# CO₂ utslipp og VECTO

Forandringen kommer. Vi er klare, er du?

Alt om CO₂ utslipp og VECTO

Det er aksjonens år.

For å holde verden i bevegelse, må vi alle ta grep og investere i endring i dag. Ikke bare for å tjene på å være konkurransedyktig i fremtiden, men fremfor alt for å leve på en sunnere planet. Derfor er det viktig å redusere drivstofforbruket og dermed CO₂-utslippene. For å bekjempe klimaendringene i tråd med Parisavtalen er de første CO2-utslippsreglene for nye tunge kjøretøyer (HDV) innført. Disse vil bety at gjennomsnittlig CO₂-utslipp fra nye tunge kjøretøy reduseres med 15 % innen 2025 og med 30 % innen 2030 sammenlignet med 2019/2020. For å sikre at reduksjonsmålene nås, har EU-kommisjonen introdusert et simuleringsverktøy kalt VECTO – forkortelse for Vehicle Energy Consumption Calculation Tool.

Lær mer om reglene for CO₂-utslipp, VECTO og hvorfor det er så viktig

Europas første karbondioksid (CO₂)-forskrifter for tunge kjøretøyer (HDV) har et enkelt mål: å radikalt redusere CO₂-utslipp fra lastebiler, busser og busser. For å sikre at disse reduksjonsmålene nås, har EU-kommisjonen introdusert et datastøttet simuleringsverktøy kalt VECTO – forkortelse for Vehicle Energy Consumption Calculation Tool. Med VECTO kan kjøretøyprodusentene simulere drivstofforbruket og dermed karbondioksidutslippene fra ulike tunge kjøretøykonfigurasjoner.

Hvordan vil din transportvirksomhet bli påvirket?

Det nye regelverket skal redusere utslipp av karbondioksid (CO2). For å oppnå dette må lastebilprodusenter investere i utvikling av teknologi som gjør kjøretøyene deres mer drivstoffeffektive, fordi drivstofforbruket er direkte knyttet til utslipp. Dette vil ikke bare føre til at flåten din bruker mindre drivstoff i fremtiden; det vil også gi større åpenhet når det gjelder individuelle kjøretøykonfigurasjoner.

Hvilke kjøretøykonfigurasjoner er berørt?

Forskriften gjelder for et stort utvalg lastebiler - fra to aksler og oppover og enten stive eller leddede. Kjøretøyer som disse bidrar med 70 % av de totale CO₂-utslippene fra tunge kjøretøyer. Regelverket blir fortløpende gjennomgått og utvidet til ytterligere lastebil-, tilhenger-, buss- og busskonfigurasjoner og kjøretøygrupper. Ytterligere forskrifter trådte i kraft i januar 2020.

Visste du at...

Nivået på CO₂-utslipp er direkte relatert til drivstofforbruket. De tre hovedfaktorene som påvirker drivstofforbruk og utslipp er kjøretøyets motor, den aerodynamiske motstanden og rullemotstanden til dekkene.

3 hovedfaktorer som påvirker drivstofforbruk og CO₂-utslipp: motor, aerodynamikk og rullemotstanden til dekkene.