# Jízdní situace

Jízda v zatáčkách

Bezpečná jízda po klikatých silnicích

V této části najdete tipy, jak se na klikatých silnicích chovat bezpečně. Možná již tyto základní zásady znáte, ale mnoho řidičů jo nich nemá povědomí. Malý osvěžující kurz by se vám mohl hodit!

Ať už jste za volantem nováčkem nebo jste zkušený řidič, pravidlo platí pro všechny účastníky silničního provozu stejně. Na klikaté silnici se musíte  vyvarovat jízdy nepřiměřenou rychlostí. Tato zásada platí jak pro klikatou silnici mimo obydlené oblasti, tak i např. pro kruhový objezd ve městech.

Často se setkáte s dopravními značkami, které vás upozorňují na blížící se zatáčku s doporučenou rychlostí. Proč je ale klikatá silnice potenciálně tak nebezpečná? Protože když vozidlo zatáčí, dochází ke dvěma různým druhům pohybu.

Za prvé je to hybnost vozidla, které se pohybuje vpřed. Zadruhé se projevuje setrvačnost karoserie vozidla, které zatáčku projíždí. Odstředivé síly se budou snažit tlačit vůz směrem ven a pneumatiky budou muset při jízdě po silnici v zatáčce vynaložit větší úsilí, aby těmto silám odolaly. Pokud řidič zatočí v zatáčce příliš vysokou rychlostí, pneumatiky postupně ztratí přilnavost a začnou se dostávat do smyku.

Driving situations curvy rides

Rady pro jízdu v zatáčce

Kromě pomalé jízdy je na klikatých silnicích užitečná technika: Snažte se otáčet volantem co nejméně, aniž byste překročili středovou čáru.

Upozornění: Toto není doporučení, abyste na veřejné silnici zcela přeťali vnitřní stranu zatáčky, tím byste se dostali do cesty protijedoucím vozidlům a ohrozili ostatní řidiče.

Spíše se jedná o doporučení, aby řidiči rozumně využívali šířku svého jízdního pruhu, aby mohli zatáčku snáze projet a měli lepší výhled. Klíčem je co nejmenší otáčení volantem.

Pro bezpečnou jízdu v zatáčce existují tři kroky

  1. Když se blížíte k zatáčce, přiměřeně zpomalte a zařaďte své vozidlo na stranu svého jízdního pruhu, která je proti směru zatáčky. Pokud se například silnice stáčí doprava, přesuňte se na levou stranu svého jízdního pruhu.
  2. Při dalším průjezdu zatáčkou plynule přejeďte na druhou stranu svého jízdního pruhu.
  3. Když se blížíte ke konci zatáčky, postupně se vraťte zpět do normální polohy ve svém jízdním pruhu a poté zrychlete a vyjeďte z něj rovně.

Tato technika jízdy sleduje linii co nejširšího oblouku, snižuje prudkost zatáčky, a tím méně namáhá pneumatiky a snižuje riziko neovladatelného smyku. Řidič má navíc volnější výhled na silnici před sebou a více času reagovat na případné nebezpečí.

A v tomto bodě je třeba dávat pozor na ostatní řidiče a provoz při projíždění zatáčkou. Pokud jsou ostatní vozidla při průjezdu zatáčkou příliš blízko středu vozovky, může vám hrozit čelní srážka.

Tipy pro znovuzískání kontroly nad vozidlem ve smyku

Pokud se vozidlo na klikaté silnici dostane do smyku, nesmí řidič reagovat panicky, když zjistí, že brzdy, plynový pedál a volant nefungují jako obvykle.

Místo toho by měli sundat nohy z brzdového a plynového pedálu. Obě ruce by měly zůstat volně na volantu, ale neměly by dělat žádné prudké pohyby.

Rozhodující je vyhnout se přetáčivému smyku a příliš prudkému sešlápnutí brzdy. Poté, co vozidlo stihne zpomalit, získejte nad ním bezpečně kontrolu, jemně sešlápněte brzdu a znovu začněte řídit.

Vyhledávač prodejců