# CO₂ utslipp og VECTO

Forandringen kommer. Vi er klare, er du?

Alt om CO₂ utslipp og VECTO

Det er aksjonens år.

For å holde verden i bevegelse, må vi alle ta grep og investere i endring i dag. Ikke bare for å tjene på å være konkurransedyktig i fremtiden, men fremfor alt for å leve på en sunnere planet. Derfor er det viktig å redusere drivstofforbruket og dermed CO₂-utslippene. For å bekjempe klimaendringene i tråd med Parisavtalen er de første CO2-utslippsreglene for nye tunge kjøretøyer (HDV) innført. Disse vil bety at gjennomsnittlig CO₂-utslipp fra nye tunge kjøretøy reduseres med 15 % innen 2025 og med 30 % innen 2030 sammenlignet med 2019/2020. For å sikre at reduksjonsmålene nås, har EU-kommisjonen introdusert et simuleringsverktøy kalt VECTO – forkortelse for Vehicle Energy Consumption Calculation Tool.

Lær mer om reglene for CO₂-utslipp, VECTO og hvorfor det er så viktig

Europas første karbondioksid (CO₂)-forskrifter for tunge kjøretøyer (HDV) har et enkelt mål: å radikalt redusere CO₂-utslipp fra lastebiler, busser og busser. For å sikre at disse reduksjonsmålene nås, har EU-kommisjonen introdusert et datastøttet simuleringsverktøy kalt VECTO – forkortelse for Vehicle Energy Consumption Calculation Tool. Med VECTO kan kjøretøyprodusentene simulere drivstofforbruket og dermed karbondioksidutslippene fra ulike tunge kjøretøykonfigurasjoner.

These different parameters effect the fuel consumption of trucks.
A fleet manager wearing glases at the door of his office

Hvordan vil din transportvirksomhet bli påvirket?

Det nye regelverket skal redusere utslipp av karbondioksid (CO2). For å oppnå dette må lastebilprodusenter investere i utvikling av teknologi som gjør kjøretøyene deres mer drivstoffeffektive, fordi drivstofforbruket er direkte knyttet til utslipp. Dette vil ikke bare føre til at flåten din bruker mindre drivstoff i fremtiden; det vil også gi større åpenhet når det gjelder individuelle kjøretøykonfigurasjoner.

Hvilke kjøretøykonfigurasjoner er berørt?

Forskriften gjelder for et stort utvalg lastebiler - fra to aksler og oppover og enten stive eller leddede. Kjøretøyer som disse bidrar med 70 % av de totale CO₂-utslippene fra tunge kjøretøyer. Regelverket blir fortløpende gjennomgått og utvidet til ytterligere lastebil-, tilhenger-, buss- og busskonfigurasjoner og kjøretøygrupper. Ytterligere forskrifter trådte i kraft i januar 2020.

Visste du at...

Nivået på CO₂-utslipp er direkte relatert til drivstofforbruket. De tre hovedfaktorene som påvirker drivstofforbruk og utslipp er kjøretøyets motor, den aerodynamiske motstanden og rullemotstanden til dekkene.

3 hovedfaktorer som påvirker drivstofforbruk og CO₂-utslipp: motor, aerodynamikk og rullemotstanden til dekkene.

engine, aerodynamics and the rolling resistance of tires affect fuel consumption and CO₂ emissions