# Business know-how

Op weg naar duurzaam vlootbeheer

Milieuvriendelijke vlootoplossingen

Electric Bus fleet

Onze focus ligt op efficiënt bandenbeheer. Duurzaamheid en digitalisering zijn daarbij essentieel.”

Ralf Benack, Head of Conti360º solutions

 

Driving the future: hoe fleetmanagers uitdagingen aangaan

In de huidige wereld van het fleetbeheer weerklinkt een dwingend mantra: “Digitaal, Geconnecteerd, Duurzaam.” Drie woorden die de kernmissie van fleetmanagers in de transport- en logistieksector perfect samenvatten. Hun overkoepelende doelstelling is glashelder: een toonbeeld van milieubescherming zijn, waardevolle resources beschermen en de koolstofvoetafdruk en -uitstoot terugdringen. En dat alles terwijl ze ook nog eens het hoofd bieden aan de felle concurrentiestrijd op de markt. Tijdens hun reis moeten ze opboksen tegen enorme uitdagingen, zoals personeelstekorten, escalerende energieprijzen en de fijne kneepjes van het supply chain management.

Aerial view


Sustainble fleet management: de weg naar een groenere toekomst

Om de markten van de toekomst naar zich toe te trekken, moeten bedrijven dringend investeren in duurzame logistiek. Cruciaal voor die missie is de praktijk van milieubewust vlootbeheer voor de meest uiteenlopende voertuigen, van personenwagens over bestelwagens en bussen tot zware vrachtwagens. Dat vergt moderne voertuigtechnologieën, compleet met een brede waaier aan rijhulpsystemen, de baanbrekende kracht van de digitalisering, gerichte strategieën om de emissies terug te dringen, de overgang naar batterijaandrijvingen, een doorgedreven brandstof- en energiebesparing, een zuinige rijstijl en de kunst van transport en routeoptimalisering.

In heel Europa heeft de implementatie van continentale verordeningen zoals de EU-taxonomieregeling en de Richtlijn rond milieuvriendelijke wagens (Green Vehicles Directive) voertuigconstructeurs en leveranciers tot actieve deelnemers gemaakt in het streven naar een groenere en duurzamere toekomst voor de logistieke sector. Een belangrijke onthulling in dit duurzaamheidstraject is de cruciale rol die banden spelen in de duurzaamheid en kostenstructuur van een wagenpark, terwijl bandenuitgaven zo’n 53 procent van de totale operationele kosten van een vloot uitmaken.

Bus on a curvy road


EU-voorschriften en duurzaamheid: druk op de fleetsector en technologische vooruitgang

Als antwoord op de strikte richtlijnen van de Europese Unie omtrent emissiearme en emissievrije bedrijfsvoertuigen ervaren fleetoperatoren steeds meer druk om hun voertuigen te vernieuwen. De urgentie staat buiten kijf, de bijbehorende kosten lopen hoog op en de marktomstandigheden blijven onzeker. Op het gebied van banden kan er heel wat vooruitgang worden gemaakt door te opteren voor modellen met een geoptimaliseerde rolweerstand en een laag geluidsniveau, die geschikt zijn voor elektrische voertuigen. Ook spelen een professioneel bandenbeheer en digitale oplossingen een cruciale rol in de verduurzaming van het voertuigenpark.

Michael Koch, die binnen de onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling van Continental verantwoordelijk is voor duurzaamheid en elektrische mobiliteit, benadrukt dat duurzaamheid een conditio sine qua non is voor een leefbare toekomst. Belangrijk in deze context zijn de elektrische mobiliteit, die een alsmaar prominentere rol krijgt en de komende jaren nog een aanzienlijke groei zal doormaken, en de EU-taxonomie, die een kader voor duurzaamheid creëert in Europa.

De ‘Clean Vehicles Directive’ en de EU-taxonomie creëren nog meer druk door Europese landen te verplichten om de emissies van hun wagenpark drastisch terug te dringen. Landen die er niet in slagen om deze normen te halen, kunnen daarvoor aanzienlijke boetes krijgen, die uiteindelijk ook impact hebben op de fleetoperatoren. 

Koch voorspelt dat dit zal resulteren in een alsmaar grotere druk op de transportsector en hogere verwachtingen bij vlootklanten. Het LODC-concept (Lowest Overall Driving Costs) van Continental biedt fleetoperatoren een haalbare oplossing om de emissies en de bandenkosten van hun wagenpark doeltreffender te beheren.Een revolutionair vlootbeheer met bandencontrole

Naarmate de transportvolumes en energiekosten stijgen, is de behoefte aan milieuvriendelijke en kostefficiënte oplossingen groter dan ooit. Bandenspanningscontrolesystemen (TPMS) zijn cruciaal om deze uitdagingen tot een goed einde te brengen. TPMS verhoogt de efficiëntie van het wagenpark door bij te dragen tot voorspellend onderhoud, lagere kosten, energiebesparingen en dalende emissies. Continentals ContiConnect™-aanbod biedt een digitaal bandenbeheersysteem op maat, terwijl het geavanceerde ContiConnect 2.0 een complete bandenopvolging verzekert, inclusief profieldiepte, staat van de banden en kilometerrendement. De geconnecteerde oplossingen wijden een nieuw tijdperk van efficiënter, duurzamer en toekomstgerichter bandenbeheer in.

Conti Hybrid truck tire


De duurzame bandenoplossingen voor wagenparken van Continental

Continental plaveit de weg naar een duurzame en efficiënte toekomst voor wagenparken. Met hun focus op klimaatbescherming, schone mobiliteit, circulaire economie en duurzame toevoerketens bieden ze diverse oplossingen om de koolstofuitstoot te reduceren. Deze oplossingen dekken de volledige levenscyclus van banden, van een verantwoorde ontginning van grondstoffen tot een energie-efficiënte productie en loopvlakvernieuwing. Hun digitale ContiConnect-systeem volgt de gegevens van de banden in realtime op om zo het brandstofverbruik en de kosten te drukken.

Continentals ContiLifeCycle-programma verlengt de levensduur van banden en het strategische ‘Vision 2030’-programma onderstreept hun engagement op het gebied van duurzaam vlootbeheer. Met een sterke nadruk op duurzaamheid en ecologische verantwoordelijkheid helpt Continental wagenparken om hun koolstofvoetafdruk te verkleinen.

Aerial view


CLC in numbers Infographic

Besluit

In het snel veranderende landschap van het vlootbeheer zijn duurzaamheid, digitalisering en naleving van de strenge voorschriften cruciaal. Moderne technologieën gebruiken, het bandenbeheer optimaliseren en lage-emissienormen naleven zijn essentieel om de kosten te beheersen en een groenere toekomst te creëren. De digitale bandenbeheersystemen ContiConnect en ContiConnect 2.0 volgen de bandgegevens in realtime op en dragen zo bij tot een efficiënt en duurzaam vlootbeheer. Continentals overkoepelende engagement op het gebied van duurzaamheid, van een verantwoorde ontginning van grondstoffen tot loopvlakvernieuwing, sluit aan bij zijn ‘Vision 2030’-strategie om de koolstofvoetafdruk van de fleetsector te verkleinen.

Andere interessante topics