# Kjøresituasjoner

Vannplaning

Hva er vannplaning og hvordan unngå det?

Raske fakta

Slik reduserer du risikoen for vannplaning

  • Sjekk dekktrykket på alle fire dekk regelmessig. 
  • Sørg for å jevnlig kontrollere mønsterdybden, ihht. loven skal du ha minimum 1,6 mm på sommerdekk og 3 mm på vinterdekk.
  • Hvis det regner når du kjører bør du senke farten og holde lenger avstand til bilen foran deg. 

Dekk som kjøres på offentlig vei er lovpålagt å ha en minimum mønsterdybde på slitebanen. Dekkmønsterets hovedsaklige jobb er å drenere bort vann, som kan påvirke kontaktflaten med veien under våte forhold, og å sikre grep og trekkraft.

Når du kjører på våte veier i høy hastighet, kan det bygge seg opp en kile av vann mellom dekk og vei. Dekket mister veikontakt, og kjøretøyet reagerer ikke lenger på styringen. Dette fenomenet er kjent som vannplaning eller vannplaning.

Hvis dekkene ikke får ordentlig veigrep på grunn av vannplaning, kan det får store sikkerhetsmessige konsekvenser. Føreren mister kontrollen over kjøretøyet og klarer ikke å bremse, styre eller akselerere.

Vannplaning oppstå oftest i forbindelse med kraftig nedbør, men det kan også skje på svært ujevne veier hvor store vannpytter samler seg.

Det er flere måter å redusere sjansene for en vannplaningsulykke:

  • Sørg for at dekkene har korrekt dekktrykk.
  • Sjekk slitebanen på dekkene og at de ikke er under lovlig minimumskrav på 1,6 mm påsommerdekk og 3 mm på vinterdekk.
  • Kontroller dekkene dine regelmessig og vurder å bytte dekk i god tid.
  • Reduser hastigheten etter forholdene.
A car on a wet road

Det er viktig å merke seg at tilstrekkelig mønsterdybde ikke bare er viktig under ekstreme forhold. Selv når du kjører sakte, er det større risiko for ulykker når dekkene er slitte.

Skift dekk når de er slitt ut - slitebaneindikator

Nye dekk kan lede bort opptil 30 liter vann pr. sekund med en hastighet på 80 kilometer i timen. Men slitebanen slites ned når dekket brukes som normalt. Dette resulterer i at betydelig mindre vannmengder ledes bort når slitebanen er mindre. 

Dekkene har slitebane hele dekket rundt, og når man måler dekkets mønsterdybde gjøres det i slitebanen mellom hovedsporene, såkalte knaster.

For å sikre at dekk gir best mulig ytelse, må du sjekke dekkene regelmessig og vurdere å skifte dem i god tid. Videre monteres alle fire hjulposisjoner med dekk med samme mønsterdesign, og i det minste bør hver aksel ha dekk med samme mønster og dybde.

For å enklere se gjenværende mønsterdybde, har Continental slitebaneindikatorer mellom sporene/knastene på dekkdekket. Disse indikatorene er 3 mm høye og er plassert flere steder i slitebanen. På denne måten kan du, uten dekkdybdemåler eller annet verktøy, få en indikasjon på om det er på tide å skifte til nye dekk.

 

Tread depth

In a test performed at Continental’s test location Contidrom, the braking distance was increased by 6.8 meters on tires with the legal minimum tread depth of 1.6 mm, compared to the full thread depth of 8 mm. Tires with a 3 mm tread only took 2.2 meters longer to come to a full stop.

Skift dekk når de er slitt ut - slitebaneindikator

Nye dekk kan lede bort opptil 30 liter vann pr. sekund med en hastighet på 80 kilometer i timen. Men slitebanen slites ned når dekket brukes som normalt. Dette resulterer i at betydelig mindre vannmengder ledes bort når slitebanen er mindre. 

Dekkene har slitebane hele dekket rundt, og når man måler dekkets mønsterdybde gjøres det i slitebanen mellom hovedsporene, såkalte knaster.

For å sikre at dekk gir best mulig ytelse, må du sjekke dekkene regelmessig og vurdere å skifte dem i god tid. Videre monteres alle fire hjulposisjoner med dekk med samme mønsterdesign, og i det minste bør hver aksel ha dekk med samme mønster og dybde.

For å enklere se gjenværende mønsterdybde, har Continental slitebaneindikatorer mellom sporene/knastene på dekkdekket. Disse indikatorene er 3 mm høye og er plassert flere steder i slitebanen. På denne måten kan du, uten dekkdybdemåler eller annet verktøy, få en indikasjon på om det er på tide å skifte til nye dekk.

Hva du skal gjøre i tilfelle vannplaning

Enten dekkene dine er nye eller gamle, bør sjåførene alltid bremse ned på våte veibaner for å redusere risikoen for vannplaning.

Hvis det skulle oppstå vannplaning anbefales sjåføren å ta foten av gasspedalen og trykke inn clutchen umiddelbart.

Unngå å bevege rattet eller bremse brått. Men dersom  det er fare for kollisjon eller alvorlig ulykke, bør nødbremsen startes med en gang. I de fleste tilfeller vil bakhjulene fortsatt ha nok grep til å redusere kjøretøyet.

Så snart dekkene er tilbake i kontakt med veien og trekkraft er gjenvunnet, bør det være trygt å fortsette å kjøre med redusert hastighet.

Relaterte emner
Leter du etter en forhandler?