Technical Details

High durability in challenging road conditions.

The new tread concept increases the tire resistance.

Long-lasting even under heavy load.

The robust construction increases the load-carrying capacity of the tire and also prolongs its life cycle.

Highly resistant tread compound.

The shock-absorbing compound increases the protection against stones becoming stuck in the grooves. The tire is thus better protected against chipping and other damage and the durability increases.Vẫn đang có thắc mắc?

Hãy thoải mái đặt câu hỏi.

Chúng tôi rất vui khi có thể giải đáp toàn bộ thắc mắc của bạn và hỗ trợ bạn cùng với chuyên môn về lốp xe của chúng tôi
Bạn đang tìm Đại Lý?