You are currently at our Finnish website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

Oikeudellinen huomautus

Verkkosivustojen käyttö, tuotevastuu

Näillä verkkosivustoilla olevat tiedot eivät ole sitovia, ja ne annetaan vain tiedoksi. Ne ovat luonteeltaan vain tiedottavia, eivätkä ne edusta tarjouksia siten kuin asianmukaisissa säädöksissä on määritetty. Tarkemmat tiedot ja sopimusehdot saa asianmukaiselta valtuutetulta jälleenmyyjältä. Verkkosivustolla olevien tietojen perusteella ei voi syntyä esitettyihin tavaroihin liittyvää sopimusta.

Continental Rengas Oy voi muokata tai päivittää näillä verkkosivustoilla olevia tietoja sekä niillä kuvailtuja tuotteita ja palveluita milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Jollei muualla ole nimenomaisesti toisin mainittu, Continental Rengas Oy:n verkkosivustot eivät sisällä minkäänlaisia ominaisuuksia koskevia takuita tai tietoja, joista aiheutuisi Continental Rengas Oy:ta koskeva vastuu nimenomaisesti tai epäsuorasti, mukaan lukien kyseessä olevien tietojen voimassaolo, tarkkuus, täydellisyys ja laatu.

Continental Rengas Oy ei ota mitään verkkosivustoihinsa liittyvää vastuuta. Täten suljetaan pois vastuu suorista tai epäsuorista menetyksistä/vahingoista, korvausvaatimukset ja/tai vaatimukset kaikenlaisista ja mihin tahansa oikeusperustaan pohjautuvista välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat verkkosivustoilla käymisestä tai niiden käytöstä, mukaan lukien erityisesti tietokoneympäristösi virustartunnat.

Velvoitteiden olemassaoloa ja täyttämistä sekä Continental Rengas Oy:n vastuuta Continentalin tuotteista ja palveluista säädellään ainoastaan vastaavilla, niiden osalta solmituilla sopimuksilla sekä Continental Rengas Oy:n kuhunkin tapaukseen sovellettavalla vakiokäyttöehtojen senhetkisellä versiolla.

Ulkoisia linkkejä koskeva ilmoitus

Verkkosivustollamme on linkkejä kolmansien osapuolten ulkoisille verkkosivustoille, joiden sisältöön me emme pysty vaikuttamaan. Emme sen vuoksi ole myöskään vastuussa tällaisesta muusta sisällöstä. Sivun ylläpitäjä tai operaattori on aina vastuussa linkitettyjen sivujen sisällöstä. Linkitetyt sivut on tarkastettu mahdollisten oikeudenloukkausten varalta linkkien luomishetkellä. Linkkien luomishetkellä ei havaittu lainvastaista sisältöä. Linkitettyjen sivujen sisällön jatkuva valvonta ei kuitenkaan ole kohtuudella mahdollista ilman konkreettista epäilyä oikeudenloukkauksesta. Poistamme välittömästi linkit, joiden on todettu rikkovan lakia.

Tuotteiden maailmanlaajuinen saatavuus

Verkkosivusto voi sisältää tietoja sellaisista Continentalin tuotteista, jotka eivät ole vielä saatavilla maassasi. Kyseisten tietojen olemassaolo tällä verkkosivustolla ei tarkoita sitä, että Continental Rengas Oy aikoisi ilmoittaa, että tuote tulee saataville kaikkialle maailmaan. Ole hyvä ja kysy Continentalin jälleenmyyjältä tai edustajalta lisätietoja niiden tuotteiden tulevaisuutta koskevista suunnitelmista, jotka eivät ole vielä saatavillasi.

Tavaramerkit ja tekijänoikeus

Näillä verkkosivustoilla nähtävät tavaramerkit ja logot ("tavaramerkit") ovat Continental Rengas Oy:n tai sen tytäryhtiöiden omaisuutta. Mitään näillä verkkosivustoilla olevia tietoja ei tule tulkita niin, että ne myöntäisivät lisenssejä tai antaisivat käyttöluvan tavaramerkkeihin. Niihin vaaditaan Continental Rengas Oy:n nimenomainen kirjallinen suostumus. Näiden tavaramerkkien valtuuttamaton käyttö on ehdottomasti kielletty. Continental Rengas Oy puolustaa immateriaalioikeuksiaan kaikkialla maailmassa kussakin tapauksessa sovellettavien lakien mukaisesti..

Copyright © 2018 Continental Rengas Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Näiden verkkosivustojen kaikki tekstit, grafiikka, kuvat, animaatiot, videot, musiikki ja äänet sekä kaikki muut materiaalit ovat Continental Rengas Oy:n ja sen tytäryhtiöiden tekijänoikeuden ja muiden immateriaalioikeuksien alaisia. Continental Rengas Oy omistaa tekijänoikeuden tällä verkkosivustolla olevien materiaalien valintaan, koordinointiin ja järjestämiseen. Näitä materiaaleja ei saa kopioida kaupallista käyttöä tai jakelua varten. Niitä ei myöskään saa muokata tai välittää muille verkkosivustoille.