# Емисии на CO₂ и VECTO

Понижаване на емисиите на CO2

Защо съпротивлението при търкаляне на гумите е от ключово значение за намаляване на емисиите на CO2

Защо съпротивлението при търкаляне на гумите е от ключово значение за намаляване на емисиите на CO2

В глобалната борба срещу промените в климата, намаляването на емисиите на въглероден диоксид (CO2) е основна цел за държави и индустриални отрасли. Трансформацията в транспорта ще играе основна роля – от подобряването на горивната икономичност на съществуващите лекотоварни, тежкотоварни автомобили и самолети до въвеждането на нови електрически превозни средства и инфраструктура. Що се отнася до тежкотоварните автомобили, намаляването на съпротивлението при търкаляне на гумите може значително да повлияе на разхода на гориво и емисиите на CO2.

Каква роля играят тежкотоварните автомобили за климатичните промени?

1. Емисиите на парникови газове (ПГ), предизвикани от човека, включително тези от въглероден диоксид, представляват един от основните фактори за глобалното затопляне. Транспортният сектор е основен източник на такива емисии, дължащи се до голяма степен на необходимостта от изгаряне на изкопаеми горива с цел осигуряване на енергия на лекотоварни автомобили, самолети, кораби, влакове, тежкотоварни автомобили и други превозни средства. В ЕС например през 2014 г. емисиите на парникови газове от тежкотоварни автомобили (HDV) са съставлявали 5% от общите емисии, една пета от всички транспортни емисии и около една четвърт от емисиите от автомобилния транспорт.

2.  За да се пребори с това, до 2030 г. ЕС планира да намали емисиите на парникови газове с поне 40% под нивата от 1990 г. и цели до 2050 г. да стане първият климатично неутрален континент. За транспортния сектор по-конкретно, целта е да се намалят емисиите средно с 15% от 2025 г. и с 30% от 2030 г. Следва да се отбележи, че новият план за климата за 2030 г., който в момента се обсъжда, предлага до 2030 г. намаляването на общите емисии на парникови газове да се увеличи до поне 55% под нивата от 1990 г.

3. Едно от средствата, които ЕС използва, за да постигне целта си за намаляване на емисиите от тежкотоварни автомобили (HDV), е Инструментът за изчисляване на потреблението на енергия в автомобила (VECTO). От януари 2019 г. производителите на превозни средства трябва да използват VECTO за изчисляване на разхода на гориво и емисиите на CO2 на всички нови тежкотоварни автомобили. За да извърши своето изчисление, VECTO оценява широк диапазон от данни. Тези параметри включват: вид и тегло на автомобила; аеродинамика; характеристики на двигателя и гумите; икономичност на трансмисията и конфигурация на осите.

Two trucks deliver containers in a city Тежкотоварни автомобили с гуми с ниско съпротивление при търкаляне

Как съпротивлението при търкаляне е свързано с емисиите на CO2?

Съпротивлението при търкаляне на гумите, което може да се определи като количеството използвана енергия, необходима на гумата за изминаване на определено разстояние, е една от петте сили, които трябва да бъдат преодолени, за да може даден автомобил да се движи напред. Това е от решаващо значение по отношение на дебата за намаляване на емисиите на CO2, защото съпротивлението при търкаляне обуславя до една трета от разхода на гориво на тежкотоварния автомобил. Колкото повече гориво изразходва автомобила, толкова повече CO2 отделя. Според ЕС без по-нататъшни действия емисиите на CO2 от тежкотоварни автомобили биха се увеличи с до 10% за периода от 2010 г. до 2030 г. Добрата новина е, че съпротивлението при търкаляне на гумата може да бъде намалено и следователно да се намалят свързаните с него емисии на CO2.

Гуми за тежкотоварни автомобили с ниско съпротивление при търкаляне Гуми за тежкотоварни автомобили с ниско съпротивление при търкаляне

Как можете да намалите съпротивлението при търкаляне?

Съществуват редица фактори, които оказват влияние върху съпротивлението при търкаляне:

  • дизайнът, протекторът и налягането на самата гума
  • натоварването и разпределението на товара в превозното средство
  • пътната повърхност
  • атмосферните условия

Най-важният фактор за намаляване на съпротивлението при търкаляне се отнася до хистерезиса – процес, възникващ при огъване на гумата вследствие контакта с пътната настилка, което води до загуба на енергия, възпрепятстваща момента на движение напред. Вижте обяснението в нашата информационна графика.

Най-важното, което трябва да отчетете, включва: монтаж на гуми, които най-добре отговарят на профила на Вашата работа, поддържане на оптимално налягане в гумите и проверка на правилния баланс на колелата. Наред с редовните проверки за поддръжка, тези промени могат да подобрят съпротивлението при търкаляне, за да намалят разхода на гориво и емисиите на CО2.

Как външните фактори влияят на съпротивлението при търкаляне Как външните фактори влияят на съпротивлението при търкаляне