# CO₂ Emissions & VECTO

CO2-reglementering & VECTO

in het kort

Transcriptie

Als het om efficiënt transport gaat, vormen vrachtwagens de ruggengraat van onze economie. Maar: wegtransport neemt toe, de CO₂-uitstoot stijgt.
En omdat trucks en autobussen ca. een kwart van alle CO₂-uitstoot van het wegtransport vertegenwoordigen, is het beperken van het brandstofverbruik - en dus de uitstoot - van cruciaal belang. Zodat u competitief blijft. En onze planeet gezond blijft.

Daarom heeft de EU een nieuwe reglementering voor vrachtwagenfabrikanten geïntroduceerd. Deze houdt in dat de gemiddelde CO₂-uitstoot van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen tegen 2025 met 15% en tegen 2030 met 30% omlaag moet. Wanneer fabrikanten in gebreke blijven, zullen ze voor elk voertuig een boete krijgen. Terwijl de huidige reglementering voornamelijk op vrachtwagenfabrikanten is gericht, zal verdere reglementering binnenkort ook een impact hebben op fleet-operatoren.

Met VECTO kunnen voertuigfabrikanten de CO₂-uitstoot en het brandstofverbruik van individuele vrachtwagenconfiguraties simuleren. Als inputwaarden maakt de tool gebruik van een aantal gestandaardiseerde parameters zoals gesimuleerd rijgedrag, motorprestaties, luchtweerstand en rolweerstand van de banden.

Dit zal meer transparantie opleveren inzake de uitstoot en het brandstofverbruik van verschillende voertuigcombinaties en een positieve impact hebben op het brandstofverbruik van uw volledige vloot.


Wanneer het op banden aankomt, is de rolweerstand een van de belangrijkste factoren die een impact hebben op de brandstofkosten - die tot wel 30% van uw totale vlootkosten kunnen uitmaken. Maar naast het brandstofverbruik dient u bij de aankoop van nieuwe vrachtwagenbanden ook rekening te houden met andere, even belangrijke prestatiefactoren, die sterk afhangen van het gebruiksprofiel van uw vloot.

De juiste banden voor uw bedrijf? Wij helpen u kiezen.

 

Download de infografiek hier

Download de infografiek hier

pdf 209 KB