#CO₂ Emissions & VECTO

CO2-päästöjen vähentäminen

Miksi vierintävastus on avainasemassa CO2-päästöjen vähentämisessä

Miksi vierintävastus on avainasemassa CO2-päästöjen vähentämisessä

Hiilidioksidipäästöjen (CO2) vähentäminen on valtioiden ja teollisuuden keskeinen tavoite, kun maailma pyrkii torjumaan ilmastonmuutosta. Liikenteen muuttaminen on merkittävässä asemassa, sillä se ulottuu nykyisten autojen, kuorma-autojen ja lentokoneiden polttoainetehokkuuden parantamisesta uusien sähköajoneuvojen ja infrastruktuurin käyttöönottoon. Kuorma-autojen osalta renkaiden vierintävastuksen alentaminen voi vaikuttaa merkittävästi polttoaineen kulutukseen ja hiilidioksidipäästöihin.

Mikä on kuorma-autojen rooli ilmastonmuutoksessa?

1. Ihmisen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt, mukaan lukien hiilidioksidipäästöt, ovat yksi tärkeimmistä ilmaston lämpenemisen aiheuttajista. Liikennesektori on yksi näiden päästöjen pääasiallisista lähteistä, mikä johtuu suurelta osin tarpeesta polttaa fossiilisia polttoaineita autojen, lentokoneiden, laivojen, junien, kuorma-autojen ja muiden ajoneuvojen käyttövoimana. Raskaiden ajoneuvojen kasvihuonekaasupäästöt olivat esimerkiksi EU:ssa 5 prosenttia kokonaispäästöistä, viidennes kaikista liikenteen päästöistä ja noin neljännes tieliikenteen päästöistä vuonna 2014.

2. Tämän torjumiseksi EU aikoo vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä, sillä se pyrkii olemaan ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Erityisesti liikennesektorin osalta tavoitteena on vähentää päästöjä keskimäärin 15 prosenttia vuodesta 2025 alkaen ja 30 prosenttia vuodesta 2030 alkaen. On huomattava, että parhaillaan käsiteltävänä olevassa uudessa vuoden 2030 ilmastotavoitesuunnitelmassa ehdotetaan, että kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vuoteen 2030 mennessä vähintään 55 prosenttia vuoden 1990 tasosta.

3. EU käyttää muun muassa ajoneuvojen energiankulutuksen laskentatyökalua (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool, VECTO) saavuttaakseen tavoitteensa vähentää ajoneuvojen päästöjä. Tammikuusta 2019 lähtien ajoneuvojen valmistajien on täytynyt käyttää VECTOa kaikkien uusien raskaiden ajoneuvojen polttoaineenkulutuksen ja CO2-päästöjen laskemiseen. VECTO arvioi laskelmansa tekemiseen monenlaisia tietoja. Näihin parametreihin kuuluvat: ajoneuvon tyyppi ja paino, aerodynamiikka, moottorin ja renkaiden ominaisuudet, voimansiirron tehokkuus ja akseliston kokoonpano.

Two trucks deliver containers in a city Kuorma-autoja, joissa on alhaisen vierintävastuksen renkaat

Miten vierintävastus liittyy CO2-päästöihin?

Renkaan vierintävastus, joka voidaan määritellä renkaan tietyn matkan aikana käyttämänä energiamääränä, on yksi viidestä voimasta, joka ajoneuvon on voitettava, jotta se voi liikkua eteenpäin. Se on ratkaisevan tärkeää CO2-päästöjen vähentämisestä käytävässä keskustelussa, koska vierintävastus aiheuttaa jopa kolmanneksen kuorma-auton polttoaineenkulutuksesta. Mitä enemmän polttoainetta ajoneuvo kuluttaa, sitä enemmän hiilidioksidipäästöjä se tuottaa. EU:n mukaan ilman lisätoimia raskaiden hyötyajoneuvojen CO2-päästöt kasvavat jopa 10 prosenttia vuosina 2010-2030. Hyvä uutinen on se, että renkaan vierintävastusta on mahdollista pienentää ja siten vähentää sen CO2-päästöjä.

Low rolling resistance truck tires Matalan vierintävastuksen renkaat

Miten voit vähentää vierintävastusta?

Vierintävastukseen vaikuttavat monet tekijät:

  • renkaan rakenne, kulutuspinta ja paine.
  • ajoneuvon kuormitus ja sen jakauma
  • tien pinta
  • sääolosuhteet

Merkittävin vierintävastuksen vähentämiseen vaikuttava tekijä on hystereesi - prosessi, joka tapahtuu, kun rengas taipuu kohdatessaan tien pinnan, mikä johtaa energianhäviöön, joka haittaa etenemistä. Katso selitys infografiikastamme.

Tärkeitä huomioon otettavia asioita ovat muun muassa: tehtäväprofiiliinne parhaiten sopivien renkaiden valitseminen, optimaalinen rengaspaine ja renkaiden suuntaus. Säännöllisten huoltotarkastusten ohella nämä muutokset voivat parantaa vierintävastusta, alentaa polttoaineenkulutusta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Low rolling resistance truck tires Miten ulkoiset tekijät vaikuttavat vierintävastukseen