Trenutno ste na našoj internet strani Serbia . Možete se prebaciti i na neku od naših brojnih drugih lokacija širom sveta.
All locations

Obaveštenje o zaštiti podataka

Continental Adria pnevmatike d. o. o. obrađuje vaše podatke u kontekstu vašeg korišćenja veb lokacija continental-gume.rs u skladu s važećim zakonskim propisima.

 

1. Opšte

Lične podatke koje ste uneli prikuplja, obrađuje i koristi Continental Adria pnevmatike d. o. o. u svrhu izvršenja ugovora u okvirima vašeg korišćenja veb lokacija continental-gume.rs. U meri u kojoj je to potrebno radi izvršenja ugovora, podaci se mogu prenositi kompanijama koje su povezane sa Continental Adria pnevmatike d. o. o. u skladu s odeljcima 15 i narednim nemačkog Zakona o akcionarskim društvima, kako je utvrđeno Obavezujućim korporativnim pravilima kompanije Continental.

Ako zakon to dozvoljava i/ili propisuje, podaci se mogu procenjivati u svrhe izveštavanja (npr. statistika).

Vaši podaci će se prikupljati, obrađivati i koristiti samo u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka (npr. vaša saglasnost).

Kada obezbeđujemo pružanje veb lokacija continental-gume.rs (npr. tehnička podrška), prenosimo podatke našem pružaocu usluga,

– Adobe Systems Software Ireland Ltd 4-6 RIVERWALK / DUBLIN 24 / IRLAND

Navedeni provajder prikuplja i obrađuje vaše lične podatke u naše ime (na osnovu ugovora o podobrađivaču) ukoliko je to neophodno za ispunjenje ugovornih obaveza.

2. Prikupljanje i obrada podataka

Continental Adria pnevmatike d. o. o. čuva samo lične podatke u vezi sa korisnicima njenih veb lokacija servisa continental-gume.rs, ako je za to data saglasnost. Jedini podaci koji se čuvaju povezani su sa datumom i vremenom posete, posećenim stranicama, korišćenjem kursora na veb lokaciji, korišćenim funkcijama stranice i veb lokacijom sa koje je korisnik pristupio veb lokacijama kompanije Continental. IP adresa se prenosi anonimno i koristi se samo za dodeljivanje geografske lokacije na nivou grada. Continental Adria pnevmatike d. o. o. koristi ove informacije za merenje aktivnosti veb lokacije, izradu statistike i poboljšanje usluga i informacija koje se pružaju preko veb lokacija.


Lični podaci korisnika se koriste samo za obradu upita u kontekstu date saglasnosti ili u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka. Na osnovu zakonskih zahteva, kompanija Continental je uvela globalna, jedinstvena i interna Pravila o zaštiti podataka (Obavezujuća korporativna pravila) kojima se uređuje zaštita vaših ličnih podataka.

Continental Adria pnevmatike d. o. o. čuva podatke unete na veb lokaciji ili podatke koji se daju za obradu, kao što su ime i prezime, kompanija, adresa e-pošte, adresa i telefon, samo u svrhe lične komunikacije s vama. Podaci se čuvaju i/ili koriste samo u svrhu obrade vašeg upita/prijave problema/učešća u nagradnoj igri. Vaši podaci se brišu nakon što se završi obrada vašeg upita/prijave problema, pod uslovom da ovo brisanje nije u sukobu ni sa jednom zakonskom obavezom čuvanja evidencija.

3. Prava predmeta podataka

3.1 Molimo vas da imate na umu da, kao predmet podataka, prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka EU (EU General Data Protection Regulation, EU GDPR), imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših ličnih podataka:

Prava u vezi sa informacijama na osnovu člana 13. i člana 14. EU GDPR-a

Pravo pristupa na osnovu člana 15. EU GDPR-a
Pravo na ispravku na osnovu člana 16. EU GDPR-a
Pravo na brisanje na osnovu člana 17. EU GDPR-a
Pravo na ograničavanje obrade na osnovu člana 18. EU GDPR-a
Pravo na prenosivost podataka na osnovu člana 20. EU GDPR-a

Ukoliko imate pitanja u vezi sa ovim, molimo vas da se obratite supervizoru za zaštitu podataka, e-poštom na adresu: dataprotection@conti.de

3.2 U skladu s članom 21. EU GDPR-a, imate pravo da povučete svoju saglasnost za prikupljanje/obradu/čuvanje i korišćenje vaših ličnih podatka u svako doba. Saglasnost se mora povući pisanim putem, na adresu: Continental Adria pnevmatike d. o. o., Zagrebška 104, 2000 Maribor, Slovenia ili slanjem poruke e-pošte na: adria@conti.de.

3.3 Uvek možete da se obratite našim službenicima za zaštitu podataka, pisanim putem (uključujući e-poštu) s pitanjima ili pritužbama. E-pošta: dataprotection@conti.de Možete takođe da se obratite odgovarajućim organima vlasti za zaštitu podataka, ako postoje.

4. Zaštita skladištenih podataka

Naša kompanija i naš pružalac usluga koriste tehničke i organizacione mere bezbednosti kako bi lične podatke koje ste nam dostavili zaštitile od manipulacije, gubitka, uništenja i pristupa od strane neovlašćenih lica. Bezbednosne mere se stalno unapređuju i prilagođavaju u skladu s najnovijom tehnologijom. Podatke koji nisu šifrovani potencijalno mogu da razgledaju treća lica. Iz tog razloga, želeli bismo da naglasimo da se, u pogledu prenosa podataka preko interneta (npr. putem e-pošte), ne može garantovati bezbedan transfer. Osetljive podatke stoga ili ne treba uopšte prenositi ili ih treba prenositi samo preko bezbedne veze (SSL). Ako pristupite stranicama i datotekama i potom se od vas zatraži da unesete lične podatke, imajte na umu da prenos takvih podataka preko interneta možda neće biti bezbedan i da postoji rizik da njih mogu da vide ili da njima manipulišu neovlašćena lica.

5. Kolačići 

Kada posećujete naše veb lokacije/koristite naše alate/servise, informacije se mogu skladištiti na vašem računaru u obliku kolačića. Ti kolačići se koriste samo da bi se obezbedio rad veb lokacija. Drugi kolačići (npr. oni povezani s korišćenjem veb lokacije) se kreiraju samo na osnovu vaše saglasnosti (pogledati Politiku o kolačićima). Možete takođe da odaberete da ne prihvatite kolačiće, u postavkama vašeg pregledača. Međutim, molimo vas da imate na umu da možda nećete moći u potpunosti da koristite nekoliko funkcija ovog/ovih veb lokacija/alata/servisa, ako to uradite.

6. Oracle Infinity

Ova veb lokacija koristi Oracle Infinity, alat za veb analizu koji omogućava kompanija Oracle Infinity Inc. (u daljem tekstu: „Oracle Infinity”). Oracle Infinity koristi kolačić na našoj lokaciji koji se kreira samo na osnovu vaše saglasnosti.
Jedini podaci koji se potom čuvaju povezani su sa datumom i vremenom posete, posećenim stranicama, korišćenjem kursora na veb lokaciji, korišćenim funkcijama stranice i veb lokacijom sa koje ste vi pristupili veb lokacijama kompanije Continental. Vaša IP adresa se prenosi anonimno i koristi se samo za dodeljivanje geografske lokacije na nivou grada. Stoga nije moguće utvrditi identitet pojedinačnog posetioca veb lokacije ni u jednom trenutku.

7.  Google Analytics

Ova veb lokacija koristi Google Analytics, alat za veb analizu koji omogućava kompanija Google Inc. („Google”). Google Analytics koristi kolačiće, koji predstavljaju tekstualne datoteke koje se skladište na vašem računaru, da bi pomogao veb lokaciji da analizira kako korisnici koriste lokaciju. Informacije koje generiše kolačić o vašem korišćenju ovih veb lokacija biće prenete i skladištiće se na Google serveru u SAD.

U slučaju aktiviranja anonimizacije IP adrese, Google će skratiti/učiniti anonimnim poslednji oktet IP adrese za Države članice Evropske unije, kao i za druge strane u Sporazumu o Evropskom ekonomskom području. Samo u izuzetnim slučajevima se Google serverima u SAD šalje puna IP adresa, a oni je skraćuju. Ova veb lokacija koristi aktivnu anonimizaciju IP-a. U ime provajdera veb lokacije, Google će koristiti ove informacije u svrhu procenjivanja vašeg korišćenja veb lokacije, kompajliranja izveštaja o aktivnosti veb lokacije za provajdera veb lokacije i pružanja drugih usluga povezanih sa aktivnošću veb lokacije i korišćenjem interneta provajderu veb lokacije.

Google neće povezivati vašu IP adresu ni sa kakvim drugim podacima koji su u posedu Google-a. Kolačići se na našoj lokaciji koriste samo na osnovu vaše saglasnosti. Štaviše, možete trajno da sprečite kolačiće da se skladište tako što ćete izvršiti odgovarajuće izmene u postavkama vašeg pregledača. Želimo međutim da naglasimo da, ako to uradite, možda nećete moći u potpunosti da koristite sve funkcije ove veb lokacije. Štaviše, možete da sprečite da Google prikuplja i koristi podatke (kolačiće i IP adrese) tako što ćete preuzeti i instalirati dodatnu komponentu pregledača koja je dostupna na: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Osim toga, ovaj veb-sajt koristi sledeće funkcije Gugl analitike za prikazivanje oglasa, a one su takođe implementirane putem kolačića:

  • izveštaji Gugl analitike o demografskim podacima i interesovanjima korisnika
  • izveštaji o utiscima na Guglovoj prikazivačkoj mreži
  • remarketing

Ove mogućnosti izveštavanja omogućavaju nam da koristimo i procenjujemo Guglove podatke o oglašavanju na osnovu interesa, kao i podatke o posetama trećih lica putem Gugl analitike. Ovi podaci obuhvataju informacije kao što su starosna dob, pol i interesovanja korisnika. Demografski podaci ne mogu se pripisati nijednoj određenoj osobi.

Remarketing pomoću Gugl analitike za oglašavanje na internetu: Naši oglasi prikazuju se na veb-sajtovima trećih strana (uključujući Gugl). Mi i treće strane (uključujući Gugl) delimo direktne kolačiće (kao što su kolačići koje koristi Gugl analitika) i nezavisne kolačiće (kao što su kolačići koje koristi DoubleClick) da bismo ponudili oglase na osnovu prethodnih poseta korisnika našeg veb-sajta radi usklađivanja i optimizacije sadržaja.

Kolačići na našoj veb lokaciji se skladište samo na osnovu vaše saglasnosti. Štaviše, možete trajno da sprečite kolačiće da se skladište tako što ćete izvršiti odgovarajuće izmene u postavkama vašeg pregledača. Želimo međutim da naglasimo da, ako to uradite, možda nećete moći u potpunosti da koristite sve funkcije ove veb lokacije. Sa Gugl analitike za prikazivanje oglasa takođe možete da se odjavite direktno na Guglu i da prilagodite svoje oglase na Guglovoj prikazivačkoj mreži podešavanjem postavki za oglase na veb-stranici: https://www.google.com/settings/ads.

8.  Qualtrics

Ovaj veb-sajt koristi Qualtrics, rešenje za korisničko iskustvo kojim se prikupljaju povratne informacije od korisnika veb-sajta putem anketa sa ciljem unapređenja proizvoda i usluga. Qualtrics ne prikuplja nikakve podatke sa veb-stranica na kojima nije instaliran, ne prati i ne prikuplja podatke izvan vašeg veb-pregledača. Qualtrics prikuplja isključivo podatke kada svojevoljno popunite anketu. Obratite nam se ako želite da dobijete kopiju svojih ličnih podataka, zatražite ispravku ili brisanje. Za više informacija pročitajte Izjavu kompanije Qualtrics o zaštiti podataka na: https://www.qualtrics.com/privacy-statement/ kao i Izjavu kompanije Qualtrics o bezbednosti podataka na: https://www.qualtrics.com/security-statement/. Za više informacija o kompaniji Qualtrics i Opštoj uredbi o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) posetite: https://www.qualtrics.com/terms-of-service/.

9. Deljenje na društvenim mrežama:

Ukoliko koristite funkciju „Podeli” na našoj veb lokaciji, lični podaci se neće prenositi servisu date društvene mreže. Ako koristite svoj sopstveni profil za deljenje sadržaja naše veb lokacije, mi nemamo nikakve veze sa sadržajem i obimom podataka koje te mreže prikupljaju. Uslovi korišćenja i politike privatnosti date društvene mreže se primenjuju u tom pogledu.

10.  iFraming:

Video zapise ugrađujemo na našu veb lokaciju putem iFraming-a. Eskterni sadržaj sa veb lokacija trećih lica se može ugrađivati i prikazivati na određenim delovima naše veb lokacije putem iFraming-a.

Video zapisi sa sledeće veb lokacije trećeg lica se ugrađuju na našu veb lokaciju:

YouTube:
Ovom veb lokacijom sa koje se video zapisi ugrađuju putem iFraming-a upravlja kompanija YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD.

Klikom na video zapise to će biti označeno logotipom kompanije YouTube. Obaveštenje o zaštiti podataka kompanije YouTube možete pronaći [ovde].

Ako posetite neku od naših veb lokacija sa ugrađenim video zapisima, Internet Explorer neće automatski uspostaviti link ka serveru na odgovarajućoj mreži. Klikom na ugrađeni video zapis, vi dajete saglasnost za komunikaciju s navedenom veb lokacijom i postavljanje kolačića od strane te veb lokacije. Klikom na ugrađeni video zapis, informacija o tome da ste posetili našu veb lokaciju biće automatski prosleđena navedenom operateru veb lokacije i navedena veb lokacija će postaviti kolačiće.

Ako ste prijavljeni na navedenu veb lokaciju dok posećujete našu veb lokaciju, podaci koji se prenose biće povezani s vašim korisničkim nalogom. Ako želite da sprečite da mreža povezuje informacije s vašim korisničkim nalogom na taj način, molimo vas da se odjavite s date mreže pre klika na dati video zapis.

Čak i ako niste registrovani kao član navedene veb lokacije ili niste trenutno prijavljeni, operater navedene veb lokacije može skladištiti vaše podatke nakon što kliknete na dati video zapis. Nemamo uticaja na postavljanje kolačića trećeg lica i opseg i sadržaj podataka koje prikuplja navedena veb lokacija niti na to kako se podaci koriste. Za više informacija, molimo vas da pročitate politike privatnosti navedene veb lokacije.