You are currently at our Bosnia (Bosnian) website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

Pravna obavijest

Korištenje web stranica, odgovornost za proizvod

Informacije o ovim web stranicama nisu obvezujuće i daju se isključivo u informativne svrhe. Radi se samo o informativnoj naravi i ne predstavlja ponude kao što je definirano u odgovarajućim zakonskim propisima. Detaljnije informacije i odredbe ugovora mogu se dobiti kod odgovarajućeg ovlaštenog trgovca. Za ugovor koji se odnosi na predstavljenu robu nije moguće da se ista pojavi na osnovu informacija koje su sadržane na datoj web stranici.

Informacije o ovim web stranicama te proizvodi i usluge koje su u njemu opisane može izmijeniti ili ažurirati kompanija Continental Adria pnevmatike d. o. o. u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti. Osim u slučaju da je drugačije navedeno, web stranice kompanije Continental Adria pnevmatike d. o. o. ne sadrže nikakve garancije ili informacije o karakteristikama po bilo kom osnovu koje dovode do odgovornosti kompanije Continental Adria pnevmatike d. o. o., bilo isključive ili implicirane, uzimajući u obzir sadašnju valjanost, tačnost, potpunost i kvalitet informacija o kojima je riječ.

Continental Adria pnevmatike d. o. o. ne prihvata nikakvu odgovornost u vezi sa svojim web stranicama. Odgovornost za bilo kakav direktan ili indirektan gubitak/štetu, zahtjev za naknadom štete i/ili posljedične štete bilo koje vrste i po bilo kom pravnom osnovu, što proističe kao rezultat vašeg pristupa ili korištenja datih web stranica, naročito uključujući infekciju okruženja vašeg kompjutera virusima, ovim se isključuje.

Postojanje i ispunjavanje obaveza i odgovornosti kompanije Continental Adria pnevmatike d. o. o. za Continental proizvode i usluge isključivo se uređuje odgovarajućim ugovornim sporazumom koji je zaključen s obzirom na njih u vezi s trenutnom verzijom standardnih odredbi i uvjeta kompanije Continental Adria pnevmatike d. o. o. koji važe u svakom slučaju.

Obavještenje o vanjskim linkovima

Naša ponuda sadrži linkove na vanjske web lokacije koje pripadaju trećim stranama nad čijim sadržajem nemamo uticaja. Stoga ne možemo prihvatiti odgovornost za ovaj drugi sadržaj. Pružalac usluga ili operater stranice je uvijek odgovoran za sadržaj povezanih stranica. Povezane stranice se provjeravaju radi mogućih povreda zakona u vrijeme kreiranja linkova. Nezakonski sadržaj nije uočen u vrijeme kreiranja linkova. Međutim, stalna provjera sadržaja na povezanim stranicama nije nerazumna bez konkretne naznake na povredu zakona. Momentalno ćemo ukloniti linkove ako se utvrdi kršenje zakona.

Dostupnost proizvoda širom svijeta

Ova web stranica može sadržavati informacije o Continental proizvodima koji još nisu dostupni u vašoj zemlji. Prisustvo tih informacija na ovoj web stranici ne implicira namjeru dijela kompanije Continental Adria pnevmatike d. o. o. da najavi da će proizvod biti dostupan širom svijeta. Za više informacija o budućim planovima za proizvode koji vam još nisu dostupni provjerite kod svog Continental trgovca ili zastupnika.

Zaštitni znaci i autorska prava

Zaštitni znaci i logotipi ("zaštitni znaci") koji se mogu vidjeti na ovim web stranicama vlasništvo su kompanije Continental Adria pnevmatike d. o. o. ili njenih podružnica. Nijedna od informacija na ovim web stranicama ne smije se tumačiti kao dodijeljene licence ili dopuštenja za korištenje zaštitnih znakova. Za to je potreban isključivi pisani pristanak kompanije Continental Adria pnevmatike d. o. o.. Strog je zabranjeno neovlašteno korištenje ovih zaštitnih znakova. Continental Adria pnevmatike d. o. o. će potvrditi svoja prava intelektualnog vlasništva širom svijeta u skladu sa zakonima koji važe u svakom slučaju.

Autorska prava © 2018 Continental Adria pnevmatike d. o. o.. Sva prava su zadržana. Svi tekstualni, slikovni, grafički, animacijski, video, muzički, zvučni i drugi materijali na ovim web stranicama podliježu autorskim pravima i drugim pravima intelektualnog vlasništva kompanije Continental Adria pnevmatike d. o. o. i njenim podružnicama. Continental Adria pnevmatike d. o. o. vlasnik je autorskih prava za odabir, koordinaciju i uređenje materijala na ovoj web stranici. Ovi materijali se ne smiju kopirati za komercijalnu upotrebu ili distribuciju. Niti se isti smiju mijenjati ili prosljeđvati na druge web stranice.