#Rengasvauriot ja ikä

Rengasvauriot

Rengasvaurioiden syyt ja seuraukset

Renkaat voivat vaurioitua monista eri syistä ja se voi tapahtua ilman, että kuljettaja huomaa sitä heti. Yleisimmät vauriot ovat pistot, viillot, iskut, halkeamat, pullistumat ja epäsäännölliset kulumiset. Tässä osiossa kerromme merkit ja oireet, joiden avulla voit diagnosoida ongelman, sekä hyödyllisiä vinkkejä niiden ennaltaehkäisyyn.

tiredamage

Miten tarkistaa renkaasi

Epäsäännöllisen kulumisen tunnistaminen

Epäsäännöllistä kulumista on useita eri tyyppejä, joista tyypillisimpiä ovat hammastava kuluminen, toispuoleinen kuluminen ja renkaan keskikuluminen. Tässä kerromme, miten ja miksi niitä esiintyy.

Hammastava kuluminen

Hammastava kuluminen on normaalin käytön ja alusta-asetusten aiheuttama kulumismuoto. Se on ulkoisesti näkyvä (ja kuuluva) ilmentymä erilaisista kulutuspintaan vaikuttavista vääristävistä voimista. Selittääksemme asiaa tarkemmin syvennymme hieman tarkemmin kulutuspinnan rakenteeseen.

heeltoe

Renkaan kulutuspinnan urat ja lamellit ovat olennaisen tärkeitä turvallisuuden varmistamiseksi varsinkin märillä teillä. Erityisesti matalaprofiilisissa renkaissa tarvitaan suurempi osuus kulutuspinnan tyhjää tilaa (uritus), jotta vesi poistuisi paremmin renkaan alta ja näin vältyttäisiin vesiliirtoon joutumista. Vedenpoistoon tarkoitetut poikittaisurat muodostavat renkaan olka-alueelle kuviopaloja. Nämä kuviopalat voivat kulua hammastaviksi vierintämekanismien seurauksena tietyissä käyttöolosuhteissa.

Tällaisia käyttöolosuhteita ovat mm:

  • Pitkät matkat tasaisella nopeudella suorilla teillä;
  • Maltillinen ajotyyli;
  • Alustageometrian suuntauksen lievä virhe.

Kun rengas rullaa tietä pitkin, kuviopalat deformoituvat lähestyessään renkaan ja tien välistä kosketuspintaa. Kuviopalat puristuvat, kun ne koskettavat asfalttia. Tien pinnalta poistuessaan kuviopalat palautuvat takaisin alkuperäiseen muotoonsa. Kuviopalojen puristumisen ja palautumisen aikana tapahtuu hankautumista tienpintaa vasten. Tuloksena voi olla kulumismuoto kuviopalan takareunassa, ja se esiintyy yleisimmin vapaasti pyörivissä renkaissa.

Vähäinen määrä hammastavaa kulumista on hyväksyttävää, eikä sillä ole havaittavia vaikutuksia ajomukavuuteen. Jos kuluminen on kuitenkin merkittävää, syy kulumiselle tulisi selvittää. Näitä voivat olla esimerkiksi väärä renkaan ilmanpaine, virhe akselistossa tai alustageometriassa.

Keskikuluminen

Tämä kulumismuoto on nähtävissä varsinkin erittäin tehokkaiden autojen vetävissä pyörissä. Energisen kiihdytyksen aikana suuret vääntömomenttitasot voivat nopeasti lisätä kulutuspinnan keskikohdan kulumista. Jopa nykyiset keskiluokan ajoneuvot, joissa on tehokkaat moottorit, voivat tuottaa suuren vääntömomentin ja kykenevät tuottamaan suuren luiston. Tätä edesauttaa myös renkaiden liian alhaiset ilmanpaineet käyttö-olosuhteisiin nähden.

Center wear is a form of irregular tire wear.

Toispuoleinen kuluminen

Suurin yksittäinen syy yksipuoliseen kulumiseen on ajoneuvon akseligeometria. Akseligeometrian virheet voivat kehittyä ajan mittaan, ja ne johtuvat esimerkiksi voimakkaasta reunakivetykseen tai "monttuun" ajamisesta.

Ajoneuvon alustan madaltaminen yhdessä matalaprofiilisten renkaiden kanssa vaikuttaa myös pyörän suuntaukseen. Vaihdetut tukivarret voivat pyrkiä muuttamaan ajossa pyörien suuntausta määritellystä asennosta. Ongelma voi yllättää kuljettajan, koska pyöränsuuntausarvot voivat silti olla toleranssirajojen sisällä, kun ne mitataan staattisessa asennossa akselinmittauspenkissä. Valmistajan antamat suuntaustiedot koskevat kuitenkin ajoneuvoja sellaisina kuin ne on toimitettu, eivätkä ne välttämättä päde muokattuihin autoihin. Näin ollen seurauksena voi olla epätasainen kulutuspinnan kuluminen.

Jos ajoneuvon pyörät on suunnattu väärin, pätevä asiantuntija voi korjata säätämällä ajoneuvon alustageometrian uudelleen.

toeintoeout

Pullistuma renkaassa

Pullistuma on vaurio, joka aiheutuu renkaan runkoon sen törmättyä erilaisiin esteisiin. Renkaan kyljessä oleva selvä pullistuma osoittaa, että rungon sisällä olevat runkolangat ovat katkenneet.

Tällaiset vauriot johtuvat yleensä siitä, että renkaalla ajetaan liian kovalla nopeudella tai väärässä kulmassa kohteiden - kuten reunakivien tai hidasteiden - yli. Renkaan runkoon kohdistuva kova isku voi aiheuttaa yksittäisten runkolankojen katkeamisen. Vaurion tarkka laajuus riippuu törmäysnopeudesta ja -kulmasta sekä esteen koosta. Huolelliset autoilijat pystyvät yleensä välttämään tämäntyyppiset vauriot, paitsi jos este ilmestyy yhtäkkiä ajoneuvon eteen, eikä sitä voi kiertää.

pullistuma

Tällaisten vaurioiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa renkaan äkillisen rikkoutumisen ajossa. Renkaan kyljen pullistuma sekoitetaan joskus kyljen kuroumaan, mutta ne eivät ole sama asia. Kuten selitämme jäljempänä, kuroumat (kuopat tai painaumat) renkaan kyljissä eivät ole vaarallisia.

Kyljen kurouman tunnistaminen

Renkaan kylki ei ole aina täysin tasainen; joskus siinä on kuoppia tai painaumia, ja niiden syiden selvittäminen saattaa vaatia tarkempaa tarkastusta.

dent

Olennaista on tietää, että renkaan kyljen kuroumat ovat vaarattomia, eivätkä ne vaikuta haitallisesti ajo- tai turvallisuusominaisuuksiin.

Renkaassa olevaa kuroumaa voi havainnollistaa siten, että kuvittelet sitovasi narun täyteen puhalletun ilmapallon ympärille ja vetäisit sitten narua varovasti tiukemmalle. Tällöin syntyy renkaan kyljen kuroumaa vastaava ilmiö.

Renkaan valmistuksen aikana - tai pikemminkin rungon valmistamisen aikana, johon teräsvyö ja kulutuspinta kiinnitetään - rungossa on yleensä yksi ja joskus kaksi saumaa. Nämä sauman kohdat tehdään päällekkäissaumana, jotka näkyvät joskus kuroumana renkaan kyljessä sen asentamisen ja täyttämisen jälkeen.

Jos kuitenkin olet epävarma, anna pätevän rengasasiantuntijan tarkastaa mahdolliset renkaasi kyljen kuroumat.

Viilto renkaassa

Viillot ovat seurausta ulkoisista tekijöistä, kuten huonoista tieolosuhteista, ulkonevista korin osista tai terävistä, vieraista esineistä, kuten kivestä tai lasista. Jos havaitset renkaan pinnassa viiltovaurioita, käy paikallisessa rengasliikkeessä ja anna renkaasi välittömästi asiantuntijan tarkastettavaksi.

cuts

Renkaan puhkeaminen

Rengasrikko on seurausta tiellä olevista terävistä esineistä - esimerkiksi nauloista, ruuveista, sepelikivistä tai lasinsirpaleista - jotka aiheuttavat piston renkaan kulutuspintaan. Jos pisto on tarpeeksi syvä (läpi), renkaasta alkaa menettämään ilmanpainetta

puncture

Jos huomaat, että yksi tai useampi rengas menettää jatkuvasti ilmanpainetta tai jos huomaat renkaan kulutuspinnassa naulan tai ruuvin, mene mahdollisimman pian paikallisen rengasasiantuntijan luokse korjauttamaan ne.

Rengasvaurioiden ehkäiseminen

Renkaiden paikkojen vaihtoa autossa tulisi tehdä säännöllisin väliajoin, jotta renkaat kuluisivat tasaisemmin. Renkaiden paikkoja tulisi vaihtaa pyörimissuuntaa muuttamatta esimerkiksi kausivaihdon yhteydessä. Mikäli ajokilometrejä kertyy runsaasti, suosituksena on suorittaa ko. vaihto noin 10tkm välein.

Jos joudut tilanteeseen, jossa sinun on ajettava tiellä olevan esteen yli, lähesty sitä hitaasti ja mahdollisimman kohtisuoraa. Tarkista tarvittaessa sen jälkeen renkaasi ulkoisten vaurioiden, kuten viiltojen, halkeamien tai pullistumien varalta. Vältä myös aggressiivista ajamista päällystämättömillä teillä.