# CO₂ Емисии & VECTO

Кратко описание

Кратко описание на разпоредбите за CO₂ емисии и VECTO.

Транскрипция

Когато става въпрос за ефективен транспорт, тежкотоварните автомобили са гръбнакът на нашата икономика.
Но: Автомобилният транспорт се увеличава, а с него и емисиите. А предвид факта, че тежкотоварните автомобили и автобусите са източник на приблизително една четвърт от всички CO₂ емисии от автомобилния транспорт, намаляването на разхода на гориво – и следователно на емисиите – е от изключително значение. За да останете конкурентоспособни. За една по-здрава планета.

Затова ЕС въведе нови разпоредби за производителите на тежкотоварни автомобили. Това ще означава намаляване на средните CO₂ емисии от нови тежкотоварни превозни средства с 15% до 2025 г. и с 30% до 2030 г. Ако производителите не ги спазват, ще плащат глоби за всяко превозно средство. И въпреки че настоящите разпоредби са насочени предимно към производителите на тежкотоварни автомобили, скоро се очакват допълнителни разпоредби, които ще засегнат операторите на автопаркове.

С VECTO производителите на превозни средства могат да симулират CO₂ емисиите и разхода на гориво на индивидуални конфигурации на тежкотоварни автомобили. В инструмента се въвеждат редица стандартизирани параметри, като например симулирано поведение на шофьора, производителност на двигателя, аеродинамично съпротивление и триене при търкаляне на гумите.

Това ще осигури по-голяма прозрачност за емисиите и разхода на гориво на различни конфигурации превозни средства и ще има положително въздействие върху икономичността на горивото на целия ви автопарк.


Когато става въпрос за гумите, триенето при търкаляне е един от основните фактори, оказващи влияние върху разходите за гориво, които могат да достигнат до 30% от общите разходи за автопарка ви. И докато икономичността на гумите е важна, когато купувате нови гуми за камиони, съществуват и други, не по-малко важни фактори за производителността, свързани с гумите, които зависят до голяма степен от профила на дейността на вашия автопарк.
Подходящите гуми за вашия бизнес? Ние ви помагаме да изберете.