# Dekkfakta

EU dekketikett

EU dekketikett - Hva du må vite?

Alle dekk solgt i EU og EØS er pålagt merking av dekkene. Den nye EU dekketikett-reguleringen gjeldeer fra 1. mai 2021, og inkluderer nå også nye lastebildekk. Den nye merkingen gir mer omfattende informasjon om dekket med objektiv, pålitelig og sammenliknbare ytelseskriterier: rullemotstand - derav energi og drivstoffeffektivitet, våtgrep og ekstern rullestøy. I tillegg også kan den også være merket med piktogrammer som indikerer dekkets egnethet for snøgrep (3PMSF) og isgrep hvor sistnevnte kun gjelder personbildekk.

Den nye reguleringen for merking gjelder nye dekk for personbiler, busser og lastebiler. Du kan finne mer informasjon om den nye reguleringen på den offisielle nettsiden til EU-kommisjonen.

EU dekketikett

Forståelse av EU etiketten og piktogrammene hjelper førere og flåteansvarlige med å ta informerte beslutninger om dekkrelatert veisikkerhet, lavere CO2 utslipp, og bedre drivstofføkonomi.

Merk at besparelser i drivstoff/energi og veisikkerhet i stor grad er avhengig av vei- og værforhold, type kjøretøy og spesielt kjørestil. 

Hvordan lese den nye EU Dekketiketten

Merkingen har piktogrammer som er lette å forstå som gir informasjon om følgende tre essensielle aspekter ved et dekks ytelse.

1. Våtgrep

Sikkert grep ved vått veidekke er essensielt for trygg og sikker kjøring. Merkingen av våtgrep indikerer hvor godt dekket vil prestere i våte forhold, med ytelse gradert fra klasse A ned til klasse E. En høy gradering betyr kort bremseavstand på vått veidekke.

Sikkert grep ved vått veidekke er essensielt for trygg og sikker kjøring.

2. Drivstoffeffektivitet

Avhengig av rullemotstanden i dekket vil drivstoffeffektiviteten rangeres fra klasse A (best) helt ned til klasse E. Forbruk av drivstoff spiller en viktig rolle både fra et økonomisk og miljømessig ståsted. Dette fordi lavere forbruk av drivstoff har en positiv effekt på kjøretøyets fotavtrykk på miljøet, spesielt for tyngre kjøretøy.

Avhengig av rullemotstanden i dekket vil drivstoffeffektiviteten rangeres fra klasse A (best) helt ned til klasse E

3. Støynivå

Dette er den eksterne rullemotstanden generert av dekket målt i decibel. Etiketten viser en støygradering fra klasse A ned til klasse C.

Etiketten viser en støygradering fra klasse A ned til klasse C.

Ekstra piktogrammer for snø- og isgrep

I tillegg til standardetiketten er det også piktogrammer (hvis gjeldende) relatert til ytelse på snø (3PMSF) og/eller grep på isete forhold (kun for personbiler/C1 dekk).

Piktogrammet for snøgrep (3PMSF) vil vises for vinterdekk og helårsdekk testet under de definerte vinterforholdene som leverer i tråd med den påkrevde ytelsen på snø.

Eu etikett - Piktogram for snø- og isgrep

Det nye piktogrammet for isgrep vil vises på vinterdekk med utmerket ytelse på is bekreftet fra en egen test for dette. Disse dekkene er spesielt utviklet for veioverflater dekket med is og pakket snø, og burde bare brukes i forhold dette er nødvendig (som Norden). Bruk av dekk med merkingen for isgrep i mindre krevende vinterforhold (som vått og varmere temperaturer) kan resultere i en ikke-optimal ytelse spesielt med tanke på våtgrep, kjørehåndtering og slitasje.

Hvordan er rullemotstanden knyttet til energi- og drivstoffeffektivitet?

Når dekkene dine roterer vil de også flekse mot og vekk fra veibanen som fører til tap av energi. Mengden av tapt energi henger sammen med rullemotstanden i dekket.

Dekk med lav rullemotstand er mest energieffektive. Det betyr at det kreves mindre energi - derav mindre drivstoff/elektrisitet - for å bevege kjøretøyet.

Siden dekkene kan stå for mellom 20%  og 30% av et kjøretøy sitt forbruk av drivstoff, vil valget av dekk som er mer energieffektive føre til direkte besparelser av drivstoffkostnader.

Tips for effektiv kjøring

For forbedret energi- og drivstoffeffektivitet, i tillegg til større sikkerhet langs veien vurder følgende:

  • Miljøorientert kjøring kan bedydelig redusere forbruket av drivstoff og energi
  • Følg opp lufttrykket i dekkene dine jevnlig; lavt lufttrykk øker forbruket av drivstoff og påvirker også bremseytelsen
  • Hold alltid en trygg avstand til kjøretøyet foran deg
  • Se etter tegn til ujevn slitasje på dekkene, spesielt langs kantene på fordekkene
  • Ujevn slitasje kan indikere et problem med sporing eller dempere som kan øke forbruket av drivstoff og økt dekkslitasje
  • Følg kjøretøyprodusentens vedlikeholdsanbefalinger
  • Ekstra vekt øker forbruket av drivstoff; rydd regelmessig ut ikke-essensielle gjenstander av bilen din.