You are currently at our Norway website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

Juridiske vilkår

Bruk av nettsteder, produktansvar

Informasjonen på disse nettstedene er ikke bindende og leveres eksklusivt for informasjonsformål. Den er kun av informativ art og representerer ikke tilbud som definert i de relevante lovbestemmelsene. Mer detaljert informasjon og kontraktsvilkår kan fås fra relevant autorisert forhandler. Det er ikke mulig for en kontrakt relatert til varer presentert å oppstå basert på informasjon på nettstedet.

Informasjonen på disse nettstedene og produktene og tjenestene beskrevet i dem kan endres eller oppdateres av Continental Dekk Norge AS når som helst uten forvarsel. Med mindre det er uttrykkelig angitt andre steder, inneholder ikke Continental Dekk Norge AS sine nettsteder noen garantier eller informasjon om egenskaper på noen som helst måte som fører til ansvar for Continental Dekk Norge AS, enten uttrykt eller implisert, inkludert med hensyn til gjeldende gyldighet, nøyaktighet, fullstendighet og kvalitet på den aktuelle informasjonen.

Continental Dekk Norge AS godtar ikke noe ansvar i forbindelse med deres nettsteder. Ansvar for direkte eller indirekte tap/skade, krav om kompensasjon og/eller følgeskade uansett form og uansett rettsgrunnlag, oppstått som et resultat av din tilgang til eller bruk av nettstedene, spesielt inkludert infeksjon av datamaskinmiljøet ditt med virus, er herved utelukket.

Eksistens og innfrielse av forpliktelser og Continental Dekk Norge AS sitt ansvar for Continental-produkter og -tjenester er eksklusivt styrt av de respektive kontraktsavtalene som er inngått med hensyn til dem i forbindelse med den gjeldende versjonen av Continental Dekk Norge AS sine standardvilkår og -betingelser som gjelder i hvert tilfelle.

Merknad om eksterne koblinger

Tilbudet vårt inneholder koblinger til eksterne nettsteder som tilhører tredjeparter, som vi ikke har noen innvirkning på med tanke på innhold. Derfor påtar vi oss heller ikke noe ansvar for slikt annet innhold. Siden til den aktuelle leverandøren eller operatøren er alltid ansvarlig for innholdet på de sammenkoblede sidene. De sammenkoblede sidene har blitt kontrollert for mulige lovbrudd på det tidspunktet koblingen ble opprettet. Det ble ikke oppdaget ulovlig innhold på det tidspunktet koblingene ble opprettet. Pågående inspeksjon av innholdet på de sammenkoblede sidene er imidlertid ikke rimelig uten konkret indikasjon på lovbrudd. Vi vil straks fjerne relevante koblinger dersom noen av disse bryter loven.

Produkt tilgjengelig over hele verden

Dette nettstedet kan inneholde informasjon om Continental-produkter som ennå ikke er tilgjengelig i ditt land. Tilstedeværelse av slik informasjon på dette nettstedet impliserer ikke en intensjon fra Continental Dekk Norge om å kunngjøre at produktet blir gjort tilgjengelig over hele verden. Be din Continental-forhandler eller -representant om mer informasjon om fremtidige planer for produkter som ikke er tilgjengelige for deg ennå.

Varemerker og opphavsrett

Varemerkene og logoene ("varemerker") som er å se på disse nettstedene, er eiendommen til Continental Dekk Norge AS eller dets datterselskaper. Ingen informasjon på disse nettstedene skal tolkes som å gi lisenser eller tillatelser til å bruke varemerker. Til dette kreves uttrykkelig skriftlig samtykke fra Continental Dekk Norge AS. Uautorisert bruk av disse varemerkene er strengt forbudt. Continental Dekk Norge AS vil hevde sine immatrielle rettigheter over hele verden med forbehold om gjeldende lover i hvert tilfelle.

Copyright© 2018 Continental Dekk Norge AS. Alle rettigheter forbeholt. All tekst, bilder, grafikk, animasjoner, videoer, musikk, lyder og andre materialer på disse nettstedene er underlagt opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for Continental Dekk Norge AS og dets datterselskaper. Continental Dekk Norge AS eier opphavsretten til valg, koordinering og ordning av materialene på dette nettstedet. Disse materialene kan ikke kopieres for kommersiell bruk eller distribusjon. De kan verken endres eller videreføres til andre nettsteder.