#Renkaiden hoito ja huolto

Renkaiden kilometrisuorite

Renkaiden kilometritulokseen vaikuttavat tekijät

Renkaiden pitkän aikavälin ajokilometrimäärät riippuvat monista tekijöistä. Kerromme, mitä ne ovat ja mitä voit tehdä pidentääksesi renkaidesi käyttöikää.

tire on the road

Vähäinen tai keskisuuri vaikutus renkaiden ajokilometreihin

On kaksi tekijää, jotka vaikuttavat renkaiden ajokilometreihin pienellä tai keskipitkällä aikavälillä: renkaiden leveys ja liian alhainen ilmanpaine.

Renkaan leveys: Leveämmillä renkailla on suurempi kosketuspinta tiehen, joka mahdollistaa renkaiden paremman kilometrituloksen. Tuolloin myös renkaan käsittelykäyttäytyminen on parempi, joten jos ajat autoa urheilullisella tai aggressiivisella tyylillä, sillä on jonkin verran heikentävä vaikutus renkaiden ajokilometreihin. 

Jos vältät aggressiivista ajamista eli liian nopeaa kiihdyttämistä ja hidastamista, voit odottaa renkailtasi korkeampaa kilometritulosta.

Vajaatäyttö: Jos täyttöpaine on liian alhainen ajoneuvon ajo-olosuhteisiin ja kuormitukseen nähden, renkaat kuluvat voimakkaammin kulutuspinnan keskiosasta ja olka-alueilta.

Paras käytäntö on tarkistaa renkaiden ilmanpaineet 2-4 viikon välein ja noudattaa renkaiden täyttöä tehtäessä ajoneuvon ja renkaan valmistajan suosituksia.

Keskisuuri vaikutus renkaiden ajokilometreihin

Renkaiden ajokilometreihin vaikuttavat keskitason tekijät ovat moninaisempia, mutta nämä ennaltaehkäisevät vinkit voivat lieventää niiden vaikutusta.

Vetävä akseli: Renkaiden kuluminen on suurempaa auton vetävällä akselilla kuin vapaasti pyörivällä akselilla. Kun kyseessä on takavetoinen ajoneuvo, etu- ja taka-akselin renkaiden kuluminen on tasapainoisemmassa suhteessa. Etuvetoisessa ajoneuvossa eturenkaiden kulumista lisäävät etuakseliin kohdistuvat ohjausvoimat.

Paras keino pidentää renkaiden käyttöikää on renkaiden paikkojen vaihtaminen säännöllisin väliajoin (7500-10000 km), viimeistään kausivaihdossa.

Tienpinta: Karkea ja hankaava tienpinta voi lyhentää renkaiden käyttöikää merkittävästi, erityisesti jos autolla ajetaan aggressiivisesti.

Neuvomme tässä yhteydessä välttämään huonokuntoisia teitä mahdollisuuksien mukaan. Jos karkeapintaiset tiet ovat säännöllinen osa matkojasi, harkitse silloin ns. offroad-renkaiden asentamista.

Ympäristön lämpötila: Kesä- ja talvirenkaiden kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet on optimoitu tiettyjä käyttölämpötiloja varten. Alle 7˚ C:n lämpötiloissa kesärenkaat kuluvat nopeammin. Yli 7˚ C:n lämpötiloissa talvirenkaat kuluvat nopeammin. 

Erityisen tärkeää on asentaa vuodenaikaan sopivat renkaat. Se ei ole vain tekijä, joka pidentää renkaiden käyttöikää, vaan se ylläpitää autosi suorituskykyä ja turvallisuusominaisuuksia ympäri vuoden.

Suuri vaikutus renkaiden ajokilometreihin

Nyt tulemme merkittävimpiin tekijöihin, jotka vaikuttavat renkaiden ajokilometreihin, ja tässäkin kuljettaja voi vaikuttaa asiaan.

renkaidenkuluminen

Kulutuspinnan seos: Tämä tarkoittaa sitä, että yhtä ominaisuutta vahvistetaan joskus toisen kustannuksella (vaikka nykyaikaisissa premium-renkaissa käytetäänkin kehittyneitä silikapitoisia kulutuspinnan seoksia, jotka lieventävät ristiriitoja kulumisen ja märkäpidon välillä).

Uusia renkaita ostettaessa ne on hyvä valita omaan ajotyyliiliin ja käyttöolosuhteisiin sopiviksi.

Ajotyyli: Nopea ja urheilullinen ajotapa vaikuttaa merkittävästi renkaiden käyttöikään. Voimakas kiihdyttäminen ja jarruttaminen - sekä nopeat kaarreajot - lisäävät renkaiden kulumista merkittävästi.

Niin kauan kuin pysyt liikenneturvallisuuslakien puitteissa, emme luennoi sinulle ajotyylistäsi. Mutta jos ajaisit hieman hitaammin tai kiihdyttäisit hieman pienemmällä teholla, se pidentäisi renkaidesi käyttöikää huomattavasti.

Paine ja kuormitus: Jos renkaan täyttöpaine on liian alhainen ajoneuvon kuormitukseen nähden, renkaan olkapään ja keskikohdan välisessä kosketuspinnassa voi esiintyä luistoa. Tämä lisääntynyt luisto johtaa suurempaan kulumiseen ja renkaan käyttöiän lyhenemiseen.

Akseligeometria: Ajoneuvon akseligeometrian lievää suurempi virhe aiheuttaa useimmiten renkaan olkapään epäsäännöllisen kulumisen.

Jos epäilet, että ohjauksessa tai jousituksessa on ongelmia, erityisesti odottamattoman tärähdyksen, kuten kuoppien tai reunakiveykseen törmäämisen, jälkeen, käy tarkistuttamassa autosi paikallisessa korjaamossa.

Moottorin teho: Autoissa, joissa on paljon tehoa ja vääntöä, renkaiden kilometritulokset ovat helposti odotettua alhaisemmat - mutta tämä riippuu myös siitä, miten kuljettaja hyödyntää ajoneuvon ominaisuuksia.

Autoissa, joissa on suuri vääntömomentti, tulisi käyttää UHP-renkaita (ultrakorkea suorituskyky) , joka on erityisesti suunniteltu vastaamaan kyseisen auton ominaisuuksia.

Liittyvä sisältö