# CO₂ utslipp og VECTO

Mer om CO₂ utslipp og VECTO

Alt du trenger å vite om de nye CO₂-utslippsforskriftene for tunge kjøretøyer og VECTO.

Hva er de nye CO2-utslippsreglene?

Europas første karbondioksid (CO2)-regulering for tunge kjøretøyer har et veldig enkelt mål: radikalt redusere CO2-utslipp fra lastebiler, busser og busser.

For å oppnå dette i hele EU trådte Europaparlamentets forordning (EU) 2019/1242 i kraft 14. august 2019. Den er utformet for å utfylle utslippsstandarder for personbiler og hjelpe veitransportindustrien med å bekjempe klimaendringer i tråd med Paris Avtale.

Som Europaparlamentet forklarer: «Det gir en klar vei for reduksjoner av CO2-utslipp fra veitransportsektoren og bidrar til det bindende målet om minst 40 % innenlandsk reduksjon i klimagassutslippene for hele økonomien innen 2030 sammenlignet med 1990.»

Logistics center in industrial city zone from above. Aerial view of trucks loading at logistic center

Ambisiøse mål

For å nå målet krever forordningen at kjøretøyprodusenter (OEM-er) setter flåteomfattende CO2-utslippsmål for kjøretøyene sine. Innen 2025 vil disse kreve 15 % reduksjon i gjennomsnittlig CO2-utslipp fra tunge kjøretøy sammenlignet med 2019-2020. Innen 2030 må disse utslippene ha redusert med 30 % sammenlignet med 2019-2020.

Large trucks account for up to 70% of the total emissions from heavy-duty vehicles.

I utgangspunktet gjaldt dette kun lastebiler med en maksimal totalvekt på 16 tonn eller mer, produsert fra januar 2019 og utover. Fra januar 2020 er også lette leveringsbiler med en totalvekt på 7,5 tonn eller mer inkludert.

Forskriften gjelder for et enormt utvalg lastebiler – fra to aksler og oppover. Kjøretøyer som disse bidrar med 70 % av de totale CO2-utslippene fra tunge kjøretøy. Innen utgangen av 2022 vil forskriften være revidert og trolig utvidet til også å omfatte tilhengere og busser.

Målet er enkelt. I følge EU-parlamentet: "En slik trinnvis tilnærming (også) gir et klart og tidlig signal til industrien om å akselerere markedsintroduksjonen av energieffektive teknologier og tunge kjøretøy med null- og lavutslipp."

OEM-er hvis gjennomsnittlige utslipp overstiger vil bli straffet med utslippsgjeld.

Trucks, buses and coaches account for 6% of total EU carbon emissions.

Hvorfor er de nye CO2-utslippsforskriftene viktige?

Vår avhengighet av veitransport gjør at lastebiler og busser genererer 6 % av alle EUs karbonutslipp. De utgjør nesten en fjerdedel av de totale karbondioksidutslippene fra veitransport (CO2).

Og disse utslippene er på vei oppover. Etterspørselen etter veitransport – en industri kjent for sin avhengighet av fossilt brensel – øker. EU-parlamentet hevder allerede at 25 % av EUs CO₂-utslipp fra transport genereres av tunge kjøretøyer. I følge EU-kommisjonen: "Uten ytterligere tiltak forventes andelen CO2-utslipp fra tunge kjøretøy å vokse med rundt 9 % mellom 2010 og 2030." Til tross for disse fakta har det til nå ikke vært krav om reduksjon av CO2-utslipp for tunge kjøretøyer. Det må utvilsomt være slik som Europaparlamentet konkluderte med i 2019: «For å bidra til målene i Parisavtalen, må transformasjonen av hele transportsektoren mot nullutslipp fremskyndes.»

Parisavtalen innenfor FNs rammekonvensjon om klimaendringer (UNFCCC) ble undertegnet i 2016. Dens intensjon er å begrense den gjennomsnittlige globale temperaturøkningen fra førindustrielt nivå til under 1,5°C.

Redusere utslipp

For å klare dette må karbondioksidutslippene kuttes radikalt. Hvis EU skal oppnå en reduksjon på 60 % fra 1990-nivået innen 2050, er det avgjørende å fokusere på tunge kjøretøyer.

Itillegg til disse miljøhensynene har det andre fordeler å gjøre tunge kjøretøy mer effektive. Å oppmuntre produsenter til å redusere CO2-utslippene til sine nye kjøretøy samtidig som de utvikler nye kjøretøyer med null utslippsutslipp, vil forbedre konkurranseevnen til europeiske bilprodusenter på det globale markedet.

Ytterligere fordeler

Gjennomsiktigheten forskriften gir vil la transportselskaper umiddelbart sammenligne tilbud fra forskjellige produsenter. Dette vil hjelpe dem til å ta bedre informerte kjøpsbeslutninger. Det burde igjen redusere drivstoffregningen som for de fleste HDV-er utgjør omtrent en tredjedel (30 %) av de totale driftskostnadene.

A Truck passes a gas station during night.

Hva er VECTO og hvorfor oppsto det?

Å komme opp med en forskrift er den enkle biten. Å komme opp med et middel for å håndheve det er ikke fullt så enkelt. Og det er derfor VECTO har vært årevis under utvikling. Kort for Vehicle Energy Consumption Calculation Tool, VECTO er et dataassistert simuleringsprogram. Det er utviklet av EU-kommisjonen for å bruke en rekke parametere for å beregne et tungt kjøretøys drivstofforbruk og dermed karbondioksidutslipp.

Mangfold av kjøretøy

Før 2019 var det ingen måte å måle eksosutslipp fra lastebiler nøyaktig. De skadelige utslippene fra motorene deres ble vurdert. Men motoren i en leddet lastebil som drar murstein vil bruke mye mer drivstoff og skape mye mer utslipp enn den samme motoren som trekker en tilhengerlast med skumblokker.

Hvis du ikke kan måle utslipp, hvordan håndhever du en forskrift designet for å redusere dem? Kjernen av problemet for lovgivere er at i motsetning til biler, som på et helt grunnleggende nivå er ganske like og brukes på omtrent samme måte, er lastebiler veldig forskjellige.

Som EU-kommisjonen konkluderte, finnes det bokstavelig talt millioner av typer tunge kjøretøy. To modeller kan ha samme motor, men bruker en annen girkasse og har en annen akselkonfigurasjon. De kan ha forskjellige dekk fra en aksel til en annen. Noen aksler kan ha enkelthjul, andre tvillinghjul. Og selvfølgelig skal de brukes til ulike typer arbeid

Simulering

Ettersom VECTO er et simuleringsverktøy, kan det tilpasses for spesifikke lastebiler. Dette betyr at den kan simulere CO2-utslippene og drivstofforbruket til alle lastebiler. Ved å gjøre det er det mulig å vurdere det samlede utslippsnivået på tvers av industrien. Og det gjør det mulig å lage og håndheve lovgivning.

Løsningen og deretter konkluderte forskerne var modellsimulering. Dette gjør at hele kjøretøyet kan vurderes, tar hensyn til alle hovedkomponentene som motor, girkasse og dekk samt hvordan det brukes.

På kort sikt kan produsenter vurdere kjøretøyene sine før de selger dem, og detaljene vil bli publisert for å hjelpe kjøpere med å ta en mer informert beslutning.

Hvordan fungerer VECTO egentlig?

Verktøyet for beregning av kjøretøys energiforbruk – VECTO for kort – er et datasimuleringsprogram. Når dette programmet mates med relevante tunge kjøretøydata, pluss informasjon om hvordan den lastebilen er konfigurert og brukt, vil det kjøre en simulering for å beregne kjøretøyets drivstofforbruk og CO2-utslipp.

Dette gjør at CO2-utslipp kan beregnes mer nøyaktig for et mye større antall kjøretøy enn ved å utføre en enkel fysisk test.

Kjøretøydata som VECTO trenger

  • Kjøretøykategori: Er det en stiv lastebil eller en bergingsbil?
  • Akselkonfigurasjon: Hvor mange aksler har kjøretøyet og hva er drivkonfigurasjonen? Jo flere hjul som drives, jo større er drivstofforbruket generelt.
These different parameters effect the fuel consumption of trucks.
  • Vekt: Hva er den maksimale driftsvekten til kjøretøyet, inkludert chassis, karosseri, motor, væsker, drivstoff, sjåfør og passasjerer, tilhenger og nyttelast? Hva er dens tjenestevekt, dvs. uten sjåfør, passasjerer eller last? 
  • Dekk: Hva er deres størrelse og rullemotstandskoeffisient osv.
  • Motoregenskaper: Hva er motorkapasiteten, drivstoffkartet og fulllastkurven? 
  • Girkasse: Hvilken type girkasse og sluttdrift har kjøretøyet? Hva er girforholdene og hva er friksjonstapene? 
  • Hjelpeutstyr: Hvilket annet utstyr driver kjøretøyets motor, som klimaanlegg, rattpumpe, kjølevifte og luftkompressor, og hvor mye strøm trekker de?

Hvordan kjøretøyet brukes

For å resultere i en nøyaktig sammenlikningsgrunnlag, brukes et utvalg standardiserte og realistiske parametere for ruter og brukstyper for følgende:

  • Sjåførens oppførsel: Hva er rutetypen? Langdistanse (få stopp ved konstant hastighet), regional distribusjon (flere stopp, variabel hastighet) eller urban (flere stopp, lav hastighet). Og hva er bremse-, akselerasjons- og hastighetsprofilens egenskaper og girskiftestrategien? 
  • Nyttelast: Hvor mye vekt bærer kjøretøyet og hvor og hvordan er dette fordelt? 
  • Kjøretøykonfigurasjon: Hvis kjøretøyet er en leddet lastebil, hvilke lastebil- og tilhengerkombinasjoner kan den brukes med?

Hvorfor er dette nødvendig?

På kort sikt vil VECTO-verktøyet bli brukt av kjøretøyprodusentene (OEM). De vil bruke informasjonen til å lage en kundeinformasjonsfil. Hos forhandlerne vil dette innarbeides i salgssystemet slik at kundene umiddelbart kan sammenligne ytelsen til ulike kjøretøy. Når de kjøper et kjøretøy, mottar de en kopi av kundeinformasjonsfilen for deres spesifikke kjøretøy.

VECTO vil også hjelpe OEM-er med å måle hvor godt de ulike teknologiene de utvikler fungerer i den virkelige verden, da de vil være i stand til å utføre nøyaktige "før" og "etter" sammenligninger. Og selvfølgelig vil de kunne jobbe tett med sine leverandører om nye produkter som dekk med lav rullemotstand.