# Dekkskader

Dekkskader

Årsaker og ulike typer dekkskader

Dekk kan bli skadet av en rekke årsaker, og det kan skje uten at sjåføren umiddelbart er klar over at det er et problem. De vanligste skadene er punkteringer, kutt, støt, sprekker, buler og uregelmessig slitasje. I denne delen forklarer vi tegn og symptomer som hjelper deg med å diagnostisere problemet, pluss noen nyttige tips om hvordan du kan forhindre dem.

Dekk kan bli skadet av en rekke årsaker, og det kan skje uten at sjåføren umiddelbart er klar over at det er et problem. De vanligste skadene er punkteringer, kutt, støt, sprekker, buler og uregelmessig slitasje. I denne delen forklarer vi tegn og symptomer som hjelper deg med å diagnostisere problemet, pluss noen nyttige tips om hvordan du kan forhindre dem.

Slik kan du sjekke dekkene

Identifisere uregelmessig slitasje

Det er flere typer uregelmessig slitasje, de mest typiske variasjonene er slitasje på dekkskulderen, jevn slitasje og midtslitasje. Her forklarer vi hvordan og hvorfor de oppstår.

a. Slitasje på dekkskulderen

Slitasje på dekkskulderen, eller dekksidene, er ganske vanlig, og kan være forårsaket selv om man har en normal innstilling av hjulopphenget. Et dekk har et mønster som er avgjørende for sikkerheten, spesielt på våte veier.

Slitasje på dekkskulderen, eller dekksidene, er ganske vanlig, og kan være forårsaket selv om man har en normal innstilling av hjulopphenget. Et dekk har et mønster som er avgjørende for sikkerheten, spesielt på våte veier.

Spesielt på lavprofildekk er det viktig at mønsteret er godt, da de er større og har lettere for å vannplane. Tverrspor for vanndrenering består av frittstående blokker på siden av dekket. Disse blokkene kan slites ekstra ved hard bruk, såkalt hæl/tå-slitasje.

Og det kan oppstå ved for eksempel:

  • Lange reiser med jevn hastighet på rette veier.
  • En moderat kjørestil.
  • Feil innstilling av camber.

Mens dekket ruller langs veien, deformeres de frittstående blokkene når de nærmer seg kontaktflaten på dekket, og de komprimeres når de berører asfalten. Etter at de mister veikontakten, vil blokkene imidlertid smekke tilbake til sin opprinnelige form og gni overflaten mens de gjør det. Resultatet er slitasje på blokkens utløpskant, og det er mer sannsynlig at det vises på dekkene som ikke sitter på drivhjulene.

En liten mengde såkalt hæl/tå-slitasje har ingen merkbare effekter på kjørekomforten. Men hvis slitasjen er mer omfattende, kan mer spesifikke problemer være feil. Disse kan variere fra feil lufttrykk, feil hjulstilling eller bruk med lite slitasje.

b. Senterslitasje

Dette slitasjemønsteret finner du ofte på drivhjulene på kraftige biler. Under akselerasjon eller ved bråbrems, kan disse høye dreiemomentnivåene raskt øke slitasjen på dekket. Selv dagens mellomstore kjøretøyer har moderne motorer som kan generere høyt dreiemoment.

Center wear is a form of irregular tire wear.

c. Slitasje på en side

Den største enkeltårsaken til slitasje på en side av dekket er feil akselgeometri. Avvik kan utvikle seg over tid og kan for eksempel skje ved at man har kjørt på en fortauskant.

Å senke bilen i forbindelse med lavprofildekk kan også påvirke hjuljusteringen. Under kjøring har et modifisert hjuloppheng en tendens til å avvike fra innstillingen som hjulene egentlig skal ha. Problemet kan komme overraskende for hjulopphenget kan fremstå riktig når de måles når bilen står stille, men ikke når man kjører.

Hvis hjulene på kjøretøyet er feiljustert, kan en kvalifisert spesialist korrigere avviket ved å justere hjulene på nytt.

Den største enkeltårsaken til slitasje på en side av dekket er feil akselgeometri. Avvik kan utvikle seg over tid og kan for eksempel skje ved at man har kjørt på en fortauskant.  Å senke bilen i forbindelse med lavprofildekk kan også påvirke hjuljusteringen. Under kjøring har et modifisert hjuloppheng en tendens til å avvike fra innstillingen som hjulene egentlig skal ha. Problemet kan komme overraskende for hjulopphenget kan fremstå riktig når de måles når bilen står stille, men ikke når man kjører.  Hvis hjulene på kjøretøyet er feiljustert, kan en kvalifisert spesialist korrigere avviket ved å justere hjulene på nytt.

Identifisere skader eller utbuling

Et dekk kan skades hvis det kommer i kontakt med hindringer, som en fortauskant. En bile på dekkets sidevegg indikerer at noe er ødelagt inne i dekket.

Skader av denne typen er vanligvis forårsaket av å kjøre over gjenstander - som fortauskanter eller fartsdumper - i overdreven hastighet eller feil vinkel. Det nøyaktige omfanget av skaden vil avhenge av hastigheten og slagvinkelen, og hindringens størrelse. Forsiktige bilister er vanligvis i stand til å unngå denne typen skader, med mindre en hindring plutselig dukker opp foran et kjøretøy og de ikke kan styre rundt den.

Et dekk kan skades hvis det kommer i kontakt med hindringer, som en fortauskant. En bile på dekkets sidevegg indikerer at noe er ødelagt inne i dekket.  Skader av denne typen er vanligvis forårsaket av å kjøre over gjenstander - som fortauskanter eller fartsdumper - i overdreven hastighet eller feil vinkel. Det nøyaktige omfanget av skaden vil avhenge av hastigheten og slagvinkelen, og hindringens størrelse. Forsiktige bilister er vanligvis i stand til å unngå denne typen skader, med mindre en hindring plutselig dukker opp foran et kjøretøy og de ikke kan styre rundt den.

Å ignorere slike skader øker risikoen for dekkfeil på et eller annet tidspunkt i fremtiden, enten delaminering av slitebanen eller at sideveggen på dekket blir ødelagt og får hull.

Identifisere sidevegginnrykk

En dekkside er ikke alltid helt jevn; noen ganger vil det være fordypninger, og fordypninger kan kreve en mer detaljert inspeksjon for å finne årsakene. 

En dekkside er ikke alltid helt jevn; noen ganger vil det være fordypninger, og fordypninger kan kreve en mer detaljert inspeksjon for å finne årsakene.

Fordypninger er ofte ufarlige og ikke er skadelige for kjøre- eller sikkerhetsegenskaper. De såkalte kuplene på dekket er ofte overfladiske.

Fordypninger i dekket illustreres best hvis du skulle forestille deg å binde en snor rundt en oppblåst ballong og deretter stramme snoren forsiktig. Hvis ballongen er et dekk, er snoren de innebygde kadaversnorene som er skjult av gummien. Disse ledningene gir dekket styrke og stabilitet, og overfører styring og bremsekrefter under kjøring.

Under fremstilling av et dekk - eller rettere sagt når man konstruerer kroppen som stålbeltet og slitebanen er festet til - er det ofte en eller to overlapp. Det er denne overlappingen som noen ganger er synlig som en fordypning etter at dekket er montert og oppblåst.

Men hvis du er i tvil, må du sjekke sidevegginnrykkene av en kvalifisert dekkspesialist.

Identifisere et kutt

Kutt er et resultat av ytre påvirkninger som dårlige veiforhold, utstående karosserideler eller skarpe, fremmedlegemer som steiner eller glass. Hvis du oppdager skader i form av et kutt på dekkoverflaten, bør du besøke din lokale dekkforhandler og få dekkene dine umiddelbart sjekket av en ekspert.

Kutt er et resultat av ytre påvirkninger som dårlige veiforhold, utstående karosserideler eller skarpe, fremmedlegemer som steiner eller glass. Hvis du oppdager skader i form av et kutt på dekkoverflaten, bør du besøke din lokale dekkforhandler og få dekkene dine umiddelbart sjekket av en ekspert.

Punktering

Punkteringer er konsekvensen av skarpe gjenstander på veien - for eksempel spiker, skruer eller knust glass - som stikker gjennom dekkets overflate. Hvis punkteringen er dyp nok, kan dekket begynne å miste lufttrykk umiddelbart. 

Punkteringer er konsekvensen av skarpe gjenstander på veien - for eksempel spiker, skruer eller knust glass - som stikker gjennom dekkets overflate. Hvis punkteringen er dyp nok, kan dekket begynne å miste lufttrykk umiddelbart. Hvis du oppdager at ett eller flere av dekkene dine kontinuerlig mister trykk, eller hvis du oppdager en spiker eller skrue står i dekket, kan du besøke din lokale dekkforhandler så snart som mulig for å få dem reparert.

Hvis du oppdager at ett eller flere av dekkene dine kontinuerlig mister trykk, eller hvis du oppdager en spiker eller skrue står i dekket, kan du besøke din lokale dekkforhandler så snart som mulig for å få dem reparert.

Hvordan forhindre skader på dekkene

Endre plasseringen, såkalt rotasjon, av dekkene på bilen med jevne mellomrom (med mindre annet er anbefalt av bilprodusenten) for å fremme jevn dekkslitasje. Dekkenes posisjon bør roteres, for eksempel når du gjør sesongovergangen fra sommer- til vinterdekk.

Ved å rotere hjulene fra den drivakselen til den andre akselen med jevne mellomrom, kan sjåførene forvente å ha et jevnt slitasjemønster på dekkene. Men som alltid, følg anbefalingene fra bilprodusenten.

Hvis du befinner deg i en situasjon der du må kjøre over et hinder i veien, må du nærme deg sakte og så nær vinkelrett som mulig. Kontroller deretter dekkene dine for utvendige skader som kutt, sprekker eller buler. Unngå også å kjøre aggressivt på asfalterte veier.

Leter du etter en forhandler?