# Teknologi og innovasjon

Innkjøp av ansvarlig naturgummi

Lær mer om Continentals planer for bærekraftig og ansvarlig innkjøp av naturgummi

Tire made from PET bottles

Continental har lenge vært aktivt forpliktet til større åpenhet og bærekraft langs sine globale forsyningskjeder. Vi etterstreber konkrete forbedringer gjennom en helhetlig tilnærming. Det er grunnen til at vi driver et bredt spekter av aktiviteter for å hente alle råvarer på en ansvarlig måte senest i 2050. Innen 2030 ønsker vi å hente all naturgummi vi bruker fra bærekraftig opprinnelse.

Continental anser naturgummi for å være bærekraftig hentet dersom, basert på due diligence-systemet vi har definert, miljømessige, sosiale og menneskerettighetsrelaterte risikoer har blitt vurdert, overvåket og minimert innenfor naturgummiforsyningskjeden, fra direkte og indirekte leverandører til småbrukere.

Vi er overbevist om at bare i en felles innsats med alle våre interessenter kan vi redusere risikoer og negative konsekvenser for arbeidere, lokalsamfunn, skoger, biologisk mangfold og jordbruksland. Derfor engasjerer vi oss i forskjellige prosjekter både innenfor og utenfor dekkindustrien, for eksempel vårt prosjekt for å skaffe naturgummi på en bærekraftig måte.

Vi har satt oss ambisiøse mål når det gjelder bærekraft:

 • Inntil senest 2050 er dekkene våre laget av 100 prosent bærekraftige materialer. 
 • Senest i 2050 vil forsyningskjeden vår hos Tyres være 100 prosent karbonnøytral.
Rubber trees

Definisjon av ansvarlig naturgummi

For Continental er ansvarlig innkjøpt naturgummi en fornybar ressurs med en gjennomsiktig forsyningskjede som er ansvarlig hentet gjennom en due diligence-mekanisme for å opprettholde menneskerettigheter, minimere miljøpåvirkninger, forbedre lokalsamfunnets levebrød og produktivitet, samtidig som de har en rettferdig og rettferdig verdikjede.

 • Ivareta arbeidstakerrettigheter 
 • Mangfold og inkludering 
 • Tilstrekkelig og trygt inntak av mat og vann 
 • Respekter arealbruksrettigheter 
 • Ingen korrupsjon
 • Ingen avskoging 
 • Beskyttelse av høy bevaringsverdi og høy karbonlager 
 • Null avfall 
 • Ingen bruk av skadelige kjemikalier
 • Effektiv bruk av naturressurser 
 • Karbonnøytralitet gjennom hele forsyningskjeden
 • Rettferdig fordeling av kostnader og inntekter gjennom verdikjeden
 • Full åpenhet 
 • Due diligence fra gård til fabrikk 
 • Utbedring / Migrasjonsinitiativer 
 • Interessentengasjement

Verktøy og instrumenter bak hvordan Continental sørger for ansvarlig fremskaffet naturgummi

Naturgummi anses som "ansvarlig hentet" av Continental hvis risikoen, basert på vår due diligence-tilnærming, har blitt minimert på de ulike nivåene i forsyningskjeden vår. I vårt due diligence-system har vi definert minimumskriterier i henhold til GPSNR (Global Platform for Sustainable Natural Rubber) som må oppfylles for at en naturgummi skal klassifiseres som "ansvarlig hentet gummi".

Vårt due diligence-system inkluderer flere prosesser og verktøy rettet mot å vurdere, redusere og overvåke miljømessige, sosiale og menneskerettighetsrelaterte risikoer for direkte og indirekte leverandører (oppstrøms forsyningskjede) hele veien til småbrukere. Disse verktøyene inkluderer våre retningslinjer for kjøp av bærekraftig naturgummi, digitale risikoanalysesystemer og verifiserte prosedyrer for selvavsløring.

Som et grunnleggende medlem av Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPNSR) er Continental også aktivt involvert i utviklingen av globale retningslinjer for bærekraftig naturgummi og implementerer konsekvent avtalte retningslinjer.

Continentals retningslinjer for kjøp av bærekraftige naturgummi spesifiserer klare ansvar og forpliktelser for alle våre partnere langs hele verdikjeden for naturgummi.

For å sikre samsvar med de definerte prinsippene i dens relevante innkjøpspolicy, bruker Continental digitale risikoanalysesystemer. For alle direkte og sentralt administrerte leverandører (Tier 1) vurderer vi menneskerettigheter, miljømessige og etiske risikoer i forretnings- og innkjøpsprosessene til våre leverandører, spesielt på grunnlag av verifiserte egenrapporter med hjelp fra tredjepartspartnere.

The Green Tire Concept

For å øke åpenheten og bærekraften langs leverandørkjedene, jobber Continental aktivt med konkurrenter og interessenter i ulike samarbeidende industritilnærminger. For eksempel, som en innovasjonsdriver i naturgummisektoren, har Continental og partnere (Michelin, SMAG) allerede introdusert etableringen av joint venture-selskapet Rubberway for digital risikoanalyse av oppstrøms forsyningskjeden (Tier 1 - Tier X) i 2019.

Allerede siden 2018 har vi vært involvert i et felles prosjekt med det tyske bistandsbyrået GIZ i indonesiske Vest-Kalimantan på Borneo for å forhindre bærekraftsrisiko. Småbønder i naturgummisektoren er opplært til å dyrke høykvalitetsråvarer i samsvar med klart definerte bærekraftskriterier. Målet er å forbedre inntektene til prosjektdeltakerne gjennom høykvalitets naturgummi.

Våre høyt kvalifiserte eksperter har forsket på innovative bærekraftige materialer som naturgummi fra russisk løvetann i mange år. Det sentrale målet med prosjektet Taraxagum er å slutte å importere naturgummi utelukkende fra tropene i fremtiden og å produsere den så nært dekkfabrikkene som mulig for å forhindre pågående avskoging og redusere CO2-utslipp forårsaket av lange transportveier.

Områder hvor dekk lages av Taraxagum. Områder hvor dekk lages av Taraxagum.

Sammen med Security Matters (SMX), et selskap med fokus på digitalisering av fysiske objekter i blokkjeden, jobber vi med å utvikle og teste en markørteknologi for naturgummi. Den spesielle markeringsteknologien, som er videreutviklet av prosjektpartnerne for bruk i naturgummi, skal bidra til enda større transparens og sporbarhet langs hele verdikjeden av dekk og tekniske gummiprodukter fra Continental i fremtiden.

Forsynt med spesielle sikkerhetsfunksjoner, muliggjør bruk av markørstoffer usynlig merking av naturgummi med informasjon om dens eksakte geografiske opprinnelse. Ved hjelp av spesielle leseapparater og spesialutviklet programvare kan informasjonen på naturgummien leses ut og opprinnelsen kan til enhver tid angis nøyaktig. Som en del av industrialiseringen av denne teknologien kan det også tenkes at markørteknologien kobles til blokkjedeteknologi, som er kjent for å være spesielt forfalskningssikker.

Med umiddelbar virkning vil Continental håndtere deler av sine innkjøp av naturgummi gjennom en ny digital handelsplattform designet for å sikre større åpenhet og bærekraft i forsyningskjeden for naturgummi. Den nye HeveaConnect-plattformen validerer nøkkelaspekter av en bærekraftig forsyningskjede og sikrer overholdelse gjennom åpenhet og spesialtilbud. Markedsaktørene får standardisert informasjon om kvalitet, sporbarhet og overholdelse av sosiale og miljømessige standarder, samt informasjon om gjennomsnittlige salgspriser.

Relaterte emner