# Praktično znanje

Uredba o starosti pnevmatik

Zakonodaja o starosti pnevmatik največ 10 let

Zahteve ob vsakoletnem tehničnem pregledu

Če se med pregledom na katerikoli osi vozila odkrije pnevmatika s kodo datuma proizvodnje, ki označuje starost med 9 in 10 let, se izda priporočilo.

Če se na sprednji (krmilni) osi tovornega vozila s skupno maso nad 3,5 t, minibusa ali avtobusa odkrije pnevmatika s kodo datuma proizvodnje, ki označuje starost več kot 10 let, se izda opozorilo za nevarno pomanjkljivost.

Izda se takojšnja prepoved vožnje, ki se zaznamuje s črko ‘S’. Oznaka ‘S’ na prepovedi samodejno pomeni, da bo pri operaterju sledila naknadna kontrola, ki jo opravi organ DVSA. Ukrep ob nevarni pomanjkljivosti za pnevmatiko s kodo datuma, starejšo od 10 let, velja tudi za zadnje osi minibusa z enojno montažo koles.

A man from the Conti360 Breakdown service inspects a truck tire

Berljivost in prikaz kode datuma proizvodnje

Če datum v proizvodni oznaki ni berljiv, če je npr. obrabljen zaradi drgnjenja ob robnike, ali ni naveden: - 

  •   Na katerikoli osi (razen krmiljene prednje osi) se sprejme ukrep ob manjši pomanjkljivosti, ki naj bi sprožil zamenjavo pnevmatike ob prvi priložnosti. 
  • Na katerikoli prednji (krmilni) osi ali katerikoli osi minibusa z enojno montažo koles se sprejme ukrep ob večji pomanjkljivosti. 
  • Če koda datuma proizvodnje ni vidna zaradi dvojne montaže koles, se sprejme ukrep priporočila.​​

POMEMBNO: "Ni berljivo" pomeni, da kode ni mogoče prebrati, kar vključuje tudi dokaze, da je bila koda namenoma odstranjena. "Ni prikazano" pomeni, da kode datuma ni mogoče najti nikjer na pnevmatiki, torej jo je umaknil proizvajalec pnevmatike in ni povezana z oznako DOT na zunanji bočnici.

Kazen za neupoštevanje

Zloraba se lahko kaznjuje na te načine: - 

  • Obvestilo o plačilnem nalogu (FPN)
  • Denarna kazen
  • Kazenske točke na vozniškem dovoljenju
  • Prepoved vožnje

Najvišja stopnja denarne kazni je 5, kar v Angliji in Walesu ter na Irskem pomeni neomejen znesek, na Škotskem pa je ta znesek omejen na 5.000 £.

Kaj naj storijo lastniki voznih parkov?

Lastniki voznih parkov, katerih upravljanje poteka z uporabo storitev Conti360° Solutions, so lahko povsem pomirjeni, da imajo vzpostavljene robustne programe vzdrževanja pnevmatik, kar jim zagotavlja, da se pnevmatike ocenjujejo glede na uporabo, kilometražo ter starost in da so podvržene rednim pregledom zaradi morebitnih poškodb ali sprememb tlaka polnilnega zraka – vse to so namreč zelo pomembni vidiki varnosti pnevmatik. Vsem operaterjem svetujemo, naj tesno sodelujejo s svojim izvajalcem storitev, da bi zagotovili ustrezno vključitev starosti pnevmatik v te politike vzdrževanja pnevmatik in seveda tudi pogodbe o dobavi pnevmatik.