# Rešenja za vozne parkove

Analitika i optimizacija

Conti360°

Uz pomoć prikupljenih podataka redovno analiziramo efikasnost vaših pneumatika i utvrđujemo potencijal za uštedu troškova. Uslugama optimizacije koje pružamo nastojimo da vam pomognemo u ostvarivanju maksimalnog poslovnog uspeha. Pružamo vam potpunu analizu podataka povezanih s pneumaticima, zahvaljujući čemu otkrivamo potencijal za uštedu troškova.

Budite svesni troškova

U stanju smo da veoma detaljno pratimo vaše troškove koji se odnose na pneumatike, pružajući vam više podataka i informacija nego većina sistema naših klijenata. Povrh toga, u ugovoru za rešenje Conti360° možete da definišete svoju mesečnu ratu ili čak plaćate po kilometru.

Učinite svoje poslovanje predvidljivijim uz ugovor za Conti360° PPK (cena po kilometru).