German Engineering spread into the world
Continental Car tires

Bezpečnostní pokyny pro montáž pneumatik

Pneumatiky pro osobní a lehká nákladní vozidla

Tyto bezpečnostní pokyny týkající se montáže pneumatik platí pro všechny značky pneumatik od společnosti Continental AG a nenahrazují řádné školení ani servisní postupy při montáži pneumatik. Montáž pneumatik přenechejte kvalifikovaným odborníkům z pneuservisu.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ!

Montáž pneumatik na ráfky může být nebezpečná.

Montáž pneumatik by měl vykonávat pouze kvalifikovaný odborník z pneuservisu.
Nikdy nemontujte pneumatiky bez řádného školení, nástrojů a vybavení. Při pokusu o montáž pneumatik s pomocí nesprávných, poškozených nebo nedostatečných nástrojů nebo při použití nesprávných postupů může dojít k explozi pneumatiky, jejímž následkem mohou být vážná poranění nebo smrt.
Vždy si přečtěte upozornění výrobce uvedená v uživatelské příručce, na vybavení, na webových stránkách nebo vylisovaná na bočnici pneumatiky, porozumějte jim a dodržujte je.

Nikdy nehustěte nezajištěnou pneumatiku. Během huštění nikdy nestůjte, nenaklánějte se ani se nenatahujte přes právě montovanou pneumatiku. V rámci možností dodržujte dostatečný odstup od huštěné pneumatiky.

Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky, např. ochranné brýle, ochranu sluchu a pracovní boty.

Zajistěte bezpečnost sebe i ostatních osob

Obecné aspekty:

 • Pneumatiky musí mít šířku a průměr odpovídající ráfkům a zvolená kombinace ráfků a pneumatik musí být schválena pro daný model vozidla. Například 17" pneumatiky mohou být montovány pouze na 17" ráfky, nikoli na ráfky o průměru 17,5". Pokud pneumatiku omylem namontujete na ráfek o jiném rozměru, zlikvidujte ji. Nesnažte se takovou pneumatiku znovu montovat na ráfek o správném rozměru. Při montáži na ráfek jiného rozměru totiž může v důsledku přílišného natažení pneumatiky dojít k jejímu vnitřnímu poškození (které není zvenku viditelné) a pneumatika by pak mohla při opětovné montáži nebo přímo v provozu selhat.
 • Měly by být používány výhradně čisté, nezkorodované ráfky o správném rozměru. Ráfky nesmí být poškozené, zdeformované ani značně opotřebené.
 • Pneumatiky musí být nepoškozené a na jejich vnitřní straně se nesmí nacházet žádné cizí předměty či materiál.
 • Při montáži nových pneumatik s duší použijte vždy novou duši. Protože se duše během provozu napínají, hrozí u starých duší riziko tvorby záhybů – to může vést k náhlému protržení duše.
 • Bezdušové pneumatiky mohou být montovány pouze na ráfky určené pro bezdušové pneumatiky – tzn. opatřené bezpečnostními výstupky ráfku nebo patkovými kroužky.
 • Bezdušové pneumatiky by měly být z bezpečnostních důvodů vždy opatřeny novými ventily. Respektujte maximální přípustný tlak pro ventily uvedený ve specifikacích výrobce – obvykle se jedná o hodnotu 450 kPa (4,5 baru) / 65 psi pro zapuštěné pryžové ventily. Při huštění na vyšší tlak je nutné použít kovové ventily nebo zapuštěné ventily určené pro vysoké tlaky.
 • Pokud je vozidlo vybaveno systémem pro sledování tlaku v pneumatikách (TPMS), výrobce vozidla stanoví, zda je nutné senzor při výměně pneumatik servisovat nebo vyměnit.

Demontáž pneumatiky:

 • Před sejmutím pneumatiky z ráfku je nezbytné odšroubovat a odstranit vložku ventilu, aby se zcela uvolnil zbytkový tlak.

Montáž pneumatiky:

 • Před montáží vždy potřete patku pneumatiky a ráfek vhodnou montážní pastou pro pneumatiky. K tomuto účelu se nesmí používat lubrikanty na bázi silikonu, petroleje ani rozpouštědel.
 • Při huštění pneumatiky musí ráfek zůstat pevně uchycen v montážním stroji.
 • Pokud je pneumatika montována na stroji bez uzamykacího mechanismu držícího ráfek, huštění by mělo probíhat v bezpečnostní kleci nebo jiném zádržném zařízení.
 • Nikdy nevkládejte mezi pneumatiku a ráfek hořlavé látky. Za žádných okolností nevkládejte mezi pneumatiku a ráfek hořlavé látky a nepokoušejte se je zapalovat, abyste usadili patku pneumatiky. Tato praktika je extrémně nebezpečná a může rovněž způsobit nezřetelná poškození pneumatiky nebo ráfku, jež mohou vyústit v selhání pneumatiky během provozu.
 • Při montáži bezdušových pneumatik byste měli dát pozor, aby patka pneumatiky ze zahloubené základny nejprve přešla přes bezpečnostní výstupek (hump) v ramenní oblasti ráfku. Abyste předešli popraskání patního jádra, tlak potřebný k „zaskočení“ pneumatiky by neměl překročit 330 kPa (3,3 baru) / 48 psi. Pokud pneumatika nezaskočí na místo ani při tomto tlaku, je třeba pneumatiku vypustit, identifikovat příčinu a odstranit ji. Poté můžete postup opakovat.
 • Až po správném usazení patky pneumatiky na ramenu ráfku je možné zvýšit tlak a zlepšit tak usazení a optimalizovat upevnění na ramínko ráfku. Tento „usazovací tlak“ by však nikdy neměl překročit 400 kPa (4,0 baru) / 58 psi.
 • V některých zemích byly příslušnými místními normalizačními organizacemi stanoveny jiné hodnoty montážního tlaku. V tabulce níže jsou uvedeny příklady některých zemí s vlastními místními normami (stav k červenci 2018, neneseme žádnou odpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost údajů).
 • Po správném namontování pneumatiky upravte tlak na provozní hodnotu stanovenou výrobcem vozidla.

 

RunFlat pneumatiky (SSR):

 • Z důvodu použití speciálních technologií mohou pneumatiky SSR Runflat montovat a demontovat pouze speciálně proškolené pneuservisy, které získaly certifikaci od společnosti Continental. Podrobné pokyny k montáži a videa týkající se pneumatik SSR Runflat najdete na webové stránce  www.conti-ssr.com.

 

Kontakt:

Technický zákaznický servis pro pneumatiky

Email: technical.bulletin.tires@conti.de