Vă aflați în acest moment pe website-ul nostru din Romania. De asemenea, puteți alege una dintre numeroasele noastre locații din întreaga lume.
All locations

Precizare juridică

Utilizarea site-urilor web, răspunderea privind produsul

Informațiile de pe aceste site-uri web nu sunt obligatorii și sunt furnizate exclusiv în scopuri informative. Sunt doar informative și nu reprezintă oferte astfel cum sunt definite în regulamentele juridice relevante. Informații mai detaliate și termeni contractuali pot fi obținuți de la dealerul autorizat relevant. Nu este posibil ca un contract legat de bunuri prezentate să rezulte pe baza informațiile de pe site-ul web.

Informațiile de pe aceste site-uri web și produsele și serviciile descrise în acestea pot fi modificate sau actualizate de Continental Automotive Products SRL la orice moment fără notificare prealabilă. Cu excepția cazului în care se precizează undeva, site-urile web Continental Automotive Products SRL nu conțin garanții sau informații privind orice fel de caracteristici care ar duce la existența răspunderii din partea Continental Automotive Products SRL, în mod expres sau insinuat, inclusiv în ceea ce privește valabilitatea curentă, precizia, caracterul complet și calitatea informațiilor respective.

Continental Automotive Products SRL nu acceptă răspunderea în legătură cu site-urile sale web. Răspunderea pentru orice pierderi/daune directe sau indirecte, revendicările pentru compensații și/sau daune de consecință de orice fel și indiferent de baza legală, suportate ca urmare a accesării sau utilizării de către dvs. a site-urilor web, în mod deosebit inclusiv infectarea mediului dvs. digital cu viruși, este exclusă prin prezenta.

Existența și îndeplinirea obligațiilor și răspunderii Continental Automotive Products SRL pentru produsele și serviciile Continental sunt guvernate exclusiv de acordurile contractuale respective încheiate privind acestea în conformitate cu versiunea curentă a termenilor și condițiilor standard ale Continental Automotive Products SRL aplicabile în fiecare caz.

Notificare privind link-urile externe

Oferta noastră conține link-uri către site-uri web externe aparținând terțelor părți, asupra cărora nu avem nicio influență în ceea ce privește conținutul. Prin urmare, nu putem accepta nicio răspundere pentru celălalt conținut. Furnizorul sau operatorul paginii respective este întotdeauna responsabil pentru conținuturile paginilor linkuite. Paginile linkuite au fost verificate în privința posibilelor încălcări ale legii, în momentul în care au fost create link-urile. Conținutul ilegal nu a fost detectat în momentul în care a fost creat link-ul. Cu toate acestea, controlul continuu al conținutului de pe paginile linkuite nu este întemeiat fără o indicație concretă cu privire la o încălcare a legii. Vom șterge imediat link-urile relevante, dacă se descoperă că încalcă orice lege.

Disponibilitatea produselor în întreaga lume

E posibil ca acest site web să conțină informații privind produsele Continental care încă nu sunt disponibile în țara dvs. Prezența acestor informații pe acest site web nu implică intenția din partea Continental Automotive Products SRL de a anunța că produsul va fi făcut disponibil peste tot în lume. Rugați distribuitorul sau reprezentantul dvs. Continental să vă ofere mai multe informații privind planurile viitoare pentru produsele care încă nu sunt disponibile pentru dvs.

Mărci comerciale și drepturi de autor

Mărcile comerciale și logo-urile („mărcile comerciale”) care vor fi văzute pe aceste site-uri web sunt proprietatea Continental Automotive Products SRL sau a subsidiarelor acesteia. Informațiile de pe aceste site-uri web nu trebuie interpretate că acordă licențe sau permisiunea de a utiliza mărci comerciale. În acest sens, consimțământul scris expres al Continental Automotive Products SRL este necesar. Utilizarea neautorizată a acestor mărci comerciale este strict interzisă. Continental Automotive Products SRL își va exprima drepturile de proprietate intelectuală peste tot în lume conform legilor aplicabile în fiecare caz.

Copyright © 2018 Continental Reifen Deutschland GmbH. Toate drepturile rezervate. Toate textele, imaginile, elementele grafice, animațiile, videoclipurile, muzica, sunetele și orice alte materiale de pe aceste site-uri web se supun drepturilor de autor și altor drepturi de proprietate intelectuală aparținând Continental Reifen Deutschland GmbH și filialelor acesteia. Continental Reifen Deutschland GmbH deţine drepturile de autor pentru selectarea, coordonarea și aranjarea materialelor de pe acest site web. Aceste materiale nu pot fi copiate pentru uz comercial sau cu scopul distribuirii. De asemenea, acestea nu pot fi modificate sau transferate altor site-uri web.