# Znalost pneumatik

Doporučení pro skladování pneumatik

Jak správně skladovat pneumatiky na motocykly a skútry

Následující doporučení jsou určena pro koncové uživatele. Pro komerční zpracování nových a vyřazených pneumatik (prodejci pneumatik a vozidlové flotily) mohou platit přísnější nebo specifické národní předpisy, které je třeba dodržovat. Pneumatiky jsou navrženy tak, aby vydržely běžné povětrnostní vlivy, jako jsou sluneční záření, vlhkost nebo ozón. Skladované pneumatiky by však měly být před těmito a dalšími potenciálně škodlivými vlivy chráněny. Čím déle jsou pneumatiky skladovány, tím větší je pravděpodobnost, že budou negativně ovlivněny vnějšími vlivy. Po demontáži pneumatik z motocyklu byste pneumatiky měli důkladně očistit a zkontrolovat, zda nejsou poškozeny. Kamínky a jiné cizí předměty v dezénových drážkách odstraňte.

Co dělat a nedělat

 • Pneumatiky je třeba skladovat v čistém, suchém a co možná nejtmavějším prostředí s mírným prouděním vzduchu.
 • Pneumatiky byste nikdy neměli skladovat ve vlhkém prostředí. Pneumatiky určené k opravě je třeba důkladně očistit a osušit.
 • Pneumatiky musí být skladovány v prostředí s teplotou pod 35 °C, ideálně pak pod 25 °C. Je třeba vyhnout se kontaktu pneumatik s horkým potrubím a radiátory.
 • Na druhou stranu velmi nízké teploty (hluboko pod bodem mrazu) mohou mít za následek křehnutí směsi. Pneumatiky uskladněné v takových podmínkách je nezbytné před použitím opatrně a pozvolna zahřát.
 • Pokud jsou pneumatiky opatřeny bílým pruhem na bočnici, měly by být položeny těmito pruhy proti sobě, aby nedošlo k jejich znečištění.
 • Pokud plánujete pneumatiky skladovat venku, měli byste je přikrýt neprůsvitnou vodotěsnou plachtou a zajistit, aby se pod plachtou nekumulovalo teplo a páry. Současně je třeba zajistit dostatečnou cirkulaci vzduchu.
 • Pokud chcete pneumatiky skladovat venku, nesmíte je pokládat přímo na zem (raději je položte například na dřevěnou paletu).
 • Pneumatiky skladujte tak, aby nepřišly do přímého kontaktu s vlhkostí, minerálními oleji, palivem (benzínem, naftou) ani lubrikanty a mazivy. Předejděte také kontaktu s povrchy, které by mohly pneumatiky zabarvit.
 • Neskladujte pneumatiky na molech, lodních palubách ani jiných exponovaných místech.
 • Neskladujte pneumatiky tam, kde by mohly být vystaveny extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření nebo umělému osvětlení s vysokým podílem ultrafialové složky. Při skladování v interiérech je lepší použít klasické žárovky než zářivky. Nikdy neskladujte pneumatiky poblíž nabíječek baterií, pečicích trub ani zdrojů otevřeného ohně.
 • Neskladujte pneumatiky na asfaltu ani podobném povrchu absorbujícím teplo.
 • Nikdy neskladujte pneumatiky v blízkosti povrchů s vysokou odrazivostí (např. písek nebo sníh).
 • Nikdy neskladujte pneumatiky poblíž elektromotorů ani jiných zařízení vyzařujících ozón. Koncentrace ozónu v prostředí nesmí překročit 0,08 ppm.
 • Pneumatiky se nesmí používat jako pracovní plocha nebo povrch pro nástroje. Nástroje jako vrtačky a pájky by mohly pneumatiky poškodit. K pneumatikám se nepřibližujte se zapálenou cigaretou.
 • Na pneumatikách neskladujte žádné další předměty, zejména pak v případě, že by mohly pneumatiky zabarvit.

Teploty skladování

 • Všechny motocyklové pneumatiky skladujte při teplotách nepřesahujících 35 °C, nejlépe pod 25 °C.
 • VYHÝBEJTE se skladování běžných motocyklových pneumatik (sportovních/cestovních/pozemních/atd.) při teplotách hluboko pod bodem mrazu (max. -20°C).
 • NESMÍTE skladovat závodní motocyklové pneumatiky (Track/RaceAttack) při teplotách pod 0 °C.
 • VŽDY nechte pneumatiky - které byly vystaveny teplotě 0°C nebo nižší - zahřát na pokojovou teplotu (cca 20°C / 70° F) po dobu minimálně 24 hodin před montáží nebo ohýbáním pneumatik.
 • NIKDY nepřejímejte motocyklové pneumatiky pod výše uvedené skladovací teploty pro závodní a běžné pneumatiky do provozu, jinak může dojít k prasklinám ve směsi a/nebo struktuře pneumatik! 

Možnosti skladování

 • Pneumatiky skladujte tak, aby si zachovaly svůj tvar.
 • Namontované pneumatiky by měly být nafouknuty nejlépe pouze na 100 kPa (15 psi).
 • Před montáží na vozidlo nezapomeňte pneumatiky upravit na doporučený tlak.

Preferované polohy jsou uvedeny níže:

Dlouhodobé skladování pneumatik namontovaných na vozidle

Vozidlo by mělo být pokud možno postaveno na bloky, aby pneumatiky nebyly nijak zatíženy. Pneumatiky byste navíc měli zakrýt, aby nebyly vystaveny povětrnostním vlivům.

Pokud není možné vozidlo postavit na bloky, neměl by v něm být žádný náklad, aby pneumatiky byly co nejméně zatíženy. Povrch, na kterém vozidlo stojí, by měl být pevný, suchý, čistý a co možná nejrovnější.

Pokud není možné vozidlo postavit na bloky, pneumatiky lze nahustit na maximální dovolený tlak (uvedený na bočnici pneumatiky). Před opětovným použitím vozidla nezapomeňte pneumatiky nejprve nahustit na doporučený provozní tlak.

Pokud není možné vozidlo nadzvednout tak, aby se pneumatiky nedotýkaly země, měli byste s ním alespoň jednou za měsíc popojet, abyste předešli vzniku ozonových trhlin a zploštění pneumatik. Pokud jsou pneumatiky v důsledku dlouhého stání zploštělé, zpravidla je možné vrátit je do původního stavu krátkou jízdou.
Vyhledávač prodejců