# CO₂ Emissions & VECTO

CO2- uitstoot verminderen

Waarom is rolweerstand doorslaggevend om de CO2-uitstoot te verminderen?

Waarom rolweerstand de sleutel is tot een lagere CO₂-uitstoot

De uitstoot van koolstofdioxide (CO₂) verlagen, is een belangrijke doelstelling voor landen en industrieën in de wereldwijde strijd tegen de klimaatverandering. De transformatie van het transport zal daarbij een belangrijke rol spelen, van bestaande auto's, vrachtwagens en vliegtuigen zuiniger maken tot nieuwe elektrische voertuigen en infrastructuur invoeren. Bij vrachtwagens kunnen banden met een lagere rolweerstand een aanzienlijke invloed hebben op het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot.

Welke rol spelen vrachtwagens in de klimaatverandering?

1. Door de mens veroorzaakte broeikasgasemissies, waaronder die van koolstofdioxide, behoren tot de belangrijkste oorzaken van de opwarming van de aarde. De transportsector is een van de belangrijkste bronnen van deze emissies, vooral omdat er fossiele brandstoffen moeten worden verbrand om auto's, vliegtuigen, schepen, treinen, vrachtwagens en andere voertuigen aan te drijven. In de EU vertegenwoordigden de broeikasgasemissies van zware bedrijfsvoertuigen in 2014 maar liefst 5 procent van de totale uitstoot, 20 procent van alle transportemissies en ongeveer 25 procent van de emissies van het wegvervoer.

2. Om dat tegen te gaan is de EU van plan de broeikasgasemissies tegen 2030 met ten minste 40 procent te verminderen ten opzichte van 1990, omdat Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent wil worden. Specifiek voor de transportsector bestaat de doelstelling erin om de uitstoot gemiddeld te verminderen met 15 procent vanaf 2025 en met 30 procent vanaf 2030. We wijzen er echter op dat het nieuwe klimaatstreefplan voor 2030, dat momenteel wordt besproken, voorstelt om de totale broeikasgasemissies tegen 2030 minimaal te verlagen tot 55 procent onder het niveau van 1990.

3. Een van de hefbomen die de EU gebruikt om haar emissiedoelstellingen te realiseren, is het Vehicle Energy Consumption calculation Tool (VECTO). Sinds januari 2019 moeten voertuigfabrikanten dit instrument gebruiken om het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot van alle nieuwe zware bedrijfsvoertuigen te berekenen. VECTO beoordeelt een hele reeks gegevens om een berekening te maken. Voorbeelden van die parameters zijn: type en gewicht van het voertuig; aerodynamica; motor- en bandkenmerken; transmissie-efficiëntie en asconfiguratie.

Two trucks deliver containers in a city

Hoe verhouden rolweerstand en CO₂-uitstoot zich tot elkaar?

De rolweerstand van een band, die men kan definiëren als de hoeveelheid energie die een band over een bepaalde afstand verbruikt, is een van de vijf krachten die moeten worden overwonnen om een voertuig voort te bewegen. Aangezien rolweerstand tot een derde van het brandstofverbruik van een vrachtwagen kan uitmaken, is dit een cruciale factor in het debat over de verlaging van de CO₂-uitstoot. Hoe meer brandstof een voertuig verbruikt, hoe meer CO₂ het uitstoot. Volgens de EU zullen de CO₂-emissies van zware bedrijfsvoertuigen zonder verdere maatregelen tussen 2010 en 2030 met 10 procent stijgen. Het goede nieuws is dat er manieren zijn om de rolweerstand van banden te beperken en zo de CO₂-uitstoot te verlagen.

Low rolling resistance truck tires

Hoe kan u de rolweerstand verminderen?

Er zijn een aantal factoren die de rolweerstand beïnvloeden:

  • het ontwerp, het loopvlak en de druk van de band zelf
  • de lading en de verdeling van de lading in het voertuig
  • het wegdek
  • de weersomstandigheden

De belangrijkste factor bij het verminderen van de rolweerstand is ‘hysteresis’ – het proces waarbij een band doorbuigt wanneer hij het wegdek raakt. Dat leidt tot energieverlies, wat dan weer het voorwaartse elan afremt. Meer uitleg krijgt u in onze infografiek.

Enkele belangrijke aspecten om rekening mee te houden: monteer de banden die het best bij uw bedrijfsprofiel passen en zorg voor een optimale bandenspanning en correcte wieluitlijning. Naast regelmatige onderhoudscontroles kunnen deze wijzigingen de rolweerstand, het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot verlagen.

Low rolling resistance truck tires How external factors influence rolling resistance