# Péče o pneumatiky a jejich údržba

Dotahování kol

Kontrola uvolněných matic

Stručná fakta

Proč je třeba matice kol dotahovat

  • Po ujetí 50 km od výměny pneumatik vám servisy a prodejci pneumatik zdarma dotáhnou kola na vašem vozidle.
  • V průběhu času jsou matice kol vystaveny typickému namáhání a silám, které působí na automobil v každodenním provozu.
  • Tato namáhání mohou někdy vést k utahování nebo povolování matic kol.
  • Pokud jsou matice kol příliš volné, existuje určité riziko, že by se kolo mohlo za jízdy utrhnout.

Kdykoli si necháte na své auto namontovat nová kola a pneumatiky - například jste udělali rozumnou věc a vyměnili letní pneumatiky za zimní – je nezbytné po ujetí prvních 50 kilometrů znovu dotáhnout matice kol.

Proč by to měl zodpovědný řidič dělat? Jde o bezpečnost silničního provozu. Matice kol zajišťují bezpečné upevnění kola k náboji, a jsou proto důležitou součástí vozidla. Bez správného utahovacího momentu však matice kol nemohou fungovat tak, jak by měly.

Kontrola uvolněných matic kol

Krouticí moment je jednotka pro měření krouticí síly, která působí na matici závěsu. Při první montáži kola mechanik zajistí, aby každá matice byla utažena podle specifikací výrobce vozidla. Je však nutná i druhá následná kontrola.

Důvodem je skutečnost, že po uplynutí přiměřené doby budou matice kol vystaveny typickému namáhání a silám, které působí v každodenně používaném automobilu. 

Mezi tato namáhání patří přenášení hmotnosti vozidla, rotační účinky jízdy, cykly zahřívání a chlazení a nárazy od nerovností na vozovce. Tato namáhání mohou způsobit mírný posun v uložení matic kol, což může mít za následek jejich utažení nebo uvolnění.

Přítomnost nečistot, písku, rzi nebo štěrku mezi povrchy, jako jsou závity matice nebo mezi maticí a kolem, může také způsobit "falešné momenty" během počáteční montáže, kdy působící síla překonává tření, ale nepromítne se do upínací síly.

Z těchto důvodů mnoho autoservisů a prodejců pneumatik vyzývá řidiče, aby se následující pracovní den vrátili a nechali si kola znovu dotáhnout. Jedná se o rychlou proceduru, která je obvykle nabízena zdarma a která spočívá v kontrole každé matice na kole, zda není příliš utažená nebo příliš povolená.

Pokud jsou matice kol příliš utažené, mohou způsobit vážné problémy, například stržení závitů upevňovacích prvků nebo roztažení čepů kola. Mohly by také deformovat brzdové bubny, rotory nebo náboje. U volných matic zase hrozí malé riziko, že se kolo během jízdy utrhne. Pravděpodobnost, že k tomu někdy dojde, je velmi malá, ale pokud by se tak stalo, byla by ohrožena bezpečnost vaše i ostatních účastníků silničního provozu.

Kdy je třeba dotáhnout matice kol?

Při první montáži nových nebo náhradních kol musí odpovědná osoba dotáhnout matice kol podle doporučení výrobce vozidla. Tyto údaje jsou uvedeny v příručce pro majitele a v dokumentaci k vozidlu.

Po ujetí přibližně 50 kilometrů na nových pneumatikách je třeba matice zkontrolovat a v případě potřeby znovu dotáhnout na stejné hodnoty jako předtím.

Ne u každého vozu jsou však požadavky na utahovací moment stejné. Různé značky vozidel budou vyžadovat různé hodnoty točivého momentu, aby byly matice správně dotaženy a nedošlo k jejich poškození.

Správné pořadí utahování matic kol

Správné povolení nebo utažení matic vyžaduje speciální nástroj zvaný momentový klíč.

Mechanik nejprve nastaví momentový klíč na polovinu požadovaného momentu a podle tohoto nastavení utáhne každou matici. Poté se nastavení klíče upraví tak, aby se všechny matice ok utáhly správným momentem.

Matice kol se utahují v určitém pořadí, aby se dosáhlo správného utahovacího momentu. Správné pořadí u každého kola s pěti nebo deseti maticemi je ve tvaru hvězdy. Kolo s pouhými čtyřmi maticemi se naopak utahuje ve tvaru kříže.

Související obsah
Vyhledávač prodejců