# Know How

Wetgeving over de leeftijd van banden

Wetgeving voor banden van 10 jaar oud

Vereisten voor jaarlijkse voertuigkeuringen

Als tijdens onderzoeken een band op een as wordt gevonden met een productiedatum tussen 9 en 10 jaar oud, wordt een waarschuwing gegeven.

Banden met een productiedatum van meer dan 10 jaar oud die worden gebruikt op (stuur)as(sen) van vrachtwagens van meer dan 3500 kg DGVW, minibussen, grote bussen en touringcars zullen resulteren in een gevaarlijke tekortkoming.

Er wordt een onmiddellijk verbod uitgevaardigd en het verbod wordt gemarkeerd met een 'S'. De met een 'S' gemarkeerde keuring  genereert automatisch een follow-up met de exploitant door de DVSA. Deze S-markering wordt ook toegepast op banden met een productiedatum van meer dan 10 jaar op elke achteras van een minibus indien deze is uitgerust met enkele wielen.

A man from the Conti360 Breakdown service inspects a truck tire

Leesbaarheid en weergave van de productiedatumcode

Indien een productiedatumcode onleesbaar is (bv. afgesleten door stoepranden) of niet wordt weergegeven, dan:

  • Op elke as (met uitzondering van een stuuras vooraan) wordt een actie voor een kleine tekortkoming uitgevoerd, die ertoe moet leiden dat de band bij de eerste gelegenheid wordt vervangen 
  • Op elke vooras (stuuras) of elk afzonderlijk wiel op een minibus wordt een actie wegens ernstige tekortkoming uitgevoerd 
  • Voor een fabricagedatumcode die niet zichtbaar is vanwege de positie op een as met dubbele wielen, zal een advies worden uitgebracht

BELANGRIJKE OPMERKING: ‘Niet leesbaar’ betekent onleesbaar, ook wanneer het bewijs opzettelijk is verwijderd. ‘Niet weergegeven’ betekent dat de datumcode nergens op de band te vinden is (bv. weggelaten door de bandenfabrikant) en houdt geen verband met de DOT die op de buitenzijde van de zijwand staat.

Sancties voor niet-naleving

Mogelijke sancties voor foutief gebruik:

  • Waarschuwingen voor vaste boetes
  • Boetes
  • Strafpunten op rijbewijs
  • Ontzegging van recht tot rijden

In het Verenigd Koninkrijk is dit een boete van Niveau 5 met een potentieel onbeperkt bedrag in Engeland, Ierland en Wales, maar beperkt tot 5.000 pond in Schotland.

Wat moeten vloten doen?

Vloten die met onze Conti360°-oplossingen worden beheerd, kunnen vertrouwen op onze robuuste onderhoudsschema's voor banden, zodat ze zeker weten dat banden worden beoordeeld op basis van gebruik, kilometerstand en leeftijd, en dat ze regelmatig worden gecontroleerd op schade en spanningsverschillen – stuk voor stuk cruciale aspecten van bandenveiligheid. Wij raden alle fleetbeheerders aan nauw samen te werken met hun service provider om ervoor te zorgen dat de leeftijd van de banden voldoende is opgenomen in het beleid inzake bandenonderhoud en in de contracten voor de levering van banden.