpis o emisích oxidu uhličitého (CO₂) pro těžká nákladní vozidla (HDV) má velmi jednoduchý cíl: radikálně snížit emise CO₂ z nákladních vozidel, autobusů a autokarů. Aby bylo zajištěno splnění těchto cílů, zavedla Evropská komise počítačem podporovaný simulační nástroj nazvaný VECTO - zkratka pro Vehicle Energy Consumption Calculation Tool. Pomocí nástroje VECTO mohou výrobci vozidel simulovat spotřebu paliva, a tím i emise oxidu uhličitého různých konfigurací těžkých nákladních vozidel.

Continental fleet solution Veco

A fleet manager wearing glases at the door of his office

Jak se to dotkne vašeho dopravního podnikání?

Cílem nových předpisů je snížit emise oxidu uhličitého (CO2). Aby toho výrobci nákladních automobilů dosáhli, musí investovat do vývoje technologií, díky nimž budou jejich vozidla úspornější, protože spotřeba paliva přímo souvisí s emisemi. To povede nejen k tomu, že váš vozový park bude v budoucnu spotřebovávat méně paliva, ale také k větší transparentnosti, pokud jde o jednotlivé konfigurace vozidel.


Kterých konfigurací vozidel se to týká?

Předpisy se vztahují na širokou škálu nákladních vozidel - od dvou náprav výše a to buď tuhá nebo kloubová. Tato vozidla se podílejí na celkových emisích CO₂ z těžkých nákladních vozidel 70 %. Předpisy jsou průběžně revidovány a rozšiřovány na další konfigurace nákladních vozidel, přívěsů, autobusů a autokarů a na další skupiny vozidel. Další předpisy vstoupily v platnost v lednu 2020.


Věděli jste?

Úroveň emisí CO₂ přímo souvisí se spotřebou paliva. Tři hlavní faktory ovlivňující spotřebu paliva a emise jsou motor vozidla, aerodynamický odpor a valivý odpor pneumatik.

Less fuel consumption means lower CO2 emissions.

3 hlavní faktory ovlivňující spotřebu paliva a emise CO₂: motor, aerodynamika a valivý odpor pneumatik.

engine, aerodynamics and the rolling resistance of tires affect fuel consumption and CO₂ emissions