# CO₂ Emisije in VECTO

Učinek na vaše poslovanje

Bodo novi predpisi in orodje VECTO pomembni za vaše poslovanje?

Na kratko: Vaše poslovanje bo bolj transparentno in poraba goriva se bo izboljšala.

Cilj novih predpisov je zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida (CO₂). Da bi to bilo mogoče doseči, morajo proizvajalci tovornih vozil vlagati v razvoj tehnologij, s katerimi bodo njihova vozila učinkovitejša, saj je poraba goriva neposredno povezana z izpusti. Standardizacija merjenja izpustov CO2 težkih vozil z orodjem VECTO naj bi zelo ugodno vplivala na vozne parke. Najpomembnejše pa je, da lahko močno zniža stroške poslovanja, vaš vozni park pa bo porabil manj goriva in v zrak izpustil manj CO₂ ob hkratni večji transparentnosti pri primerjavi različnih konfiguracij vozil.

Čeprav se trenutni predpisi osredotočajo na proizvajalce tovornjakov, prej ali slej pričakujemo dodatne predpise, ki bodo vplivali tudi na upravitelje voznih parkov.

Izboljšanje porabe goriva

Program za zmanjšanje izpustov CO2 (Uredba EU 2019/1242) in VECTO spodbujata proizvajalce k zmanjšanju izpustov njihovih vozil, zato bosta pripomogla k razvoju tehnologij za varčevanje z gorivom. Ni pomembno, ali to pomeni večji delež hibridnih pogonov v tovornih vozilih ali nadaljnje zmanjšanje kotalnega upora pnevmatik: v vsakem primeru gre za nižje obratovalne stroške voznih parkov.

Evropsko združenje avtomobilskih proizvajalcev (ACEA), ki prav tako ugotavlja, da gorivo predstavlja 30 % celotnih obratovalnih stroškov, pravi: “Učinkovita poraba goriva je ena najpomembnejših konkurenčnih prednosti pri razvoju in prodaji tovornjakov ter avtobusov. Zato pritiski trga zagotavljajo nenehno izboljšanje porabe goriva in zmanjševanje izpustov CO2.”

Novi cilji zmanjšanja izpustov CO2 pa to še bolj poudarjajo in hkrati vplivajo na odločitve pri nakupu. Do zdaj je bil nakup pravega vozila za poslovanje za uporabnike težkih vozil precej naporna odločitev. Na trgu je ogromno najrazličnejših vozil, ni pa splošnih primerjalnih vrednosti, na podlagi katerih bi jih lahko primerjali.

A Truck passes a gas station during night.

Večja transparentnost in nadzor

Ena glavnih prednosti orodja VECTO bo transparentnost pri nabavi tovornih vozil, ki bo kupcem zagotavljala boljši nadzor. Potrjevanje podatkov, ki jih proizvajalci vnašajo v simulacijo VECTO, bo potekalo po enakih postopkih. Porabo goriva vozil bodo podpirali potrjeni primerjalni podatki, saj bo orodje VECTO prikazalo rezultate za različne konfiguracije opreme, namenjene zmanjševanju porabe goriva. To pomeni, da bodo stranke od svojega trgovca za vsako novo vozilo prejele celovite »informacije za stranke«. Primerjalne vrednosti porabe in izpustov CO2 bodo strankam pomagale pri natančni primerjavi podobnih tovornih vozil, ki jih ponuja trgovec.

Ker podatki vključujejo tudi vrednosti kotalnega upora za vse pnevmatike na vozilu, bodo lahko kupci na podlagi teh informacij opredelili svoje tovorno vozilo glede na vrsto dela, ki ga opravljajo. Tako bodo videli, katere pnevmatike so najprimernejše, saj je to zelo odvisno od profila uporabe voznega parka. 

Evropska komisija upa, da bo trg postal bolj samoregulativen. Zaradi upada prodaje tovornjaki z veliko porabo goriva ne bodo več v ponudbi. Uspešnejši bodo čistejši tovornjaki, zato si bodo proizvajalci močneje prizadevali za inovacije v trudu za prodajo vozil z boljšim izkoristkom goriva.

Zaradi teh močno zmanjšanih izpustov CO2 pa bomo pravi zmagovalci mi vsi in okolje.

A fleet manager wearing glases at the door of his office