# CO₂-utslipp og VECTO

VECTO raskt forklart

CO₂-forskrifter og VECTO

Avskrift

Når det gjelder effektiv transport, er lastebiler ryggraden i økonomien vår. Men: Veitransporten øker, utslippene øker. Og med lastebiler og busser som står for rundt en fjerdedel av alle CO₂-utslipp fra veitransport, er det viktig å redusere drivstofforbruket – og dermed redusere utslippene. For at du skal forbli konkurransedyktig. Og for en sunn planet.

Derfor har EU innført nye regler for lastebilprodusenter. Disse vil bety å redusere gjennomsnittlig CO₂-utslipp fra nye tunge kjøretøyer med 15 % innen 2025 og med 30 % innen 2030. Hvis produsentene ikke overholder kravene, vil de pådra seg straffer for hvert kjøretøy. Og mens gjeldende regelverk først og fremst er rettet mot lastebilprodusenter, forventes ytterligere forskrifter som vil påvirke flåteoperatører om kort tid. For å sikre at reduksjonsmålene nås, har EU utviklet et obligatorisk simuleringsverktøy kalt VECTO.

Med VECTO kan kjøretøyprodusenter simulere CO₂-utslipp og drivstofforbruk for individuelle lastebilkonfigurasjoner. Som input bruker verktøyet en rekke standardiserte parametere – parametere som simulert kjøreatferd, motorytelse, aerodynamisk luftmotstand og dekks rullemotstand. Dette vil gi større innsikt i utslipp og drivstofforbruk for ulike kjøretøykonfigurasjoner og ha en positiv innvirkning på drivstoffeffektiviteten til hele flåten din.

Når det gjelder dekk, er rullemotstand en av hovedfaktorene som påvirker drivstoffkostnadene – som kan utgjøre opptil 30 % av dine totale flåteutgifter. Og selv om dekkeffektivitet er viktig når du kjøper nye lastebildekk, er det andre like viktige dekkrelaterte ytelsesfaktorer som i stor grad avhenger av oppdragsprofilen til flåten din. Riktig dekk for din bedrift? Vi hjelper deg å velge.