# CO₂ Emissions & VECTO

Impact op uw bedrijf

Zullen de nieuwe CO₂-reglementering en VECTO een impact hebben op uw bedrijf?

In het kort: uw bedrijf zal baat hebben bij de grotere transparantie en de verbeterde brandstofefficiëntie.

De nieuwe reglementering stelt de reductie van de koolstofdioxide-uitstoot (CO₂) voorons/co2-regulations-vectop. Om dit te kunnen realiseren moeten fabrikanten investeren in de ontwikkeling van technologie die hun voertuigen zuiniger maakt, omdat brandstofverbruik rechtstreeks gelinkt is met uitstoot. Het standaardiseren van hoe de CO₂-uitstoot van zware bedrijfsvoertuigen wordt gemeten via VECTO zou een aantal belangrijke voordelen moeten inhouden voor vloten. Allereerst is er het potentieel om de operationele kosten te helpen drukken, wat resulteert in vloten met een lager brandstofverbruik en een lagere CO₂-uitstoot, terwijl tegelijkertijd meer transparantie wordt geboden voor wat betreft het vergelijken van verschillende voertuigconfiguraties.

Terwijl de huidige reglementering voornamelijk op vrachtwagenfabrikanten is gericht, zal verdere reglementering binnenkort ook een impact hebben op fleet-operatoren.

Verbeteren van de brandstofefficiëntie

Door fabrikanten aan te moedigen de uitstoot van hun voertuigen te verlagen, zullen het CO₂-reductieprogramma (Verordening (EU) 2019/1242) en VECTO resulteren in de ontwikkeling van brandstofbesparende technologieën. Of dat er nu toe leidt dat steeds meer vrachtwagens zullen vertrouwen op hybride aandrijfsystemen dan wel of de rolweerstand van banden nog verder kan worden geoptimaliseerd om de uitstootcijfers te drukken, het resultaat blijft hetzelfde: lagere exploitatiekosten voor vloten.

In de bewoordingen van de European Automobile Manufacturers' Association (ACEA), die ook stelt dat het brandstofverbruik 30% van de totale exploitatiekosten vertegenwoordigt: “Brandstofefficiëntie is een van de belangrijkste concurrentiefactoren bij het ontwikkelen en verkopen van vrachtwagens en autobussen. Bijgevolg verzekeren de marktmechanismen een continue vooruitgang inzake brandstofefficiëntie en de reductie van CO₂-uitstoot.”

De nieuwe CO₂-reductiedoelstellingen zullen hier een nog grotere nadruk op leggen, terwijl ze ook een impact zullen hebben op het aankoopproces. Tot op heden hebben fleet-operatoren van zware bedrijfsvoertuigen het aankopen van de juiste types voertuigen voor hun bedrijfsactiviteiten als verwarrend ervaren. Er is een grote verscheidenheid aan voertuigen verkrijgbaar en er bestaat geen algemene benchmark om de types tegen elkaar af te wegen.

A Truck passes a gas station during night.

Meer transparantie en controle

Een van de belangrijkste voordelen van VECTO zal de introductie van transparantie in het aankoopproces voor vrachtwagens zijn, waardoor de koper meer controle krijgt. De door alle fabrikanten in de VECTO-simulatie ingevoerde gegevens zullen worden gecertificeerd volgens dezelfde processen. Het brandstofverbruik van een voertuig zal worden gestaafd met gecertificeerde vergelijkende gegevens omdat VECTO de resultaten zal tonen voor verschillende configuraties van brandstofbesparende uitrustingen. Dit betekent dat kopers van hun dealer een 'klantinformatiebestand' zullen ontvangen bij aankoop van elk nieuw voertuig. De benchmark-prestatiecijfers inzake verbruik en CO₂-uitstoot zullen de kopers in staat stellen gelijkaardige vrachtwagens nauwkeurig te vergelijken bij de dealers.

Omdat de gegevens ook de rolweerstandcijfers voor alle banden van de voertuigen omvatten, zullen kopers in staat zijn om deze informatie te gebruiken om hun vrachtwagens te configureren volgens het type werk dat ze ermee zullen doen en na te gaan welke banden er het meest geschikt voor zijn, omdat dit sterk afhangt van het gebruiksprofiel van een vloot.

Het is de hoop van de Europese Commissie dat de markt in toenemende mate zelfregulerend zal worden. Vrachtwagens die erg veel brandstof verbruiken zullen worden uitgefaseerd omdat de verkoop ervan zal afnemen. Schonere vrachtwagens zullen meer in trek zijn, wat fabrikanten ertoe zal drijven om meer te innoveren vermits ze beogen om meer brandstofefficiënte voertuigen te verkopen.

De echte winnaars in het verhaal zullen ieder van ons en het klimaat zijn, dankzij de aanzienlijk lagere CO₂-uitstoot.

A fleet manager wearing glases at the door of his office