Trenutačno se nalazite na našoj Croatia mrežnoj stranici. Također se možete prebaciti na jednu od naših brojnih lokacija diljem svijeta.
All locations

Pravna napomena

Služenje web-mjestom, odgovornost za proizvode

Informacije na ovim web-mjestima nisu obvezujuće i pružaju se isključivo u informativne svrhe. Imaju samo informativnu prirodu i ne predstavljaju ponude kao što je definirano u relevantnim zakonskim propisima. Detaljnije informacije i uvjeti ugovora mogu se dobiti od nadležnog ovlaštenog trgovca. Na temelju informacija sadržanih na web-mjestu ne može nastati ugovorni odnos s obzirom na prikazanu robu.

Continental Adria pnevmatike d. o. o. može promijeniti ili ažurirati informacije koje se nalaze na ovom web-mjestu te proizvode i usluge koji su na njemu opisani, u bilo kojem trenutku bez prethodne najave. Osim ako nije drugačije navedeno, web-mjesto tvrtke Continental Adria pnevmatike d. o. o. ne sadrže nikakva jamstva niti informacije o karakteristikama koje bi podrazumijevale odgovornost tvrtke Continental Adria pnevmatike d. o. o., bilo izričito ili implicirano, uključujući trenutačnu valjanost, točnost, potpunost i kvalitetu dotičnih podataka.

Tvrtka Continental Adria pnevmatike d. o. o. ne preuzima nikakvu odgovornost vezanu uz svoje web-mjesto. Ovime se isključuje odgovornost za bilo kakav izravni ili neizravni gubitak/štetu, potraživanja za naknadu štete i/ili posljedične štete bilo koje vrste i bez obzira na pravnu osnovu koja je nastala kao rezultat vašeg pristupa ili uporabe web-mjesta, a posebice uključujući zarazu vašeg računalnog okruženja virusima.

Postojanje i ispunjavanje obveza i odgovornost tvrtke Continental Adria pnevmatike d. o. o. za proizvode i usluge Continental isključivo se uređuju odgovarajućim ugovornim sporazumima, sklopljenima u tom smislu vezano uz trenutačnu verziju standardnih odredbi i uvjeta tvrtke Continental Adria pnevmatike d. o. o., koji se primjenjuju u svakom slučaju.

Obavijest o vanjskim poveznicama

Naša ponuda sadrži poveznice na vanjske web lokacije koje pripadaju trećim stranama nad čijim sadržajem nemamo utjecaja. Stoga ne možemo prihvatiti odgovornost za ovaj drugi sadržaj. Pružatelj usluga ili operater stranice uvijek je odgovoran za sadržaj povezanih stranica. Povezane stranice provjeravaju se radi mogućih povreda zakona u vrijeme kreiranja poveznica. Nezakonski sadržaj nije uočen u vrijeme kreiranja poveznica. Međutim, stalna provjera sadržaja na povezanim stranicama nije nerazumna bez konkretne naznake na povredu zakona. Momentalno ćemo ukloniti poveznice ako se utvrdi kršenje zakona.

Svjetska dostupnost proizvoda

Na web-mjestu se mogu nalaziti proizvodi Continental kojih još nema u vašoj zemlji. Prisutnost takvih informacija na ovome web-mjestu ne podrazumijeva namjeru tvrtke Continental Adria pnevmatike d. o. o. da objavi da će proizvod biti dostupan u cijelome svijetu. Zatražite od prodavača ili zastupnika proizvoda Continental više informacija o budućim planovima za proizvode koji vam još nisu dostupni.

Trgovačke marke i autorska prava

Trgovačke marke i logotipovi ("trademarks") koji se mogu vidjeti na ovome web-mjestu vlasništvo su tvrtke Continental Adria pnevmatike d. o. o. ili njezinih podružnica. Nijednu informaciju na ovome web-mjestu ne treba tumačiti kao dodjelu licencije ili dopuštenje uporabe zaštitnih znakova. Za to je potrebno izričito pisano odobrenje tvrtke Continental Adria pnevmatike d. o. o.. Strogo se zabranjuje neovlaštena uporaba ovih trgovačkih marki.. Tvrtka Continental Adria pnevmatike d. o. o. svoje će pravo intelektualnog vlasništva širom svijeta primjenjivati sukladno zakonima koji se primjenjuju u svakom slučaju.

Autorska prava © 2018 Continental Adria pnevmatike d. o. o.. Sva prava pridržana. Svi tekstovi, grafike, animacije, videozapisi, glazba, zvukovi i drugi materijali na ovome web-mjestu vlasništvo su tvrtke Continental Adria pnevmatike d. o. o. ili njezinih podružnica. Tvrtka Continental Adria pnevmatike d. o. o. posjeduje autorsko pravo za odabir, koordinaciju i raspored materijala na ovome web-mjestu. Ti se materijali ne smiju kopirati za komercijalnu uporabu ili distribuciju. Ne smije ih se modificirati ni prilagođavati drugim web-mjestima.