# CO₂ utslipp og VECTO

Rullemotstand

Hvorfor rullemotstand er nøkkelen til å kutte CO2-utslipp

Nøkkelen til å kutte CO2-utslipp

Å redusere utslipp av karbondioksid (CO2) er et sentralt mål for land og industrier når verden bestreber seg på å bekjempe klimaendringer. Transformering av transport vil spille en stor rolle, fra å forbedre drivstoffeffektiviteten til eksisterende biler, lastebiler og fly, til å introdusere nye elektriske kjøretøy og infrastruktur. Når det gjelder lastebiler, kan et dekks rullemotstand påvirke drivstofforbruket og CO2-utslippene betydelig.

Hvilken rolle spiller lastebiler i klimaendringene?

1. Menneskeskapte klimagassutslipp (GHG), inkludert utslipp fra karbondioksid, er en av de største bidragsyterne til global oppvarming. Transportsektoren er en av hovedkildene til disse utslippene, hovedsakelig på grunn av behovet for å brenne fossilt brensel for å drive biler, fly, skip, tog, lastebiler og andre kjøretøy. For eksempel utgjorde klimagassutslipp fra tunge kjøretøy (HDV) i EU 5 % av de totale utslippene, en femtedel av alle transportutslipp og rundt en fjerdedel av utslippene fra veitransport i 2014.

2. For å bekjempe dette planlegger EU å redusere klimagassutslippene med minst 40 % under 1990-nivået innen 2030, ettersom det ser ut til å bli det første klimanøytrale kontinentet innen 2050. Spesielt for transportsektoren er målet å redusere utslipp med gjennomsnittlig 15 % fra 2025 og med 30 % fra 2030. Det skal bemerkes at en ny klimamålplan for 2030, som nå er til behandling, foreslår å øke reduksjonen av de totale klimagassutslippene til minst 55 %. under 1990-nivåer innen 2030.

3. En av tingene EU bruker for å nå målet om å redusere HDV-utslipp er Vehicle Energy Consumption calculation Tool (VECTO). Siden januar 2019 har kjøretøyprodusenter vært pålagt å bruke VECTO for å beregne drivstofforbruket og CO2-utslippene til alle nye HDV-er. VECTO vurderer et bredt spekter av data for å gjøre sin beregning. Disse parameterne inkluderer: kjøretøytype og vekt; aerodynamikk; motor- og dekkegenskaper; gireffektivitet og akselkonfigurasjon.

Lastebiler med dekk med lav rullemotstand Lastebiler med dekk med lav rullemotstand

Hvordan er rullemotstand knyttet til CO2-utslipp?

Dekkets rullemotstand, som kan defineres som mengden energi et dekk bruker over en viss avstand, er en av fem krefter som må overvinnes for at et kjøretøy skal bevege seg fremover. Det er avgjørende for debatten om å redusere CO2-utslipp fordi rullemotstand står for opptil en tredjedel av en lastebils drivstofforbruk. Jo mer drivstoff et kjøretøy bruker, jo mer CO2 slipper det ut. Ifølge EU vil CO2-utslippene fra tunge kjøretøy øke med opptil 10 % mellom 2010 og 2030 uten ytterligere tiltak. Den gode nyheten er at det er mulig å redusere et dekks rullemotstand og dermed redusere rullemotstanden CO2-utslipp.

Lastebildekk med lav rullemotstand Lastebildekk med lav rullemotstand

Hvordan kan du redusere rullemotstanden?

Det er en rekke faktorer som påvirker rullemotstanden:

  • Utformingen, slitebanen og trykket til selve dekket
  • Lasten og fordelingen av kjøretøyet 
  • Overflaten av veien
  • Været 

Den viktigste faktoren for å redusere rullemotstanden gjelder hysterese – prosessen som skjer når et dekk bøyer seg når det møter veibanen, noe som fører til et tap av energi som hemmer fremdriften. 

Viktige ting å vurdere inkluderer: montering av dekk som passer best til oppdragsprofilen din, optimalt dekktrykk og sørg for at hjulene er riktig justert. Ved siden av regelmessige vedlikeholdskontroller kan disse endringene forbedre rullemotstanden, redusere drivstofforbruket og redusere CO2-utslippene.