# CO₂-utslipp og VECTO

Påvirkning på din virksomhet

Vil det nye regelverket og VECTO være relevant for din virksomhet?

Kort sagt: Bedriften din vil dra nytte av større åpenhet og forbedret drivstoffeffektivitet.

Det nye regelverket skal redusere utslipp av karbondioksid (CO2). For å oppnå dette må lastebilprodusenter investere i utvikling av teknologi som gjør kjøretøyene deres mer drivstoffeffektive, fordi drivstofforbruket er direkte knyttet til utslipp. Standardisering av hvordan CO₂-utslipp fra tunge kjøretøy måles gjennom VECTO bør ha noen store fordeler for flåtene. Det viktigste er at den har potensial til å redusere driftskostnadene og vil føre til at flåten din bruker mindre drivstoff og slipper ut mindre CO₂.

Samtidig vil VECTO gi større åpenhet når det gjelder å sammenligne ulike kjøretøykonfigurasjoner. Mens gjeldende regelverk retter seg mot lastebilprodusenter, forventes ytterligere forskrifter som vil påvirke flåteoperatører om ikke lenge.

Forbedre drivstoffeffektiviteten

Ved å oppmuntre produsenter til å kutte utslippene fra kjøretøyene sine, vil CO2-reduksjonsprogrammet (EU-forordning 2019/1242) og VECTO resultere i utvikling av drivstoffbesparende teknologier. Enten det fører til at flere lastebiler er avhengige av hybride drivsystemer eller ytterligere reduksjoner i rullemotstanden til dekkene, er resultatet det samme: lavere driftskostnader for flåter.

Ifølge European Automobile Manufacturers' Association (ACEA), som også sier at drivstoff utgjør 30 % av de totale driftskostnadene: «Drivstoffeffektivitet er en av de viktigste konkurransefaktorene ved utvikling og salg av lastebiler og busser. Derfor sikrer markedskreftene kontinuerlig fremgang i drivstofføkonomi og reduksjon av CO2-utslipp.»

De nye CO2-reduksjonsmålene vil legge enda større vekt på dette, samtidig som de påvirker innkjøpsprosessen. Til nå har operatører av tunge kjøretøy syntes det er forvirrende å kjøpe det riktige kjøretøyet for virksomheten deres. Det er et stort utvalg av kjøretøy tilgjengelig og ingen generell målestokk for å dømme en mot en annen.

A Truck passes a gas station during night.

Større åpenhet og kontroll

En av de største fordelene med VECTO vil være å introdusere åpenhet i lastebilkjøpsprosessen og gi kjøperen mer kontroll. Data matet inn i VECTO-simuleringen av alle produsenter vil bli sertifisert ved hjelp av de samme prosessene. Kjøretøyets drivstofforbruk vil bli sikkerhetskopiert med sertifiserte komparative data, da VECTO vil vise resultatene for ulike konfigurasjoner av drivstoffbesparende utstyr. Dette betyr at kjøpere får en «kundeinformasjonsfil» fra forhandleren sin med hvert nytt kjøretøy. Referansetallene for forbruk og CO2-utslipp gjør det mulig for kjøpere å nøyaktig sammenligne lignende lastebiler hos forhandleren.

Siden dataene også inkluderer rullemotstandstallene for alle dekkene på kjøretøyene, vil kjøpere kunne bruke denne informasjonen til å spesifisere sine lastebiler i henhold til type arbeid de skal utføre og se hvilke dekk som er best egnet, da dette nettopp er mye avhenger av oppdragsprofilen til en flåte.

EU-kommisjonens håp er at markedet skal bli mer selvregulerende. Lastebiler som sluker mer gass vil bli faset ut ettersom salget går ned. Renere lastebiler vil være mer vellykkede, og føre til mer innovasjon fra produsenter når de prøver å selge mer drivstoffeffektive kjøretøy. Men den virkelige vinneren vil være oss alle og miljøet, takket være de betydelig lavere karbondioksidutslippene.

A fleet manager wearing glases at the door of his office