# Výměna a montáž pneumatik

Montáž pneumatik

Jak se montuje pneumatika

Gratulujeme, máte novou sadu pneumatik. Montáž nových pneumatik na kola vašeho vozu je jednoduchý proces, pokud jej správně a bezpečně provede kvalifikovaný odborník. V této části vám vysvětlíme, co tento proces obnáší ve vašem místním pneuservisu nebo autoservisu.

Kdo může namontovat pneumatiky?

Objektivně řečeno, můžete se o to pokusit sami. Kromě nových pneumatik budete potřebovat i nějaké nástroje a vybavení jako je: zvedák na auto, montážní páku, momentový klíč a kompresor na huštění pneumatik. Ale i když máte po ruce vhodné nářadí a vybavení, montáž nových pneumatik vám zabere mnohem více času než odborníkovi. Už jen demontáž jedné pneumatiky z kola může být náročná.

Rizika chybné montáže

Nesprávně namontovaná pneumatika se může poškodit a prasknout. Energie uvolněná při prasknutí pneumatiky může vést k dopravním nehodám s poškozením vozidla a vážným zraněním osob. Proto je nezbytné, aby pneumatiky montoval zkušený technik, který dodržuje nezbytná bezpečnostní opatření a používá pouze schválené montážní nástroje a maziva.

Demontáž kola z vozidla

Krok 1: Vůz by měl být bez cestujících, s vypnutým motorem a zataženou ruční brzdou. Montér pneumatik povolí pomocí klíče matice na všech čtyřech kolech. Zatím je však neodstraňuje.

Krok 2: Poté vůz zvedne na hydraulickém zvedáku tak, aby se všechna čtyři kola zcela odlepila od země.

Krok 3: Nyní montér zcela odstraní matice, aby mohl demontovat každé kolo.

Montáž pneumatiky na kolo

Krok 1: Montér odšroubuje a odstraní vložku ventilku ze staré pneumatiky, aby uvolnil tlak vzduchu. Jakmile z pneumatiky unikne všechen vzduch, sejme starou pneumatiku z ráfku kola pomocí speciálního nástroje zvaného zouvačka pneumatik. Ten mu umožní posunout bočnici a patku pneumatiky mimo ráfek.

Krok 2: Průměr nové pneumatiky by měl odpovídat průměru ráfku a měla by být schválena pro použití s vozidlem. Ráfky by měly mít správnou velikost, být v perfektním stavu a bez koroze. Nesmí být poškozené, deformované ani opotřebované.

Krok 3: Při montáži pneumatik dušového typu se montér rozhodne použít nové duše. To proto, že duše se při používání roztahují a u starých duší hrozí riziko vzniku záhybů; recyklovaná duše by se mohla náhle roztrhnout.

Případně, pokud se montují bezdušové pneumatiky, měly by být vždy vybaveny novými ventilky. Při použití gumových ventilků pro bezdušové pneumatiky - někdy známých jako zacvakávací ventilky - je třeba se v první řadě řídit pokyny výrobce vozidla. U některých specifikací pneumatik je také nutná podpěra ventilu; jedná se o zarážku na samotném ráfku nebo krytu náboje, která zajišťuje, že ventily nejsou při vysokých rychlostech vytlačovány.

Krok 4: Přesuneme se k patkám pneumatiky a montér natře patky a ráfek montážním mazivem podle doporučení výrobce pneumatiky. Poté pomocí zouvačky pneumatik namontuje pneumatiku na kolo.

Krok 5: Následuje huštění pneumatiky. Po celou dobu této fáze musí kolo zůstat pevně připevněno na montážním stroji. Nafukování nezajištěné pneumatiky je nebezpečné. Montér si toho je vědom; to je také důvod, proč během huštění udržuje přiměřený odstup od pneumatiky. Obvykle použije dostatečně dlouhou zajištěnou prodlužovací hadici s integrovaným tlakoměrem a nebude se nad pneumatikou při jejím plnění vzduchem sklánět.

Krok 6: Jakmile jsou patky pneumatiky správně usazeny na rameni ráfku, montér zvýší tlak v pneumatice, aby dosáhl pevného uchycení na přírubách ráfku. Tento montážní tlak by neměl překročit více než 150 % maximálního tlaku doporučeného výrobcem nebo by neměl být vyšší než 4,0 bar. Poté montér upraví tlak na provozní tlak stanovený výrobcem vozidla.

Zkontrolujte směr dezénu

Směrové pneumatiky se musí při odvalování kola dopředu otáčet ve směru šipky na bočnici.

Jediná výjimka z tohoto pravidla se týká krátkodobého použití rezervní pneumatiky. Řidiči by se však měli při nejbližší příležitosti vrátit do předepsané namontované polohy.

V případě asymetrických pneumatik musí být montáž provedena bočnicí "ven" na vnější straně vozidla, aby jejich asymetrický dezén mohl dosáhnout optimálního účinku.

Montáž kola na vozidlo

Krok 1: Pokud stará pneumatika vykazuje známky nerovnoměrného opotřebení, zkontroluje montér geometrii nápravy vozu a v případě potřeby provede korekce.

Krok 2: Ventily by měly být opatřeny čepičkami ventilků - v ideálním případě s těsnicím kroužkem -, aby byly chráněny choulostivé vložky ventilků a vnitřek pneumatiky.

Krok 3: Při montáži krytek a lemovacích kroužků kol se montér ujistí, že je dostatečná vůle pro bočnici pneumatiky. Krytka kola nebo lemovací kroužek nesmí v žádném případě přijít do kontaktu s pneumatikou, zejména u pneumatik s ochrannými přírubami ráfku.

Krok 4: Po ručním dotažení matic kol spustí montér vůz na zem pomocí hydraulického zvedáku.

Krok 5: Jakmile je vůz na zemi, dotáhne matice ok pevněji ve tvaru hvězdy.

Náklady na montáž pneumatik

Pokud byste chtěli navštívit prodejce pneumatik nebo mechanika, aby vám namontoval nové pneumatiky - a to vám doporučujeme - náklady se mohou lišit v závislosti na vašich požadavcích. Můžete si například koupit novou sadu pneumatik u prodejce a nechat si je zároveň namontovat. Nebo si váš montér může všimnout, že vůz vyžaduje další práci, pokud vaše staré pneumatiky vykazují neobvyklé známky opotřebení.

Z dlouhodobého hlediska by asi nejschůdnějším přístupem, zejména pokud jde o změnu letních a zimních pneumatik, bylo zakoupení kompletní sady pneumatik a kol společně. Tímto způsobem můžete přinést balíček pneumatik a kol do místního servisu a při změně ročního období je jednoduše vyměnit. Za malý poplatek vám v autoservisu dokonce mohou uskladnit náhradní sadu kol, když je nebudete používat.

Vyhledávač prodejců