# Poškození a stáří pneumatik

Likvidace starých pneumatik

Informace o nakládání s pneumatikami

Stručná fakta

Správná likvidace starých pneumatik

  • Ukládání starých pneumatik na skládky je v Evropské unii i jinde nezákonné.
  • Mnoho prodejců pneumatik vám při koupi nové sady pneumatik nabídne recyklaci vyřazených pneumatik.
  • Pokud prodejce pneumatik nenabízí systém recyklace pneumatik, obraťte se na certifikovanou společnost pro nakládání s odpady a jejich likvidaci.

Pokud jste připraveni zbavit se starých pneumatik, je správným a zodpovědným postupem jejich recyklace. Mnoho prodejců pneumatik vám při nákupu nové sady pneumatik rádo zajistí recyklaci vašich vyřazených pneumatik. Pokud prodejce pneumatik nenabízí systém recyklace pneumatik, pak je další možností obrátit se na certifikovanou společnost zabývající se nakládáním s odpady a jejich likvidací. Ta bude mít k dispozici specializované zařízení, které zajistí správnou likvidaci vašich starých pneumatik zákonem stanoveným a ekologickým způsobem. 

Společnost Continental má v Německu dceřinou společnost, která se přesně tímto zabývá. Společnost Reifen-Entsorgungsgesellschaft mbH (REG) funguje od roku 1992. Společnost Continental se díky REG může pochlubit tím, že je prvním výrobcem pneumatik v Německu, který převzal odpovědnost za likvidaci svých výrobků. 

Infographic about disposing tires.

Služby poskytované společností REG jsou vysoce ceněny průmyslovými podniky zpracovávajícími pryž a mnoha specializovanými maloobchodními řetězci s pneumatikami, prodejci automobilů, autoservisy, obcemi i soukromými osobami.

Upozorňujeme, že ukládání starých pneumatik na skládky je v EU i jinde zakázáno. Na skládce mohou pneumatiky zabírat značné množství místa. Pokud zachycují metan, existuje také riziko, že se stanou vztlakovými a vystoupají na povrch. Tento jev může vést k protržení skládkového obložení, což vede k šíření kontaminantů ze znečištěných povrchových a podzemních vod.

Nový život pro staré pneumatiky

Věděli jste, že cementářský průmysl významně přispívá k recyklaci odpadních pneumatik? Díky jejich vysokému energetickému obsahu se tento odpad přeměňuje na palivo z pneumatik pro pece při výrobě cementu. Ocel a oxid křemičitý obsažené v pneumatikách nacházejí využití také jako druhotné suroviny.

Materiál z rozdrcených pneumatik nachází také druhý život jako výrobky z pneumatik. Ocelové a textilní složky jsou během procesu drcení extrahovány a recyklovány odděleně. Dále se čistý pryžový granulát používá k výrobě panelů, které poskytují budovám ochranu, jako je izolace a těsnění. A jako granulát s jemnými částicemi se stává pružným výplňovým materiálem na sportovištích s umělým trávníkem.

Ještě jemnější materiál, jako je gumový prášek, lze použít při stavbě silnic, například jako asfaltovou vrstvu schopnou pohlcovat hluk.

Vývoj pneumatik a ochrana životního prostředí

Téma udržitelnosti je ve společnosti Continental na prvním místě. Neustále usilujeme o to, aby naše pneumatiky byly energeticky účinnější a ekologičtější, přičemž na výzkumu a vývoji, testování a výrobě spolupracují odborníci z nejrůznějších oblastí.

Jejich úkolem je zlepšit nejen výrobu, ale také používání a recyklaci ve fázích životního cyklu pneumatiky. Týmy zkoumají každou jednotlivou součást pneumatiky a - pokud je to možné - navrhují její nahrazení novými materiály, které jsou šetrnější k životnímu prostředí.

Toto zaměření na větší udržitelnost se již pozitivně projevilo na výrobní lince společnosti Continental. Inovativní a oceňovaný proces závod ContiLifeCycle, dokáže využít odpadní pryž pro opětovné použití při výrobě pneumatik ve stejnou dobu, kdy jsou vyřazené nákladní pneumatiky protektorovány a znovu uváděny do provozu.

Kromě toho vyrábíme pneumatiky pro hybridní a elektrická vozidla, které mají o 30 % lepší valivý odpor než standardní pneumatiky, což pomáhá snižovat emise CO2. S touto pneumatikou mohou hybridní vozy ujet větší vzdálenost v elektrickém režimu bez nutnosti zapojení spalovacího motoru. Vývojáři pneumatik společnosti Continental přitom kvůli dosažení tohoto zvýšeného valivého odporu neudělali kompromisy v oblasti bezpečnosti; pneumatika má hodnocení EU Tire Label "A" jak pro valivý odpor, tak pro brzdnou dráhu za mokra.

Další z aktivit v oblasti udržitelnosti je získávání pryže z pampelišek. Ve spolupráci s Fraunhoferovým institutem pro molekulární biologii a aplikovanou ekologii je cílem využít přírodní latex získaný z kořenů pampelišky jako komerčně životaschopnou náhradu přírodního latexu z plantáží deštných pralesů.

Nejlepší je, že pampelišky mohou růst na půdě považované za nevhodnou pro pěstování potravinářských plodin, takže vytvoření kaučukové plantáže v sousedství závodu na výrobu pneumatik ve střední Evropě dává smysl jak z ekonomického, tak z ekologického hlediska. Některé z výhod tohoto přístupu jsou následující:

  • Kratší přepravní vzdálenosti znamenají výrazný pokles emisí CO2;
  • Omezení monokultur kaučukovníků v oblastech deštných pralesů;
  • Výrobce pneumatik se může chránit před kolísáním cen na světovém trhu s kaučukem.

Až 30 % kaučuku ve standardní automobilové pneumatice pochází z kaučukovníku (Hevea brasiliensis), takže výhody tohoto alternativního zdroje jsou okamžitě zřejmé.

Související obsah
Vyhledávač prodejců