You are currently at our Serbia website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

Učinite svakodnevne poslove efikasnijim

Aplikacija Agriculture TireTech

Valtra g 135 unlimited tervala moving hay bales on a farm.


Počnite da koristite aplikaciju Continental Agriculture TireTech još danas kako biste:

  • smanjili sabijanje zemljišta
  • smanjili habanje pneumatika
  • povećali efikasnost u radu
  • smanjili potrošnju goriva

Aplikacija Agriculture TireTech dostupna je za iOS i Android i možete je preuzeti u prodavnici aplikacija.


Funkcije aplikacije:

Na osnovu baze podataka svih dostupnih pneumatika Continental aplikacija vam može preporučiti optimalan radni pritisak pneumatika prema opterećenju vozila i zavisno od toga da li vučete dodatni tovar ili priključnu opremu.

Još jedna od funkcija je proračun optimalnog rešenja. Ona upoređuje obim kotrljanja svih pneumatika Continental i preporučuje najbolji pneumatik na osnovu prenosnog odnosa vučnog vozila.

Aplikacija se može koristiti sa svim pneumaticima Continental nove generacije proizvedenim od 2017. naovamo.

Continental Agriculture TireTech App