You are currently at our Czech Republic website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

Pneumatiky pro přístavy

Přístavy a terminály

Port KeyVisual


Pro každý pohyb, který uděláte

CST Port Application Overview

Ještě lepší díky odbornosti

Aby bylo možné čelit nárokům dnešního světa, pohyby musí být zkombinovány. Zkuste si představit přístavní terminál z ptačí perspektivy. Vše by tu mělo fungovat koordinovaně, každá hlava, ruka a každý stroj by měly usilovat o dosažení společného cíle. Pokud toto pro váš přístavní terminál neplatí, pak vám Přístavní řešení Continental nabízejí úžasnou příležitost zvýšit provozní efektivitu a výkonnost.

Chytré technologie společnosti Continental analyzují každý pohyb a registrují potřeby, slabá místa a drobné změny v teplotě a tlaku pneumatiky. To nám umožňuje zkombinovat informace, jejichž stáří je pouhých pár sekund, s našimi bohatými, několik let sbíranými zkušenostmi z mnoha přístavů a terminálů.

Právě to je tím nejdůležitějším pro naše doporučení a poradenství. Pomáháme vám přijímat zásadní rozhodnutí o tom, která pneumatika z našeho širokého portfolia radiálních pneumatik, pneumatik V.ply a celogumových pneumatik se pro vás hodí nejvíce – to je volba, která závisí na komplexních faktorech, jež berou v potaz jak vozidla, tak jim přidělené úkoly. Vzhledem k tomu, že máme k dispozici kompletní sortiment pneumatik, vždy můžeme navrhnout takovou, která bude nejlépe vyhovovat vašim individuálním požadavkům. Přitom zohledníme vaše specifické obchodní cíle, jako je zaměření na životnost pneumatiky, její účinnost a mnoho dalšího.

Důvěřujte desítkám let zkušeností společnosti Continental s výrobou pneumatik, které jsou efektivní, rychlé, udržitelné, spolehlivé a které vám vydrží dlouho. Těžte z našich poradenských služeb a vyčerpávajícího portfolia pneumatik a zasaďte se o to, aby s pneumatikami, které nenechají váš tým na holičkách, vše ve vašem terminálu fungovalo jako na drátkách.

Přístavní vozidla v provozu

Technická data:

 • rychlost: cca 22 km/h
 • délka: cca 15 m

Priority:

 • nízký valivý odpor
 • životnost (km výkon)
AGV

Požadavky vozidla:

Automaticky řízená vozidla, která jsou známa spíše pod zkratkou AGV, jsou jakýmsi symbolem neutuchající automatizace procesů v přístavech.

Vozidla AGV jezdí ve středních rychlostech a při mírném poloměru zatáčení, díky čemuž by se mohlo zdát, že nároky na pneumatiky u nich použité jsou poměrně nízké. Přesto tu jsou negativní faktory, které je třeba vzít v potaz, aby se zabránilo selhání pneumatiky, jež by mohlo narušit celý pracovní proces a způsobit ohromné náklady.

Hlavní roli hraje průběžné technické zdokonalování. Snaha o dosažení nižších emisí přispívá k využívání vozidel AGV poháněných elektřinou, což ale v důsledku znamená, že hmotnost baterií zvyšuje celkovou hmotnost vozidla a tím pádem i namáhání pneumatik.
Valivý odpor pneumatik má významný vliv na spotřebu energie a tedy na nepřerušovanou provozní dobu vozidla, stejně jako na vyžadovaný počet vozidel.

V neposlední řadě hraje roli i to, že zde chybí lidský element. Na rozdíl od vozidla řízeného člověkem se AGV nedokáže vyhnout cizím předmětům a to může v důsledku vést k poškození pneumatiky.

 

Pneumatiky Load & Carry - radiální (>60km/den)

Pneumatiky StraddleMaster Radial od značky Continental pro použití při nakládání a převážení se ideálně hodí pro jakékoliv automaticky řízené vozidlo. Každé AGV vozidlo osazené pneumatikami StraddleMaster Radial je díky jejich výrazně nižšímu valivému odporu lépe uzpůsobeno k tomu, aby zvládalo každodenní podmínky, v nichž pracuje.

Pneumatiky Pick & Stack - V.ply (<60km/den)

Pneumatiky Continental CraneMaster mají úzké bloky běhounu se zaoblenými konturami, které snižují namáhání při otáčení na místě; to umožňuje vysokou ovladatelnost a zároveň minimalizuje riziko vzniku trhlin v běhounu. Jejich široká plocha běhounu nabízí stabilní ložnou plochu - což je nezbytné při přepravě těžkých nákladů při nízkých rychlostech.

Pneumatiky Continental TerminalMaster V.ply jsou navrženy s uzavřeným ramenem, které zvyšuje přesnost stability při jízdě v přímém směru i v zatáčkách. Třížebrová konstrukce udržuje vibrace běhounu na minimu, což je výhoda pro vozidla AGV, protože je zapotřebí méně korekcí řízení.

Technická data:

 • rychlost: až 26 km/h
 • výška zvednutého ramene: 15 - 17 m
 • stohovací kapacita: 5 - 8 výšek

Priority:

 • stabilita
 • životnost (počet ujetých kilometrů)
Prázdný kontejnerový manipulátor

Požadavky vozidla

Nevypadá to, že by prázdné kontejnerové manipulátory byly vystaveny nějakému velkému namáhání. Hmotnost, kterou převážejí, je omezená, takže proč by měly mít špičkové pneumatiky? Ovšem ta náročnost spočívá v jejich výšce, tedy přesněji ve výšce ramene, s nímž operují. Z důvodu jejich konstrukce musí prázdné kontejnerové manipulátory zvládat extrémně vysoký zdvih jejich nakládacího vybavení. To znamená, že vozí těžké hmotnosti na svých samostatných nápravách, a to i když nevezou žádný náklad. Výmoly a nerovný povrch navíc mohou způsobit, že se vozidlo nakloní, obzvláště pokud jede vyšší rychlostí nebo projíždí zatáčkou.

Tato relativní nestabilita vozidla, obzvláště pak během nakládání, kdy vozidlo ostře zatáčí a náklad je zvednut do maximální výšky, znamená obrovské potenciální riziko nehody.

Pneumatiky jsou však namáhány i za zdánlivě běžných podmínek. Dvojité přední pneumatiky k tomu všemu navíc ještě trpí tím, že často dochází k dotyku jejich k sobě obrácených vnitřních bočnic. Výsledkem toho je zvýšené opotřebení nebo v extrémních případech náhlé selhání pneumatiky s potenciálně fatálními následky. Zadní pneumatiky jsou ale pod ještě větší zátěží. Důvod je prostý. Když vozidlo nepřeváží žádný náklad, obrovské protizávaží stále vystavuje zadní pneumatiky zátěži. A účinek opotřebení pneumatiky zesiluje skutečnost, že tato vozidla jezdí vyššími rychlostmi.

Aby byl zaručen plynulý a hladký provoz kontejnerového manipulátoru při využití jeho plného potenciálu, potřebuje pneumatiky s výjimečnou maximální nosností, špičkovou schopností tlumit rázy a mimořádnou ovladatelností.

 

Pneumatiky Pick & Stack - V.ply (<60km/den)

ContainerMaster+ má mimořádně silné bočnice, lepší ochranu proti poškození a delší životnost. Menší vnitřní pohyb, menší valivý odpor, opožděné stárnutí a lepší obraz opotřebení přispívají k vyšší bezpečnosti, lepším jízdním vlastnostem a nižší spotřebě paliva.

Masivní pneumatiky DockMaster+ bez běhounu je ideální pro zakladače s dosahem nebo vozidla používaná omezenou rychlostí nebo jen příležitostně. Je ideální volbou pro středně rychlé zakladače s dosahovou rychlostí, kdy je prioritou mimořádná životnost, robustnost a odolnost proti průrazu.

Pneumatiky Load & Carry - Radiální (>60km/den)

Pneumatika ContiRT20 je vhodná pro manipulátory s prázdnými kontejnery, kteří pracují s prázdnými kontejnery a stohují je, nebo pro těžké vysokozdvižné vozíky přepravující objemné průmyslové zboží. 

Technická data:

 • nosnost: až 18 t
 • výška zdvihu: cca 5 m
 • vlastní hmotnost: 33 - 46 t

Priority:

 • stabilita
 • manévrovatelnost
Těžký vysokozdvižný vozík

Požadavky vozidla

Vzhledem ke své speciální konstrukci přepravují těžké vysokozdvižné vozíky obrovské zátěže na jedné nápravě. Výmoly a nerovný povrch navíc mohou způsobit, že se vozidlo nakloní, obzvláště při přepravě těžkých břemen ve vysoké rychlosti nebo při průjezdu ostrými zatáčkami. V závislosti na břemenu a jeho rozměrech může vozidlo ztratit stabilitu a ve zvýšené míře se vystavit riziku nehody i ve zdánlivě běžných podmínkách.

Existují i další faktory, které mohou mít negativní dopad na životnost pneumatiky. Dvojité přední pneumatiky k tomu všemu navíc ještě trpí tím, že jsou více namáhány častým stykem jejich k sobě obrácených vnitřních bočnic. Výsledkem toho je zvýšené opotřebení nebo v extrémních případech náhlé selhání pneumatiky s potenciálně fatálními následky. Je možná překvapením, že zadní pneumatiky jsou ale pod ještě větší zátěží. Důvod je prostý. Když vozidlo nepřeváží žádný náklad, hmotnost obrovského protizávaží stále vystavuje zadní pneumatiky zátěži. A přesně v této situaci vozidla jezdí vyššími rychlostmi, než je obvyklé.

Aby byl zaručen plynulý a hladký provoz těžkého vysokozdvižného vozíku při využití jeho plného potenciálu, potřebuje především pneumatiky s výjimečnou maximální nosností, špičkovou schopností tlumit rázy a mimořádnou ovladatelností.


Řešení společnosti Continental

Podmínky v přístavech se liší, a proto společnost Continental nabízí rovnou dva zcela odlišné typy pneumatik, které uspokojí potřeby každého zákazníka. Oba typy jsou navrženy přesně tak, aby vyhovovaly potřebám odolných vysokozdvižných vozíků, jejich operátorům a prostředí, v němž působí. 

Pneumatiky pro zvedání a stohování (Pick & Stack) - V.ply (<60 km/denně)

ContainerMaster+ nabízí absolutně pevné bočnice, zvýšenou ochranu proti poškození a delší životnost. K vyšší bezpečnosti, lepšímu jízdnímu výkonu a v neposlední řadě také nižší spotřebě paliva přispívá méně vnitřního pohybu, nižší valivý odpor, pomalejší stárnutí a nižší míra opotřebení.

Masivní pneumatika DockMaster+ bez jakéhokoliv běhounu je ideální pro vozidla používaná při omezených rychlostech nebo pouze příležitostně. Jde o perfektní volbu pro středně rychlá vozidla, když je prioritou výjimečně dlouhá životnost, odolnost proti proražení.

Pneumatiky pro naložení a přepravu nákladu (Load & Carry) - Radiální (>60 km/den)

Naše nová pneumatika ContainerMaster Radial se směsí běhounu vyvinutou tak, aby snižovala nárůst teploty, je modelem určeným pro naložení břemene a jeho přepravu na větší vzdálenosti, tedy pro situace, kdy vozidlo za den potenciálně najede více než 60 km. Pneumatika je vybavena integrovaným snímačem.

Model ContiRT20 jenž je vhodný pro těžké vysokozdvižné vozíky přepravující objemné náklady v oblasti průmyslu, je skvělým řešením obutí. Inovativní směs běhounu, jenž má vysokou odolnost vůči opotřebení a popraskání, zaručuje vysoký kilometrový výkon a dlouhodobou odolnost.

Technická data:

 • celková výška: 20 - 40 m
 • poloměr: 30 - 60 m
 • celková hmotnost: až 500 - 600 t
 • stohovací kapacita: > 200 t

Priority:

 • nosnost
 • vysoká odolnost
 • životnost (až 8-10 let)
Mobilní přístavní jeřáb

Požadavky vozidla

Na rozdíl od ostatního vybavení přístavů nezatěžuje přístavní jeřáb při manipulaci s břemeny své pneumatiky. Jakmile se však přesouvá na jiné místo, selhání pneumatiky může narušit celý postup prací a způsobit nesmírné náklady.

Třebaže doba použití jeřábu, rychlost při jeho přemisťování i vzdálenost, kterou jeřáb urazí, jsou zanedbatelné, není neobvyklé, že jeho pneumatiky se nikdy nedočkají předpokládaného konce své životnosti. Důvody pro to tkví ve dvou vysoce destruktivních faktorech.

Obrovská čistá hmotnost mobilního přístavního jeřábu znamená, že na jeho pneumatiky působí stejně ohromné síly. Mobilní přístavní jeřáby se často pohybují v přímce, což znamená, že opotřebení pneumatik zvyšuje nerovný povrch, koleje a obrubníky.

Dalším negativním faktorem je pak UV záření. Vzhledem k tomu, že mobilní přístavní jeřáby se nepohybují neustále, jejich pneumatiky mohou být za ty dny a týdny stání vystaveny UV záření, jež na ně má destruktivní dopad. Dramaticky urychluje proces stárnutí gumy a vede k viditelným prasklinám na povrchu pneumatiky.Pneumatiky Pick & Stack - V.ply (<60km / den)

Nová pneumatika Continental CraneMaster má výjimečně robustní konstrukci pro nižší valivý odpor a delší životnost. Pokud jde o tlumení, tato konstrukce umožňuje pneumatice CraneMaster spoléhat nejen na stlačený vzduch, ale také na samotnou výjimečně robustní konstrukci pneumatiky. 

Technical Data:

 • speed: up to 25 km/m
 • lifting height: > 12 m
 • tare weight: 70 - 80 t
 • stacking capacity: 3 - 5 high

Priorities:

 • stability
 • agility
Reach Stacker

Vehicle requirements

There are several tasks a reach stacker has to master all at once while stacking containers six high, it needs to move with the agility of a compact car and the steadiness of a tank.

A reach stacker handles enormous loads on single axles. Potholes and uneven surfaces can cause the vehicle to tilt, especially when it carries heavy loads at high speeds or while turning around a corner. Payloads are also often heavier than indicated. When handling such a container, a reach stacker can become unstable, which increases the risk of an accident.

The twin tire kissing effect also places the dual front tires under additional strain due to frequent contact between the inner-facing sidewalls. This leads to increased wear or in extreme cases to sudden tire failure with potentially fatal consequences. Surprisingly, the rear tires are under more of a burden. The reason is quite simple though. When the vehicle is not carrying a load, the enormous mass of the counterweight still places pressure on the rear tires. And it is precisely in this situation that the vehicles are driven at higher speeds than usual.

For smooth operation at full potential, a reach stacker requires tires with exceptional load capacity, superior damping properties and outstanding maneuverability.

 

 

The Continental Solution

Since harbor conditions differ, Continental offers two completely different types of tires to match the needs of every customer. Both are custom-designed to meet the requirements of a heavy-duty forklift, its operator and the working environment. 

 

Pick & Stack tires - V.ply (<60km / day)

The ContainerMaster+ has utterly strong sidewalls, improved protection against damage and a longer service life. Less internal movement, less rolling resistance, delayed aging and a better wear picture contribute to improved safety, better driving performance plus lower fuel consumption.

The massive DockMaster+ tire without any tread is ideal for vehicles used at limited speed or only occasionally. It is the perfect choice for medium-speed vehicles, when outstanding longevity, robustness and puncture resistance are priorities.

 

Load & Carry tires - Radial (>60km / day)

With a tread compound developed to reduce heat build-up, our new ContainerMaster Radial is a tire for longer distance load and carry applications that can potentially be in excess of 60 km driving distance per day and comes with an intergrated tire sensor.

Fitting for heavy-forklifts transporting bulky industrial goods, the ContiRT20 is a great tire solution. Innovative tread compound with high resistance towear and tread cracking to deliver high mileage and long-term durability.

Technical Data:

 • stacking capacity: 7 - 8 high
 • crane span: 5 - 8 containers
 • safe work load: ca. 40 t

Priorities:

 • load capacities
 • steering on the spot
Rubber Tired Gantry Crane

Vehicle requirements

The enormous weights that harbor cranes have to carry have two sources; firstly the weight of the payload and secondly the tare weight of the crane itself. Even though the crane travels quite modest distances at moderate speeds, it is not uncommon that the tires of a harbor crane hardly ever reach the end of their projected service life. The reasons might not be immediately obvious since the tires are rarely in actual use. Nevertheless, there are some highly destructive factors that specifically affect the service life of a harbor crane tire.

Firstly, it is the turning on the spot under load and at an extreme 90‑degree angle. In contrast to other vehicles, a rubber tire gantry crane does not move when its wheels are turned – a factor that adds tremendous stress to the tires.

Secondly, and ironically so, too little usage. Constant load on the same area of the tires leads to flat spots. When the deformed carcass is moved, the wear increases exponentially.

Thirdly, exposure to UV radiation.  Other than tires of vehicles that are constantly moving, the tires of a rubber tire gantry crane can be exposed to destructive UV radiation over days and weeks. The UV radiation accelerates the aging process of the rubber dramatically and leads to visible cracks in the tires surface.

 

The Continental Solution

The new Continental CraneMaster range of tires makes use of the new V.ply technology that has its origin in racing tire technology. A rubber tire gantry crane fitted with CraneMaster tires is far better equipped to handle the daily demands of its operating conditions. 

 

The new Continental CraneMaster features an exceptionally sturdy tire construction for lower rolling resistance and a longer service life. In terms of damping, this design allows a CraneMaster tire to rely not only on compressed air but also on the exceptionally sturdy tire construction itself.

Technical Data:

 •  speed: up to 30 km/h
 • height: 12 - 15.5 m
 • tare weight: 70 t
 • stacking capacity: 3 - 4 high, 50 t

Priorities:

 • stability
 • overall safety
 • service life (mileage)
Straddle / Shuttle Carrier

Vehicle Requirements

Straddle Carriers are the ultimate high-performance workhorses, safely combining height, weight, speed and maneuverability in the terminal yard. It is exactly these important features and the extreme operating demands that cause high levels of tire wear and frequent tire damage.

All operators of straddle carriers know when braking hard, the vehicle risks going into a rocking and swaying motion. As the slip-stick effect causes single tires to lose surface contact, the vehicle starts to make uncontrollable movements. In this situation the driver is challenged to keep the straddle carrier under control.
In the worst case the cargo could twist and the vehicle could tip over – with potentially fatal consequences for man and machine.

 

The Continental Solution

Driven over distance, our range of StraddleMaster Radial tires are designed with a key focus on endurance, stability and steering precison.

Technical Data:

 • speed: up to 40 km/h
 • service weight: up to 15t

Priorities:

 • low rolling resistance
 • service life (mileage)
Terminal Tractor

Vehicle requirements

Among all vehicles used in the harbor, terminal tractors clock up the highest mileage. This means that the tires on a terminal tractor have to accelerate more often, they have to brake more often and they have to corner more often than any other kind of tire in the harbor. They also have to operate in an environment that accelerates tire wear and hastens tire failure. Uneven surfaces with different and sometimes highly abrasive surfaces, potholes, bumps and foreign objects increase tire wear as well as tire failure.

No wonder that only a fraction of all tires used on terminal tractors reach the end of their projected service life. But it’s not always the environment that ends the life of a tire ahead of schedule. Since a vast number of tires just aren’t designed for use on terminal tractors, sometimes it is simply a case of the wrong tire in the wrong place.


Continental Solution

The best tire is the one that is custom-designed to meet the needs and demands of its operator and the working environment. That’s why Continental offers not less than three completely different types of tires to match the needs of every customer.

 

The TerminalMaster is the high-performance radial tire for heavy tasks. Reinforced bead designs make light work of heavy loads. S-shaped cross ribs excel in all weathers, producing outstanding traction, while the closed shoulder design ensures an exceptionally quiet ride. What is more, the low-abrasion tread compound delivers outstanding mileage.

 

The Continental Terminal Transport tire is a real all-rounder: It provides low energy consumption, excellent wet grip and traction, ride comfort and even wear count at reasonable cost. 

 

The ContiRV20 is a massive radial tire for use in the most demanding conditions. Its highly resistant tread compound and closed shoulder design provide for outstanding longevity.

Technical Data:

 • load capacity: up to 40t 
 • length: 12 - 14 m
 • tare weight: ca. 9 t

Priorities:

 • puncture and damage resistance
 • low rolling resistance
 • service life (mileage)
Terminal Trailer

Vehicle requirements

It doesn’t have to transmit steering forces, it doesn’t have to transmit driving forces, and all it has to do is roll. The requirements to a tire used on a terminal trailer may not be remarkably high; yet if a tire on a loaded trailer fails, the consequences can still be quite severe.

Terminal trailers have to operate in an environment that accelerates tire wear and tire failure due to uneven surfaces with different and sometimes highly abrasive surfaces, potholes and bumps. Not to mention foreign objects thrown up by the tires of the terminal truck ahead.

But it’s not always the harbor environment that shortens the life of a tire mounted on a terminal trailer. Since a vast number of tires simply aren’t designed for use on terminal trailers, it’s often merely a case of the wrong tire in the wrong place, causing it to fail way ahead of its projected service life.

 

Continental Solution

Since harbor conditions differ, Continental offers two completely different types of tires to match the needs of every customer. Both are custom-designed to meet the requirements of a heavy-duty forklift, its operator and the working environment. 

 

Load & Carry tires - Radial (>60km / day)

The TerminalMaster is the high-performance radial tire for heavy tasks. Reinforced bead designs make light work of heavy loads. S-shaped cross ribs excel in all weathers, producing outstanding traction, while the closed shoulder design ensures an exceptionally quiet ride. What is more, the low-abrasion tread compound delivers outstanding mileage.

 

The Continental Terminal Transport tire is a real all-rounder: It provides low energy consumption, excellent wet grip and traction, ride comfort and even wear count at reasonable cost.

 

The ContiRV20 is a massive radial tire for use in the most demanding conditions. Its highly resistant tread compound and closed shoulder design provide for outstanding longevity. 

 

Solid tires - for higher loads and maintenance free

The Continental Trailer is a solid tire with a treadles design for superior handling. The solid body eliminates the need to inflate the tire and the treadless running surface prevents the saw tooth wear, which causes vibrations. 

 

The SC20+ offers increased robustness and cut resistance due to its new compound. Maintenance free (puncture proof and no air pressure checking required), both tires offer outstanding resistance to damage and cuts.

 

The SC18 (for North America & Asia) has a low rolling resistance and low energy consumption. It’s the perfect tire for harsh applications on un-surfaced ground and is protected against cutting damage.

Click here to find more information about Continental's truck tires

To complete our product portfolio find out more about Continental's car tires


5 velkých trendů pro budoucnost přístavů a terminálů

Kontejnerové lodě jsou čím dál větší a přístavy musí odbavovat stále větší náklad. Mnoho přístavních terminálů se také rozrůstá, zatímco jiné se musí vypořádat s vyššími objemy nákladu na stejně omezeném prostoru jako dříve. Naše robustní, dokonale přizpůsobené pneumatiky vydrží větší opotřebení a větší zatížení.

Aby si přístavy udržely konkurenceschopnost, musí zboží odbavovat stále rychleji. Naše pneumatiky skvěle fungují i tehdy, když jde o čas.

Pracovníci přístavů jsou vystaveni menšímu nebezpečí, pokud jsou vozidla stabilní. Proto jsou naše pneumatiky konstruovány s ohledem na stabilitu, pevnost a výkon.

Port vehicles are responsible for a high percentage of emissions – emissions which efficient tires can reduce. Our digital solutions and consultancy services optimize efficiency in real time. And our Port Plus Compound with less wear ensures a longer lasting tire and more sustainable use of resources.

Vzhledem k nástupu internetu věcí (IoT) představují propojené přístavní terminály konkurenční výhodu pro všechny výše uvedené faktory. V našich pneumatikách pro přístavy je zabudována inteligentní konektivita pro sběr a analýzu dat v reálném čase.


Brožury o přístavu

Port brožura

Port brožura

pdf 7 MB

Digital Tire Monitoring - Port

Digital Tire Monitoring - Port

pdf 564 KB

Související obsah