#Renkaiden hoito ja huolto

Pyörien jälkikiristys

Pyöränmuttereiden/-pulttien kireyden tarkistaminen

Lyhyesti

Miksi pyöränmutterit/-pultit on jälkitarkistettava

  • 50-100 km renkaanvaihdon jälkeen korjaamot ja rengasliikkeet yleensä tarkistavat autosi pyöränmutterit/-pultit uudelleen ilmaiseksi.
  • Ajan mittaan pyöränmutterit/-pultit joutuvat alttiiksi autolle tyypillisille rasituksille ja voimille päivittäisessä käytössä.
  • Nämä rasitukset voivat joskus johtaa pyöränmutterien/-pulttien kiristymiseen tai löystymiseen.
  • Jos pyöränmutterit/-pultit ovat liian löysällä, on olemassa riski, että pyörä irtoaa ajon aikana.

Aina kun autoosi asennetaan uudet vanteet ja renkaat. On tärkeää, että pyöränmutterien/-pulttien kireys tarkistetaan uudelleen ensimmäisten 50-100 kilometrin ajon jälkeen.

Miksi vastuullisen kuljettajan pitäisi tehdä näin? Kyse on liikenneturvallisuudesta. Rengasmutterit/-pultit pitävät pyörän tukevasti kiinni napaan, mikä tekee niistä ajoneuvon elintärkeän osan. Mutta pyöränmutterit/-pultit eivät voi toimia suunnitellulla tavalla ilman oikeaa kiristysmomenttia.

An experienced mechanic with orange gloves is putting screws on a placed wheel on a car.

Pyöränmutterien/-pulttien kireyden tarkistaminen

Vääntömomentti on pyöränmutteriin/-pulttiin kohdistuvan kiertovoiman mittayksikkö. Asentajat varmistavat, että jokainen pyöränmutteri/-pultti on kiristetty ajoneuvon valmistajan ohjeiden mukaisesti, kun pyörä asennetaan ensimmäistä kertaa. Myös jälkitarkastus on tarpeen.

Tämä johtuu siitä, että kohtuullisen ajan kuluttua pyöränmutteriin/-pulttiin kohdistuu auton päivittäisessä käytössä tyypillisiä rasituksia ja voimia.

Graphics about retorquing screws of your tire after 50 km driving after tire change.

Näihin rasituksiin kuuluvat ajoneuvon painon kannattelu, ajon pyörimisvaikutukset, lämpenemis- ja jäähtymissyklit sekä tien kuoppien aiheuttamat tärähdykset. Tällaiset rasitukset voivat aiheuttaa pientä siirtymää pyöränmutterien istuvuudessa, mikä voi johtaa pyöränmutterien/-pulttien kiristymiseen tai löystymiseen.

Lika mutterin/pultin kierteillä tai mutterin/pultin ja vanteen vastepinnan välissä, voi myös aiheuttaa "vääriä vääntömomentteja" asennuksen aikana, jolloin käytetty voima voittaa kitkan, mutta ei muutu puristusvoimaksi.

Näistä syistä monet autokorjaamot ja rengasliikkeet kehottavat kuljettajia tulemaan 50-100 kilometrin ajon jälkeen jälkitarkistukseen. Kyseessä on nopea ja yleensä maksuton toimenpide, jossa tarkastetaan pyörien jokaisen pyöränmutterin/-pulttin kiristysmomentti.

Jos pyöränmutterit/-pultit ovat liian kireällä, ne voivat aiheuttaa vakavia ongelmia, kuten kiinnityskierteiden viottumisen tai pyöränpulttien venymisen. Ne voivat myös vääntää jarrurumpuja/-levyjä tai napoja. Löysillä muttereilla/pulteilla on puolestaan mahdollinen riski, että pyörä irtoaa ajossa. Todennäköisyys, että näin tapahtuu, on hyvin pieni, mutta jos näin kuitenkin tapahtuu, sinun ja muiden tienkäyttäjien turvallisuus on vaarassa.

Milloin pyöränmutterien/-pultien kireys on jälkitarkastettava?

Kun uudet tai vaihtopyörät asennetaan ensimmäistä kertaa, asentajan on kiristettävä pyöränmutterit/-pultit ajoneuvon valmistajan suositusten mukaisesti. Nämä tiedot löydät omistajan käsikirjasta.

Kun uusilla renkailla on ajettu 50-100 kilometriä, pyöränmutterit/-pultit on tarkistettava ja tarvittaessa kiristettävä uudelleen suositus arvoihin.

Eri automerkeillä/-malleilla on omat vääntömomentti suositukset, jotta pyöränmutterit/-pultit kiristetään oikein ja vältetään vaurioiden syntyminen.

Oikea pyöränmutterin/-pulttien kiristysjärjestys

Pyöränmutterien/-pulttien kiristäminen vaatii erikoistyökalun, jota kutsutaan momenttiavaimeksi.

Asentaja asettaa momenttiavaimen aluksi puoleen vaaditusta vääntömomentista ja kiristää jokaisen pyöränmutterin/-pultin tämän asetuksen mukaisesti. Sitten momenttiavaimen asetusta säädetään, jotta kaikki pyöränmutterit/-pultit kiristetään oikeaan momenttiin.

Pyörän pyöränmutterit/-pultit kiristetään tietyssä järjestyksessä, jotta lopputuloksena on oikea vääntömomentti. Oikea järjestys kaikissa pyörissä, joissa on viisi tai kymmenen pyöränmutteria/-pulttia, on tähtimäinen. Pyörä, jossa on vain neljä mutteria/pulttia, kiristetään ristinmuotoisesti.

Liittyvä sisältö