# Rešenja za vozne parkove

Digitalni nadzor pneumatika

Conti360°

Sada je praćenje stanja pneumatika lakše nego ikada ranije, npr. zahvaljujući našim rešenjima za digitalni nadzor pneumatika: Continental-ovi senzori u pneumatiku mere temperaturu i pritisak unutar pneumatika i upozoravaju vas na moguće probleme. Ciklus praćenja stanja završava se redovnim fizičkim pregledima kod naših profesionalaca za proveru voznih parkova.

Kako pneumatici počinju da misle

Continental-ovi senzori u pneumatiku mere temperaturu i pritisak unutar kamionskih ili autobuskih pneumatika i upozoravaju vas na moguće probleme.

U ovom trenutku je vršenje merenja u unutrašnjosti pneumatika najbolji pristup. Continental ulaže dodatne napore da ovo rešenje dalje razvija u budućnosti.

Tire sensor by intelligent tire