# Emisije CO₂ in VECTO

Zmanjševanje emisij CO2

Zakaj je kotalni upor ključen pri zmanjševanju emisij CO2?

Zakaj je kotalni upor ključen pri zmanjševanju emisij CO2?

Zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida (CO2) je ključni cilj za države in gospodarske panoge v časih, ko se svet skuša boriti proti podnebnim spremembam. Preobrazba prevoza bo imela pri tem pomembno vlogo, od izboljšanja izkoristka goriva obstoječih avtomobilov, tovornjakov in letal do uvajanja novih električnih vozil in infrastrukture. Ko je govora o tovornih vozilih, lahko zmanjšanje kotalnega upora pnevmatik močno vpliva na porabo goriva in emisije CO2.

Kakšna je vloga tovornih vozil pri podnebnih spremembah?

1. Emisije toplogrednih plinov, ki jih povzroča človek, vključno z emisijami ogljikovega dioksida, prispevajo levji delež h globalnemu segrevanju. Prometni sektor je eden od glavnih virov teh emisij, predvsem zaradi potrebe po zgorevanju fosilnih goriv za pogon avtomobilov, letal, ladij, vlakov, tovornjakov in drugih vozil. V letu 2014 so v Evropski uniji emisije toplogrednih plinov, ki jih proizvajajo težka gospodarska vozila, na primer predstavljale 5 % vseh emisij, petino vseh emisij iz prevoza in približno četrtino emisij cestnega prevoza.

2. Za boj proti temu Evropska unija do leta 2030 načrtuje zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za najmanj 40 % pod ravni iz leta 1990, saj načrtuje, da bi do leta 2050 postala prvi podnebno nevtralen kontinent. Za prometni sektor je cilj, da se emisije do leta 2025 zmanjšajo povprečno za 15 % in do leta 2030 za 30 %. Dodati pa moramo, da je v novem načrtu za uresničitev podnebnih ciljev do leta 2030, o katerem trenutno poteka razprava, predlagano še večje zmanjšanje skupnih emisij toplogrednih plinov, in sicer do leta 2030 na najmanj 55 % pod ravni iz leta 1990.

3. Eden od pripomočkov, ki jih Evropska unija uporablja za uresničevanje svojega cilja zmanjšanja emisij težkih gospodarskih vozil, je orodje za izračun porabe energije vozil VECTO. Od januarja 2019 je proizvajalcem vozil naloženo, da morajo z orodjem VECTO izračunati porabo goriva in emisije CO2 vseh novih težkih gospodarskih vozil. Orodje VECTO pri izračunu uporablja obsežen nabor podatkov. Med parametre so zajeti: tip in masa vozila, aerodinamika, karakteristike motorja in pnevmatik, učinkovitost transmisije in konfiguracija osi.

Tovornjaki s pnevmatikami z majhnim kotalnim uporom

Kako je kotalni upor povezan z emisijami CO2?

Kotalni upor pnevmatik, ki ga lahko opredelimo kot količino energije, ki jo potroši pnevmatika na določeni razdalji, je ena od petih sil, ki morajo biti premagane, da se vozilo premika naprej. Kotalni upor je bistven za razprave o zmanjševanju emisij CO2, saj pomeni približno tretjino porabe goriva tovornjaka. Čim več goriva porabi vozilo, tem več CO2 izpušča v okolje. Po podatkih Evropske unije bodo brez nadaljnjega ukrepanje emisije CO2 težkih gospodarskih vozil od leta 2010 do 2030 narasle za do 10 %. Dobra novica je, da je kotalni upor pnevmatike mogoče zmanjšati, s čimer zmanjšamo tudi njene emisije CO2.

Tovorne pnevmatike z majhnim kotalnim uporom

Kako je mogoče zmanjšati kotalni upor?

Na kotalni upor vpliva več dejavnikov:

  • zasnova, tekalna plast in tlak polnilnega zraka same pnevmatike, 
  • masa vozila in porazdelitev mase v vozilu, 
  • površina vozišča, 
  • vreme.

Glavni dejavnik zmanjšanja kotalnega upora se nanaša na histerezo. To je proces, ki se odvija, ko se pnevmatika deformira ob stiku s podlago; to povzroča izgubo energije, ki ovira gibanje naprej. Pojav je razložen v naši infografiki.

Pomembni vidiki, ki jih je treba upoštevati, so: namestitev pnevmatik, ki najbolj ustrezajo profilu vaših delovnih nalog, optimalen tlak polnilnega zraka in skrb za pravilno geometrijo koles. Poleg rednih servisov lahko našteti vidiki izboljšajo kotalni upor ter zmanjšajo porabo goriva in emisije CO2.

Kako zunanji dejavniki vplivajo na kotalni upor