# Kjøresituasjoner

Kjøring i tåke

Tips for sikker kjøring i tåke

Våre tips

 • Reduser hastigheten din og øk bremselengden for gi deg selv bedre tid til å reagere. 
 • Tåken kan raskt bli enda tykkere. Om sikten blir for dårlig, kjør forsiktig av veien og parker. 
 • Anvend tåkelys eller nærlys, men ikke fjernlys.
 • Vær ekstra oppmerksom på omgivelsene dine, og forsøk å unngå distraksjoner i bilen.

Tåke kan skape vanskelige og farlige kjøreforhold. Det gjør deg mindre synlig, gjør det vanskelig å oppdage farer, samt å vurdere avstand. Sjåfører kan feilvurdere hastigheten eller ha problemer med å finne ut om andre biler beveger seg.

Tåke forekommer ofte nær innsjøer og på kysten om morgenen eller kvelden. Det kan dannes til andre tider og andre steder. Vi anbefaler at du sjekker den lokale værmeldingen før du kjører. 

Kjør sakte og rolig

 • Tåke gjør at du er mindre synlig. Det kan hende du ikke ser objekter foran deg før de er for nærme. Reduser hastigheten og øk avstanden til kjøretøy foran for å gi deg selv bedre reaksjonstid. Hold svært god avstand til andre biler, selv om det føles som om du blir sett bedre.
 • Ikke bruk cruisekontrollen og vær forberedt på å bremse raskt.
 • Sjekk speedometeret regelmessig. Tåke kan skape den optiske illusjonen av å kjøre sakte. Dette fører til at mange sjåfører øker hastigheten. Ikke stol på øynene dine, men se på speedometeret i stedet.
 • Vær tålmodig når du kjører i tåke. Brems sakte for å gi andre kjøretøy en mulighet til å reagere. Slå på blinklysene i god tid av hensyn til medtrafikantene. Siden veien er skjult bør du unngå å kjøre forbi andre biler. 

Unngå å kjøre videre om det er for tåkete.

 • Tåke kan uten forvarsel bli veldig tykk. Skulle sikten blir for dårlig, sving av veien. Finn en parkeringsplass eller innkjørsel hvor du trygt kan kjøre til siden. Kjør eventuelt langt ut i veikanten eller på gressdekke. Kjør av veien slik at du har rimelig avstand til selve hovedveien.
 • Hold varsellysene på, men slå av hovedlysene. Dette lar andre sjåfører se deg, men unngår at det ser ut som om du fortsatt er i bevegelse.
 • Det beste er å unngå gå kjøre i tåke. Så avvent med å kjøre til sikten er bedre. Ha på sikkerhetsbeltet hvis du blir værende i bilen til tåken letter.

Anvend tåkelys eller nærlys, men ikke fjernlys

 • Slå på tåkelysene bak. De gjør deg mer synlig for andre sjåfører. I tett tåke kan du også tenne varselblinklysene eller de vanlige blinklysene. 
 • Hvis kjøretøyet ditt har tåkelys eller ekstralys, slå dem på. Tåkelys har en annen farge og plassering som hindrer dem i å blende andre, som fjernlys kan gjøre.
 • Du bør kun bruke nærlyset. Ikke bruk fjernlyset. Fjernlys reflekteres av vanndråpene i tåken og gjør det vanskeligere å se. 

Vær oppmerksom

 • Sikker kjøring i tåke krever at du følger nøye med på omgivelsene. Reduser alle forstyrrelser. Slå av radioen. Be passasjerene om å være stille og holde øye med hindringer som kan dukke opp i veibanen.
 • Det er fort gjort å kjøre ut av kjørefeltet når du kjører i tåke. Se på linjene på veien og hold til høyre for å være sikker på at du holder deg i filen din. Ikke bytt fil eller kjør over andre biler. Vær oppmerksom på posisjonen til møtende trafikk.
 • Åpne vinduet litt for å høre omgivelsene bedre. Det øker bevisstheten om gjenstander i nærheten av bilen din.
 • Vær forberedt på å kunne stoppe raskt. Kjøretøy og andre trafikanter kan dukke opp fra ingensteds. Selv noen dyr føler seg modigere i tåken og kan komme seg opp på veibanen.
 • Fukt og dugg kan samle seg på frontruten og andre vinduer under tåke. Hold sikten fri ved hjelp av vindusviskere og defrostere. Juster innstillingene etter hvert som forholdene endres. 

Relaterte emner
Leter du etter en forhandler?