# Dekkpleie og vedlikehold

Mønsterdybde

Viktigheten av god mønsterdybde

Raske fakta:

Hvordan sjekke mønsterdybden

  • Mønsterdybde-indikatorene er jevnt fordelt i slitebanen på dekket. Hvis de er plant med slitebanen, må dekket skiftes ut. 
  • Har du en dybdemåler, skyv spissen ned i dekkmønsteret. Resultatet leser du av på millimeter-skalaen. Målingen bør gjentas flere steder rundt om på dekket.

Dekkene er den eneste kontakten mellom bilen og underlaget og mønsteret i dekkene gir grep når du kjører. Men hvis mønsterdybden ikke holder mål, mister bilen grepet og bremselengden øker. For liten mønsterdybde gjør det også vanskeligere å kontrollere bilen på vått underlag og sjansen for vannplaning øker. For din og andre trafikanters sikkerhet, bør du sjekke mønsterdybden regelmessig.

Slitebanen eller mønsteret, er den delen av dekket som er i kontakt med veibanen. Nye dekk har en gjennomsnitlig mønsterdybde på 8 til 9 millimeter. Når du kjører, vil mønsteret hele tiden slites. Et dekk med mønsterdybde under 1,6 millimeter vil mangle grep og bremselengden øker betraktelig. Disse dekkene er ikke trygge og må byttes omgående.

For kjøring på vinterføre er det ekstra viktig med gode dekk med tilfredsstillende mønsterdybde, godt mønster og gummiblanding beregnet for vinterdekk.  På våte og snødekte vinterveier vil bremselengden gradvis øke ettersom mønsterdybden reduseres. Vannplaning er også en risikofaktor på våte veier når mønsterdybden blir for liten.

Sjekk derfor dekkene dine regelmessig, reduser farten på våte, isete og snødekte veier og ikke minst, bytt dekk i god tid.

Minste tillette mønsterdybde er:

- sommerdekk 1,6 mm

- vinterdekk 3 mm

Forsikre deg om at bilen er utstyrt med gode vinter- eller sommerdekk. Helårsdekk vil aldri bli like bra som et sommer- eller vinterdekk og anbefales derfor ikke brukt i Norge.

Mønsterdybdeindikator

Mønsterdybdeindikatorer er jevnt fordelt i hele slitebanen. Hvis disse er i plan med slitebanen, bør dekket skiftes omgående. 

Flere av våre dekk er utstyrt med mønsterdybdeindikatorer for enkelt å vise gjenværende mønsterdybde. 

Mechanic checks tread depth

Benytt en mønsterdybdemåler

Når du skal sjekke mønsterdybden er det best å bruke en mønsterdybdemåler. Skyv spissen ned i mønsteret og les av på skalaen på siden av måleren. Har du ikke mønsterdybdemåler kan du alternativt bruke en linjal.

Det er viktig å sjekke på forskjellige steder på dekket. Et feiljustert hjul kan føre til ujevn slitasje. Hold øye med områder som ser mer slitt ut enn andre. Mønsterdybden vurderes etter den laveste dybden du har målt.

Hvis du er usikker på mønsterdybden, ta deg en tur til et servicesenter og få dekkene sjekket.

Leter du etter en forhandler?