# Technologie a inovace

Zodpovědné získávání přírodního kaučuku společností Continental

Zjistěte více o plánech společnosti Continental v oblasti udržitelného a zodpovědného získávání přírodního kaučuku.

Tire made from PET bottles

Společnost Continental se dlouhodobě aktivně zasazuje o větší transparentnost a udržitelnost svých globálních dodavatelských řetězců. Snažíme se o konkrétní zlepšení prostřednictvím holistického přístupu. Proto vyvíjíme širokou škálu aktivit, abychom nejpozději do roku 2050 získávali všechny suroviny zodpovědně. Do roku 2030 chceme veškerý přírodní kaučuk, který používáme, získávat z udržitelných zdrojů.

Společnost Continental považuje přírodní kaučuk za udržitelně získávaný, pokud byla na základě námi definovaného systému náležité péče vyhodnocena, monitorována a minimalizována environmentální a sociální rizika a rizika související s lidskými právy v rámci dodavatelského řetězce přírodního kaučuku od přímých a nepřímých dodavatelů (předcházející dodavatelský řetězec) až po drobné pěstitele.

Jsme přesvědčeni, že pouze společným úsilím se všemi zúčastněnými stranami můžeme zmírnit rizika a negativní dopady na pracovníky, komunity, lesy, biologickou rozmanitost a zemědělskou půdu. Proto se zapojujeme do různých projektů v rámci pneumatikářského průmyslu i mimo něj, jako je například náš projekt udržitelného získávání přírodního kaučuku.

Pokud jde o udržitelnost, stanovili jsme si ambiciózní cíle:

 • Nejpozději do roku 2050 budou naše pneumatiky vyráběny ze 100 % z udržitelných materiálů..
 • Nejpozději do roku 2050 bude náš dodavatelský řetězec v oblasti pneumatik stoprocentně uhlíkově neutrální.
Rubber trees

Definice zodpovědně získávaného přírodního kaučuku

Pro společnost Continental je zodpovědně získávaný přírodní kaučuk obnovitelným zdrojem s transparentním dodavatelským řetězcem, který je získáván zodpovědně prostřednictvím mechanismu náležité péče, s cílem dodržovat lidská práva, minimalizovat dopady na životní prostředí, zlepšit živobytí a produktivitu komunit a zároveň mít férový a rovný hodnotový řetězec.

 • Dodržování pracovních práv
 • Rozmanitost a začlenění
 • Dostatečná a bezpečná konzumace potravin a vody
 • Respektování práv na využívání půdy
 • Žádná korupce
 • Žádné odlesňování
 • Ochrana zdrojů s vysokou ochranářskou hodnotou a vysokým obsahem uhlíku
 • Bezodpadové hospodářství
 • Žádné používání škodlivých chemikálií
 • Efektivní využívání přírodních zdrojů
 • Uhlíková neutralita v celém dodavatelském řetězci
 • Spravedlivé rozdělení nákladů a příjmů v celém hodnotovém řetězci
 • Naprostá transparentnost
 • Hloubková kontrola od farmy až po továrnu
 • Sanační / migrační nástroje
 • Zapojení zainteresovaných stran

Nástroje a metody, kterými společnost Continental zajišťuje zodpovědné získávání přírodního kaučuku

Společnost Continental považuje přírodní kaučuk za "zodpovědně získávaný", pokud byla na základě našeho přístupu náležité péče minimalizována rizika na různých úrovních našeho dodavatelského řetězce. V našem systému náležité péče jsme v souladu s GPSNR (Global Platform for Sustainable Natural Rubber) definovali minimální kritéria, která musí být splněna, aby mohl být přírodní kaučuk klasifikován jako "zodpovědně získávaný kaučuk". Náš systém náležité péče zahrnuje několik procesů a nástrojů zaměřených na posuzování, zmírňování a monitorování environmentálních a sociálních rizik a rizik souvisejících s lidskými právy u přímých a nepřímých dodavatelů (předcházející dodavatelský řetězec) až po drobné pěstitele. Mezi tyto nástroje patří naše politika udržitelného nákupu přírodního kaučuku, digitální systémy analýzy rizik a ověřené postupy pro vlastní odhalování.

Jako zakládající člen Globální platforma pro udržitelný přírodní kaučuk se společnost Continental také aktivně podílí na vývoji globálních směrnic pro udržitelný přírodní kaučuk a důsledně implementuje dohodnuté směrnice.

Zásady společnosti Continental o udržitelném získávání přírodního kaučuku specifikují jasnou odpovědnost a závazky všech našich partnerů v celém hodnotovém řetězci přírodního kaučuku. K zajištění souladu s definovanými zásadami příslušné politiky získávání využívá společnost Continental digitální systémy analýzy rizik. U všech přímých a centrálně řízených dodavatelů (Tier 1) posuzujeme lidskoprávní, environmentální a etická rizika v obchodních a nákupních procesech našich dodavatelů, zejména na základě ověřených vlastních zpráv s pomocí partnerů třetích stran.

The Green Tire Concept

Za účelem zvýšení transparentnosti a udržitelnosti svých dodavatelských řetězců se společnost Continental aktivně zapojuje do různých společných průmyslových projektů s konkurenty a zúčastněnými stranami. Například jako hnací sílu inovací v odvětví přírodního kaučuku společnost Continental a její partneři (Michelin, SMAG) již v roce 2019 představili založení společného podniku Rubberway pro digitální analýzu rizik v dodavatelském řetězci na vyšší úrovni (Úroveň 1 - Úroveň X).

Již od roku 2018 se podílíme na společném projektu s německou agenturou pro rozvojovou pomoc GIZ v indonéském Západním Kalimantanu na Borneu s cílem předcházet rizikům udržitelnosti. Drobní zemědělci v odvětví přírodního kaučuku jsou školeni v pěstování vysoce kvalitní suroviny v souladu s jasně definovanými kritérii udržitelnosti. Cílem je zlepšit příjmy účastníků projektu prostřednictvím kvalitnějšího přírodního kaučuku.

Naši vysoce kvalifikovaní odborníci se již řadu let zabývají výzkumem inovativních udržitelných materiálů, jako je například přírodní kaučuk z pampelišky. Hlavním cílem projektu Taraxagum je přestat v budoucnu dovážet přírodní kaučuk výhradně z tropů a vyrábět jej co nejblíže závodům na výrobu pneumatik, aby se zabránilo pokračujícímu odlesňování a snížily se emise CO2 způsobené dlouhou přepravou.

Taraxagum map

Společně se společností Security Matters (SMX),  která se zaměřuje na digitalizaci reálných dat v blockchainu, pracujeme na vývoji a testování technologie značení přírodního kaučuku. Tato speciální značkovací technologie, kterou partneři projektu dále vyvinuli pro použití v přírodním kaučuku, má v budoucnu přispět k ještě větší transparentnosti a sledovatelnosti v celém hodnotovém řetězci výroby pneumatik a výrobků z technické pryže společnosti Continental..

Použití značkovacích látek, které jsou vybaveny speciálními bezpečnostními prvky, umožňuje neviditelné označování přírodního kaučuku informacemi o jeho přesném zeměpisném původu. Pomocí speciálních čtecích zařízení a speciálně vyvinutého softwaru lze informace o přírodním kaučuku kdykoli načíst a přesně určit jeho původ. V rámci industrializace této technologie by bylo rovněž myslitelné, aby byla technologie značení propojena s technologií blockchain, která je známa jako obzvláště odolná proti padělání.

S okamžitou platností bude společnost Continental řešit část svých nákupů přírodního kaučuku prostřednictvím nové digitální obchodní platformy, která má zajistit větší transparentnost a udržitelnost v dodavatelském řetězci přírodního kaučuku. Nová platforma HeveaConnect  ověřuje klíčové aspekty udržitelného dodavatelského řetězce a zajišťuje dodržování předpisů prostřednictvím transparentnosti a specifických podmínek. Účastníkům trhu jsou poskytovány standardizované informace o kvalitě, dohledatelnosti a dodržování sociálních a environmentálních norem, jakož i informace o průměrných prodejních cenách.

Související obsah